Ohtlike jäätmete vastuvõtt

Valga valla elanikud saavad ohtlikke jäätmeid üle anda Valga jäätmejaamas.

Valga jäätmejaam on avatud järgmistel aegadel:

E-T  09:00-18:00

K-R 09:00-17:00 

L     09:00-15:00 

Jäätmejaamas toimub tasumine jäätmete äraandmise eest ainult sularahas.

Valga valla jäätmejaamas opereerib Marico Metall OÜ, tel:554 9296, e-post: info@maricom.ee 

Valga valla jäätmejaamas on võimalik tasuta ära anda kodumajapidamistes tekkinud:

  • ohtlikke jäätmeid (nt: patareid, akud, päevavalgustid, olmekeemia jäägid, pestitsiidid jne);
  • kasutuskõlbulikku vanamööblit;
  • kasutatud rehvid (eraisikud saavad kord aastas tasuta ära anda kuni 8 sõiduauto rehvi);
  • olmeelektroonikat ja kodutehnikat.

Vaata vastuvõetavate jäätmete täpsemat hinna- ja nimekirja

Eterniidijäätmete tasuta vastuvõtt

Jäätmevaldajad, kes 2020. aasta alguses avaldasid soovi ning edastasid Valga Vallavalitsusele avalduse eterniidijäätmete tasuta üle andmiseks, saavad seda juba lähiajal teha. Eterniidijäätmeid kogutakse projekti „Eterniidijäätmete kogumisringi korraldamine Valga maakonna mittelinnalistes asulates" raames, mille elluviimist toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Eterniidijäätmete kogumisring leiab Valga vallas aset 2021. a. jaanuaris.

Eterniidijäätmete kogumiskohtade ja ajavahemiku täpsem info leitav SIIT

Anna enda valduses olevatest etetrniidi- ja muudest asbestijäätmetest teada SIIN