Ohtlike jäätmete vastuvõtt

Valga valla elanikud saavad ohtlikke jäätmeid üle anda Valga jäätmejaamas.

Jäätmejaam on avatud : 

E-K 09:00-17:00

N-R 09:00-20:00

L-P 09:00-15:00

Jäätmejaamas toimub tasumine jäätmete äraandmise eest ainult sularahas.

Valga valla jäätmejaamas opereerib Marico Metall OÜ telefon 16 220 e-post: info@maricom.ee 

Valga valla jäätmejaamas on võimalik tasuta ära anda:

 • ohtlikke jäätmeid, mis pärinevad kodumajapidamisest (nt: patareid, akud, päevavalgustid, olmekeemia jäägid, pestitsiidid jne) 
 • kasutuskõlbulikku vanamööblit
 • kasutatud rehvid
 • olmeelektroonikat ja kodutehnikat

Vaata vastuvõetavate jäätmete täpsemat hinna- ja nimekirja

Lisaks Valga valla jäätmejaamale on võimalik tasuta ohtlike jäätmeid üle anda ka Karula ja Taheva teeninduspiirkonna teeninduspunktides (Lüllemäe külas ja Hargla külas) asuvatesse ohtlikke jäätmete konteineritesse. 

Ohtlike jäätmete üleandmise aeg Karulas ja Tahevas toimub kokkuleppel piirkonna hooldusspetsialisti Margus Viksiga tel. 5388 3601 e-post: margus.viks@valga.ee

Karula ja Taheva piirkonnas asuvates ohtlike jäätmete kogumispunktis võetakse vastu kodumajapidamises tekkinud järgmisi ohtlikke jäätmeid:

 • akud (16 06 01*)
 • värvid, lakid, liimid (20 01 27*)
 • vanaõli (20 01 26*)
 • õlifiltrid (16 01 07*)
 • elavhõbeda jäägid (20 01 21*)
 • elavhõbedalambid (20 01 21*)
 • ravimid (20 01 98*)
 • väikeelektroonika (20 01 23*; 20 01 36)
 • saastunud pakendid (15 01 10*)
 • taimemürgid (20 01 19*)
 • kemikaalid, happed (20 01 14')