7/12/22

Tartu tänava jalgratta- ja jalgtee rajamine Valga linnas

Projekt nr 20.5.01.22-0018

Toetusmeede: 20.5.1 Transpordi- ja energiataristu investeeringud

Taotlusvoor: RRF 5.1.55 ATV1 Kohaliku omavalitsuse investeeringud jalgratta- või jalgteedesse - 18.02.2022-18.04.2022

Rakendusüksus: Riigi Tugiteenuste Keskus

Projekti lühikokkuvõte: Tartu jalgratta- ja jalgtee 1,6 km pikkuse lõigu rajamine tähendab ühel Valga vallasise linna peatänaval- Tartu tänaval, olulist liiklusohutuse paranemist. Tee rajamisega muudetakse ohutuks linna lähialade ratturite jõudmine linna keskusesse, ühendatakse planeeritult Sooru (2017. aasta haldusreformi eelne keskus) ja Valga kesklinn. Samuti paranevad piirkonna elanike võimalused teenuste kasutamiseks ja igapäevaseks liiklemiseks lihtsamalt ning ohutumalt jalgsi, jalgrattaga või ühistranspordiga.

Projekti eesmärk ja tulemus: Tartu tänavale, mis on üks Valga linna põhitänavatest, rajatakse kaasaegsetele nõuetele vastav valgustatud jalgratta- ja jalgtee pikkusega 1,6 kilomeetrit.

Projekti periood: 18.04.2022 - 17.04.2024

Projekti eelarve:

Abikõlblik kogumaksumus (EUR):   457 142,85

Toetus (EUR):                                      320 000,00

Omafinantseering (EUR):                  137 142,85

Projekti rahastatakse Euroopa Liit Next Generation EU vahenditest.

Projektiga tegelevad töötajad Valga vallas:

Ettevõtlus- ja arenguspetsialist  Mare Raid e-post: mare.raid@valga.ee

Author: LEA MARGUS