Valga vald tunnustab

Valga vallas sündinud laste vastuvõtt

Valga Vallavalitsus kingib kõigile valla territooriumile sündinud elanikele vapiga hõbelusika. Lusikas antakse üle selleks korraldatud vallavanema vastuvõtul. Vastuvõtud toimuvad kaks korda aastas Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses ja sinna kutsutakse umbes 2-7 kuused lapsed. Hõbelusika annab reeglina üle Valga vallavanem. Pered, kes ei saa vastuvõtule tulla, saavad hõbelusika kätte vallavalitsuse kantsleist  (tel 766 9900) poole aasta jooksul alates vastuvõtu kuupäevast.Hõbelusikas kingitakse lapsele, kelle elukohaks on Eesti Rahvastikuregistris pärast lapse sündi märgitud Valga vald.

Lusikaüritused toimuvad kaks korda aastas. Lapsevanematele saadetakse kutsed rahvastikuregistris olevale aadressile kaks nädalat enne ürituse toimumist. Vaata Valga valla hõbelusika statuuti!

Valga valla aasta isa

Valga vald tunnustab igal aastal ühte tubli isa, kes nimetatakse Valga valla aasta isaks. Aunimetuse "Valga valla aasta isa" väljastamise eesmärk on väärtustada isadust ning isa rolli perekonnas. Aunimetus antakse iga aasta novembris pidulikul üritusel üle ühele pereisale, kelle peres kasvab laps või lapsed. Laps või lapsed võivad olla ka kasu- ja võõraslapsed, kes saavad kodunt armastust, hoolt, eeskuju ja õpetust.  Loe aunimetuse Valga valla aasta isa statuuti.

Valga valla aasta ema

Valga vald tunnustab igal aastal ühte tublit ema, kes nimetatakse Valga valla aasta emaks. Aunimetuse "Valga valla aasta ema" väljastamise eesmärk on väärtustada emadust ning ema rolli perekonnas. Aunimetus antakse iga aasta mais pidulikul üritusel üle ühele pereemale, kelle peres kasvab laps või lapsed. Laps või lapsed võivad olla ka kasu- ja võõraslapsed, kes saavad kodunt armastust, hoolt, eeskuju ja õpetust. Tutvu Valga valla aasta ema statuudiga!

Valga aastaringi auhind

Auhinnaga Valga aastaring tunnustatakse aasta jooksul oma tegevusega silma paistnud, teistele eeskujuks olnud või oma tegevusega vallaelanike heaolu parandanud ning tähelepanu pälvinud isikutele või kollektiividele. Auhinnale saab esitada ka mittetulundusühinguid, asutusi ja ühendusi. Ettepanekuid auhinna saajate osas ootab vallavalitsus iga aasta 20. jaanuariks. Tutvu Valga aastaringi statuudiga. 

Valga valla eakate juubilaride vastuvõtt

Valga Vallavalitsus  kingib kõigile valla territooriumil elavatele eakatele juubilaridele valla sümboolikaga meene. Meene antakse üle selleks korraldatud vallavanema vastuvõtul Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses.

Vastuvõtud toimuvad neli korda aastas Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses ja sinna kutsutakse eakad juubilarid, kes tähistavad oma 70, 75, 80, 85, 90, 95 … sünnipäeva.

Meene annab reeglina üle Valga vallavanem. Kutse vastuvõtule saavad need Valga valla kodanikud, kelle elukohaks on Eesti Rahvastikuregistris märgitud Valga vald.