Valga Vallavolikogu valimised toimuvad 11.10-17.10.2021

 

Paindlik jaoskonna valik

• Valija ei ole enam seotud oma kodule lähima valimisjaoskonna hääletamisruumiga.
• Valija saab hääletada ükskõik millises oma elukohajärgses valimisringkonna hääletamisruumis.
• Selle võimaluse tagab elektrooniline valijate nimekiri, mis asendab seni jaoskondades kasutusel olnud pabernimekirjad.

• Esmaspäevast laupäevani saab hääletada nii pabersedeliga jaoskonnas kui ka elektrooniliselt. Pühapäevasel valimispäeval toimub ainult pabersedeliga hääletamine.
• Pühapäeval saab jaoskonnas pabersedeliga hääletades oma e-hääle ära muuta.

 

E

11.10

T

12.10

K

13.10

N

14.10

R

15.10

L

16.10

P

17.10.2021

EELHÄÄLETAMINE

VALIMISPÄEV

Keskuste jaoskondades hääletamine
12.00 – 20.00

Kõikides jaoskondades hääletamine
12.00 – 20.00

Kõikides jaoskondades hääletamine
9.00 – 20.00

Elektrooniline hääletamine
E 9.00 …                                                             … L 20.00

Asukohas hääletamine
9.00 – 20.00

Kodus hääletamine
9.00 – 20.00

 

Väljaspool elukohta hääletamine
• On mõeldud valijatele, kellel pole võimalik eelhääletamise päevadel ega valimispäeval hääletada oma elukohajärgses valimisringkonnas asuvas valimisjaoskonnas.
• Esmaspäevast kuni neljapäevani on avatud üks valimisjaoskond, kus saab hääletada väljaspool oma elukohajärgset valimisringkonda.

Valga vallas on selleks jaoskonnaks valimisjaoskond nr 1, mis asub Valga Kultuuri-ja Huvialakeskuses (Kesk tn 1, Valga linn, Valga vald, Valga maakond).

 

E-hääletamine

• Hääletamine toimub ööpäevaringselt veebilehel www.valimised.ee. E-hääletamine algab esmaspäeval kell 9.00 ja lõpeb laupäeval kell 20.00.

• Pühapäeval e-hääletada ei saa, aga elektrooniliselt hääletanud valijal on õigus muuta oma häält hääletades hääletamissedeliga kuni valimispäeva kella 20.00-ni.

• E-hääletamise alustamiseks tuleb minna valimiste veebi avalehele.

• E-hääletamiseks on vajalik ID-kaart või mobiil-ID ja arvuti. Nutiseadmega e-hääletada ei saa. Täpsemalt loe siit.

 

Jaoskonnas hääletamine

• Jaoskonnas saab hääletada esmaspäevast pühapäevani, jaoskondade asukohad ja lahtiolekuajad leiad siit

• Valija tuvastatakse isikut tõendava dokumendi alusel (ID-kaart, pass, juhiluba)

• Elektroonilisse nimekirja tehakse märge ning väljastatakse valijale hääletamissedel allkirja vastu

• Valimiskabiinis kirjutab valija hääletussedelile kandidaadi numbri

• Enne sedeli valimiskasti laskmist vajutab jaoskonnakomisjoni töötaja sedeli välisküljele pitseri

 

Kodus hääletamine

• Kodus saab hääletada valimisnädalal reedest kuni pühapäevani.

• Taotluse saab esitada e-kirjaga (valimisjaoskond@valga.ee) või telefoni teel (5308 6296)

• Kodus hääletamise taotlusi võetakse telefoni teel vastu 15.10 ja 16.10 kella 12.00-st kuni 20.00-ni ning 17.10 kella 9.00-st kuni 14.00-ni.

 

Valimisõigus

• Hääletamisõigus on vähemalt 16-aastasel valijal, kelle elukoha aadress on rahvastikuregistrisse kantud.

• Lisaks Eesti kodanikele saavad kohalikel valimistel hääletada

- Eestis elavad muu Euroopa Liidu liikmesriigi kodanikud

- Eestis püsivalt elavad välisriigi kodanikud

- Eestis püsivalt elavad kodakondsuseta isikud.

 

Valimiste teabeleht

• Valijakaarte enam ei saadeta. Selle asemel saadetakse teabeleht.

• Teabeleht saadetakse hiljemalt oktoobri esimesel nädalal. Kes on teinud eesti.ee-s vastava märke, saavad selle info e-kirjaga.

• Teabelehel on kirjas üldine info valimisõigusest ja märgitud kõigi hääletamisruumide asukohad linnas.

 

Poliitiline agitatsioon

• Poliitiline välireklaam on lubatud kogu valimisperioodi ajal.

• Poliitilist selgitustööd tohib teha ka valimispäeval.

• Vaid hääletamisruumis sees peab olema tagatud valimisrahu.

 

Koroonaviirus

Hääletamisruumis:

  • kanna hääletusruumis maski
  • hoia teistega vahet,
  • desinfitseeri käsi,
  • võimalusel luba eakad järjekorras ette,
  • võimalusel käi jaoskonnas enne valimispäeva.

 

Lisateave:

Valga valla valimiskomisjoni esimees Diana Asi

tel 5757 0819 või diana.asi@valga.ee