Valga linna tööstus- ja ettevõtlusalade avaliku tugitaristu kaasajastamine


Projekti eesmärk ja tulemused: 

Valga Vallavalitsus peab oluliseks linna ettevõtlus- ja tööstuslade ühendusteede rekonstrueerimist, et toetada piirkonna ettevõtluse arengut. Projekti käigus rekonstrueeritakse ja kaasajastatakse Saviaugu ja Petseri tänavad ning osaliselt Männiku tänav, et tagada sujuv liiklemine tööstusaladelt põhimaanteedele. Projekti tulemusel paranenud ligipääs ettevõtlus- ja tööstusaladele soodustab tegutsevate ettevõtete kasvu ning loob eeldused uuteks investeeringuteks.

Programm:
Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise meede

Fond:
Euroopa Regionaalarengu Fond

Projekti kestus:

Ajavahemik 01.06.2018 – 31.05.2020

Projekti eelarve:

1 418 710,56 eurot (sh toetus 1 012 376,80 eurot)

Valdkonnaga tegelevad töötajad

Ametikoht

Ametniku nimi

Telefon

E-post

Lisainfo

Ettevõtluse- ja arenguspetsialist

Mare Raid

5349 8683

mare.raid@valga.ee

Kabinet 308