04/09/23

Erinevuste Euroopa – migrantide integreerimine ja sotsialiseerimine

Europe of Diversity - Integration and Socialization of Migrants

Euroopa mitmekesisusele ja migrantide integratsioonile pühendatud projekti eestvedajaks on Knezha omavalitsus Bulgaariast. Projekti raames loodi linnade võrgustik, mille põhieesmärk on aidata paremini mõista Euroopa Liidu ajalugu, rändepoliitikat ja kodanike mitmekesisust ning edendada kodaniku- ja demokraatliku osaluse suurendamist.

Projekti eesmärk

Projekti eesmärgiks on Euroopa Liidu seisukohtade selgitamine seoses uue rändepoliitikaga ning alternatiivsete  lahenduste otsimine rändekriisist põhjustatud probleemide ületamiseks.

PROJEKTI TUTVUSTUS 

PROJEKTI INFO

Projekti tegevused

Projekti raames toimus viis projektipartnerite kohtumist üle kogu Euroopa. Projekti tegevused tugevdasid kodanike aktiivset osalemist Euroopa ühiskonnaelus ning iga ürituse käigus oli kavas rida ümarlaudu, interaktiivseid seminare, kohtumisi, kõnelusi, konverentse, juhtumiuuringuid ning kultuurivisiite. Iga tegevus eeldas kodanike aktiivset osalemist, keskendudes sisserändajatele, mittetulundusühendustele, valitsusvälistele organisatsioonidele, poliitikutele, ekspertidele, haldusasutustele, kultuuri-, sotsiaal- ja majandustegevuses osalejatele ning kodanikele, kes ei olnud seda tüüpi projektides varem osalenud.

Projekti partnerid

Projekti peapartner: Knezha omavalitsus, Bulgaaria.

 Projekti partneriteks on 18 omavalitsust ja vabaühendust 17 Euroopa Liidu liikmesriigist: Pleven (Bulgaaria), Hölökko (Ungari), Negreira (Hispaania), Berliin (Saksamaa) , Santa Teresa di Riva (Itaalia), L-Imsida (Malta), Amata (Läti), Pinel (Portugal), Valga (Eesti), Kolonda (Slovakkia), Olesnica (Poola), Stockholm (Rootsi), Poienarii de Argesi (Rumeenia), Zagreb (Horvaatia), Thessaloniki (Kreeka) ja Atienou (Küpros).

Rahastaja

Euroopa Liidu programm „Kodanike Euroopa"

Projektiga tegelev ametnik

Välisprojektide juhtivspetsialist Lea Vutt

 

Author: VILLAR SIKK