Euroopa Liidu (EL) alase teabe edastamiseks on ELi liikmesriikides loodud Europe Direct

teabekeskuste võrgustik, mille eesmärgiks on edastada kohalikule elanikkonnale

informatsiooni ELi puudutavates küsimustes.

Europe Direct Valgamaa asub Valga Vallavalitsuses aadressil Puiestee 8, Valga.

Teabekeskuse töötajad:

Jagavad ELi alast teavet ja trükiseid

Vastavad ELi alastele infopäringutele, nõustavad infootsingul või suunavad vajadusel teabe otsija edasi asjakohastesse ELi võrgustikesse või Europe Directi kõnekeskusse.

Korraldavad erinevaid ELi alaseid üritusi (messid, loengud, õppereisid, infopäevad jne)

Levitavad infot rahvusvaheliste projektikonkursside kohta

Kohapeal on võimalik:

Tutvuda ELi alaste trükistega

Saada tasuta infomaterjale ELi kohta

Saada nõu ELi alaste ürituste korraldamisel

Saada teavet selle kohta, kuidas ja kust leida vajalikku informatsiooni

Jälgi Europe Direct Valgamaa infokeskuse tegemisi ja saa teadmisi Euroopa Liidus aktuaalsete teemade kohta Europe Direct Valgamaa Facebooki lehel.

Keskuse külastamiseks palume eelnevalt aeg kokku leppida telefonil 5193 9883 või e-posti

aadressil ​europedirect@valga.ee.

ELi alane eesti keelne info on kõigis EL liikmesriikides kättesaadav tasuta telefonil 00 800 6789 1011.

Europe Direct Valgamaa Facebooki leht

Valdkonnaga tegelevad töötajad

Välisprojektide juhtivspetsialist Siim Kängsepp

Kogukonna- ja kooostööprojektide spetsialist Marika Muru

Kasulikke viiteid:

Euroopa Liidu ametlik veebisait

Euroopa Liidu alane elektrooniliste päringute teenus

Euroopa Komisjoni Esindus Eestis

Euroopa Liidu struktuurifondid

Eesti Euroopa Liidus

Euroopa Parlamendi Infobüroo Eestis

Euroopa Liidu asjade komisjon

 

Tagasiside

Kui olete tarbinud teabekeskuse teenuseid, siis palun täitke tagasisideankeet, mis on anonüümne

ja mille täitmine võtab aega vaid paar minutit. Teie tagasiside on  meie jaoks oluline. Tänan!

Teabekeskuse tegevust rahastab Euroopa Komisjon.