Kaasava eelarve ideekorje on lõppenud

Kaasava eelarve ideekorje toimus 24. mai–6. juuni  ja selle raames laekus 21 ettepanekut.

Laekunud ideed (tähestiku järjekorras):

 • Eakatele välitreenimisala Kaagjärvele
 • Ettevõtlike noorte kohvik ja pood „Food & Pood"
 • Hargla avaliku mänguväljaku rajamine
 • Korvpalliplats Lüllemäel
 • Lüllemäe küla säravaks ja atraktiivseks
 • „Nipernaadi" skulptuuri ümber paigutamine
 • Pedeli puhkeala välijõusaali arendus
 • Puhke- ja grillala kujundamine Soo ja Petseri tn vahelisele lõigule
 • Ränipargi madalseiklusrada
 • Sepa ja Uue tänava korterelamute kvartalikeskus
 • Sooru järve puhastamine
 • Sooru korvpalliväljak
 • Suitsukonide kast
 • Tsirguliina, Laatre ja Sooru jõulupuude dekoratsioonide soetamine
 • Tsirguliina, Lüllemäe ja Koikküla mini-rampid
 • Valga kesklinna (Pedeli kolmanda paisjärve või Siili keskuse ala lähedale) mängulinnaku rajamine
 • Valgustusega purskkaev Pedeli  jõe viimasesse paisjärve (IV) enne Pika tänava silda.
 • Valga tervitussildid linna sissesõidule
 • Valga valla motiiv-konn
 • Valga valla Sooru puhkeala ehk parim pikniku ala
 • Väikelaste mänguväljak Valka

Ideed vaatas läbi sõelumiskomisjon 9. juunil 2021. Rahvahääletusele minevad ideed kinnitab vallavalitsus korraldusega võttes arvesse sõelumiskomisjoni ettepaneku. Kui idee ei lähe rahvahääletusele, siis põhjendatakse seda ettepaneku esitajale. Rahvahääletusele pääsenud ideed avalikustatakse Valga valla infokanalites.

Rahvahääletus toimub juulis ja hääletusel saab osaleda iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel hääletuse hetkel Valga vald. Iga rahvahääletusel osalev isik saab hääletada kuni kolme erineva, endale meelepärase idee poolt. Rahvahääletus toimub VOLIS keskkonnas.

Ellu viiakse vähemalt kaks rahvahääletusel kõige rohkem hääli saanud ideed, tingimusel, et ideed paiknevad valla erinevates piirkondades (Karula, Taheva, Tõlliste, Valga, Õru). Ideede elluviimiseks on kokku valla eelarves 50 000 eurot. 

 

Ootame kaasava eelarve ideid 24. maist 6. juunini!

Kaasava eelarve raames saab ideid esitada igaüks. Selleks ei pea olema Valga valla kodanik.

Kaasava eelarve idee võib olla kas investeeringu objekt või üritus.

Objekt peab olema Valga vallaga seotud avalikes huvides rajatav ning maksumusega 5000−25 000 eurot. See peab olema igaühele enamik ajast tasuta kasutatav või suurendama vallaruumi väärtust, peale valmimist kasutusele võetav ning sellega ei kaasne olulisi kulusid valla järgnevate aastate eelarvetesse.

Üritus võib olla maksumusega 3000−25 000 eurot ning toetama Valga vallas kultuuri, spordi ning kogukonna arengut.

Idee peab olema teostatav hiljemalt 2022. aasta jooksul. Arvestama peab sellega, et investeeringu objekti rajamise teostab üldjuhul vallavalitsus, aga ürituse puhul peab idee esitaja ise ürituse ellu viima.

Idee tuleb esitada vormil, mille saate alla laadida SIIT. Ettepanekuid saab esitada 24. mai–6. juuni aardessile valga@valga.ee või postiaadressile Puiestee 8, Valga 68203. Kõik esitatud ettepanekud avaldatakse Valga valla veebilehel.

Pärast ideekorje lõppu vaatab kõik laekunud ideed üle komisjon ja sõelub välja ettepanekud, mis pannakse rahvahääletusele. Rahvahääletusele ei lähe ideed, mis ei vasta määruses nimetatud nõuetele, ei ole tehnilistel põhjustel realiseeritav, on juba valla poolt elluviimisel või on vastuolus heade tavade ja kehtivate õigusaktidega.

Saada oma idee teele! Võib olla on just Sinu idee see, mida paljud inimesed on soovinud ja millest siiani puudust tundnud.

 

Kaasava eelarve rakendamine Valga vallas

Valga vallavolikogu võttis 30. aprillil 2021 vastu määruse "Valga valla kaasava eelarve menetlemise kord".

Kaasav eelarve annab kodanikele võimaluse otsustada, kuhu omavalitsus kõige mõistlikumalt võiks raha kasutada. Kaasav eelarve on olemuselt üks osalusdemokraatia avaldumise vorme. Eri riikides on kaasavat eelarvet rakendatud üsna erineval moel, kuid ühine on see, et elanikke kaasatakse ühel või teisel viisil omavalitsuse tegevusplaanide koostamisse.

Valga vallas rakendatakse kaasavat eelarvet selleks, et tugevdada koostööd kogukonnaga ja kaasata kodanikke valla elukeskkonna ning avalike teenuste kujundamisse. Arutelud kogukonnas kaasava eelarve idee leidmiseks suurendavad ka kodanikuaktiivsust ja kogukonnatunnet.

Kaasava eelarve osa suuruseks Valga valla eelarves 2021. aastal on 50 000 eurot. Ühe idee maksimumsumma on 25 000 eurot. Ellu viiakse vähemalt kaks rahvahääletusel kõige rohkem hääli saanud ideed, tingimusel, et ideed paiknevad valla erinevates piirkondades (Karula, Taheva, Tõlliste, Valga, Õru).

Kaasava eelarve rakendamine toimub mitmes etapis.

 • Kaasava eelarve olemuse ja protsessi tutvustamine.
 • 24. mai–6. juuni 2021. a Valga Vallavalitsusele etteantud vormil ideede esitamine.
 • Komisjon analüüsib esitatud ettepanekuid ja valib välja rahvahääletusele minevad ideed.
 • Rahvahääletusele minevate ideede tutvustamine.
 • Rahvahääletuse toimumine.
 • Rahvahääletusel võitnud vähemalt kahe idee elluviimine.

Lisainfo: Marika Muru, kogukonna- ja koostööprojektide spetsialist (marika.muru@valga.ee)