Kaasava eelarve rahvahääletuse tulemused on selgunud

Valga valla kaasava eelarve rahvahääletusel sai enim hääli idee rajada valgustusega purskkaev Pedeli jõele (163 häält) ja teisele kohale tuli 107 häälega korvpalliplatsi rajamine Lüllemäele. Kuna nimetatud objektid asuvad erinevates valla piirkondades, siis viiaksegi ellu kaks rahvahääletusel enim hääli saanud ideed. Vastavalt määrusele viib ideed ellu vallavalitsus koostöös idee esitajaga hiljemalt järgmise aasta lõpuks.

Rahvahääletuse tulemustega saab tutvuda elektroonilises infosüsteemis VOLIS.

Valga valla kaasava eelarve menetlemise korra järgi jaotatakse kogusumma, 50 000 eurot vähemalt kahe rahvahääletusel kõige rohkem hääli saanud idee vahel, tingimusel, et need asuvad valla erinevates piirkondades. Ühe objekti maksimaalne rahastussumma on 25 000 eurot.

24. mai–6. juuni toimunud ideekorje järel laekus Valga valla kaasava eelarve jaoks 21 ettepanekut. Ideede sõelumiskomisjoni läbis 16 ideed, mis pääsesid rahvahääletusele. 20.–30. juuli toimunud rahvahääletusel osales 592 inimest, kes andsid kokku 1075 häält.

Kaasav eelarve on olemuselt üks osalusdemokraatia avaldumise vorme. Eri riikides on kaasavat eelarvet rakendatud üsna erineval moel, kuid ühine on see, et elanikke kaasatakse ühel või teisel viisil omavalitsuse tegevusplaanide koostamisse.

 

Kaasava eelarve rahvahääletus on alanud

Kaasava eelarvega jaotatakse 50 000 eurot Valga valla eelarvest kõige rohkem hääli saanud ideede vahel.

Rahvahääletus toimub 20.-30. juuli 2021. a elektrooniliselt infosüsteemis VOLIS, kus tuleb end identifitseerida ID-kaardi, mobiil-IDga või Smart-ID-ga. Hääletusele pääsesid edasi 16 vahvat ideed, millega saab täpsemalt tutvuda VOLISes.

Rahvahääletusel saab osaleda iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel hääletuse hetkel Valga vald. Iga rahvahääletusel osalev isik saab hääletada kuni kolme erineva, endale meelepärase idee poolt.

Kellel ei ole kodus arvuti kasutamise võimalust saab hääletada ka Valga Keskraamatukogus ning Lüllemäe, Hargla, Kaagjärve, Koikküla, Tagula ja Õru raamatukogudes nende lahtioleku aegadel kasutades selleks raamatukogu avalikku arvutit.

Rahvahääletuse tulemusena reastatakse ideed vastavalt saadud häälte arvule, tuues välja ka piirkonna, alustades enim hääli saanud ideest. Rahvahääletuse tulemused avaldatakse valla infokanalites.

Ellu viiakse vähemalt kaks rahvahääletusel kõige rohkem hääli saanud ideed, tingimusel, et ideed paiknevad valla erinevates piirkondades (Karula, Taheva, Tõlliste, Valga, Õru).

Anna oma panus Valga valla elukeskkonna kujundamisesse  ja hääleta oma lemmikidee poolt! 

 

Kaasava eelarve rahvahääletusele pääsenud ideed on selgunud

Kaasava eelarve ideede sõelumiskomisjon kogunes 9. juunil, et vaadata läbi kõik 21 laekunud ideed. Komisjoni eesmärk oli kontrollida, kas ettepanek vastab Valga valla kaasava eelarve menetlemise korrale ning on realiseeritav.

Määruses on kirjas, et kaasava eelarve ettepanek peab olema:

• Valga vallaga seotud avalikes huvides rajatav objekt maksumusega 5000−25 000 eurot, mis peab olema igaühele enamik ajast tasuta kasutatav või suurendama vallaruumi väärtust, peale valmimist kasutusele võetav ning millest ei teki olulisi kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele.

• Valga vallas kultuuri, spordi ning kogukonna arengut toetav üritus maksumusega 3000−25 000 eurot.

Hääletusele pääsenud 16 ideed (tähestiku järjekorras):

*Hargla avaliku mänguväljaku rajamine

*Korvpalliplats Lüllemäel

*Külaplatsi ja eakatele välitreenimisala rajamine Kaagjärvele

*Lüllemäe küla säravaks ja atraktiivseks

*Nipernaadi skulptuuri ümber paigutamine Valga keskväljakule

*Pedeli puhkeala välijõusaali arendus

*Puhke- ja grilliala rajamine Roosi tänava haljasalale

*Räni pargi madalseiklusrada

*Sepa ja Uue tänava korterelamute kvartalikeskus

*Sooru korvpalliväljaku rajamine ja jalgpalliväravate soetamine

*Tsirguliina ja Lüllemäe mini-rambid

*Valga kesklinna (Pedeli kolmanda paisjärve või Siili keskuse ala lähedale) mängulinnaku rajamine

*Valga valla motiiv-konn

*Valga valla Sooru puhkeala ehk parim pikniku ala

*Valgustusega purskkaev Pedeli  jõe viimasesse paisjärve (IV) enne Pika tänava silda.

*Väikelaste mänguväljak Valga Räni parki

Kõigi rahvahääletusele minevate ideedega saab tutvuda VOLIS keskkonnas
 

Kõiki rahvahääletusele pääsenud ideid tutvustatakse juuli kuus Valga valla infokanalites. Samal ajal on ka ideede esitajatel võimalik oma ettepanekut tutvustada näiteks sotsiaalmeedias ja põhjendada, miks just tema idee on nii vajalik ja hea, et vajab elluviimist.

Rahvahääletus toimub 20.-30. juuli 2021. a VOLIS keskkonnas ennast identifitseerides.

 

Kaasava eelarve ideekorje on lõppenud

Kaasava eelarve ideekorje toimus 24. mai–6. juuni  ja selle raames laekus 21 ettepanekut.

Laekunud ideed (tähestiku järjekorras):

 • Eakatele välitreenimisala Kaagjärvele
 • Ettevõtlike noorte kohvik ja pood „Food & Pood"
 • Hargla avaliku mänguväljaku rajamine
 • Korvpalliplats Lüllemäel
 • Lüllemäe küla säravaks ja atraktiivseks
 • „Nipernaadi" skulptuuri ümber paigutamine
 • Pedeli puhkeala välijõusaali arendus
 • Puhke- ja grillala kujundamine Soo ja Petseri tn vahelisele lõigule
 • Ränipargi madalseiklusrada
 • Sepa ja Uue tänava korterelamute kvartalikeskus
 • Sooru järve puhastamine
 • Sooru korvpalliväljak
 • Suitsukonide kast
 • Tsirguliina, Laatre ja Sooru jõulupuude dekoratsioonide soetamine
 • Tsirguliina, Lüllemäe ja Koikküla mini-rampid
 • Valga kesklinna (Pedeli kolmanda paisjärve või Siili keskuse ala lähedale) mängulinnaku rajamine
 • Valgustusega purskkaev Pedeli  jõe viimasesse paisjärve (IV) enne Pika tänava silda.
 • Valga tervitussildid linna sissesõidule
 • Valga valla motiiv-konn
 • Valga valla Sooru puhkeala ehk parim pikniku ala
 • Väikelaste mänguväljak Valka

Ideed vaatas läbi sõelumiskomisjon 9. juunil 2021. Rahvahääletusele minevad ideed kinnitab vallavalitsus korraldusega võttes arvesse sõelumiskomisjoni ettepaneku. Kui idee ei lähe rahvahääletusele, siis põhjendatakse seda ettepaneku esitajale. Rahvahääletusele pääsenud ideed avalikustatakse Valga valla infokanalites.

Rahvahääletus toimub juulis ja hääletusel saab osaleda iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel hääletuse hetkel Valga vald. Iga rahvahääletusel osalev isik saab hääletada kuni kolme erineva, endale meelepärase idee poolt. Rahvahääletus toimub VOLIS keskkonnas.

Ellu viiakse vähemalt kaks rahvahääletusel kõige rohkem hääli saanud ideed, tingimusel, et ideed paiknevad valla erinevates piirkondades (Karula, Taheva, Tõlliste, Valga, Õru). Ideede elluviimiseks on kokku valla eelarves 50 000 eurot. 

 

Ootame kaasava eelarve ideid 24. maist 6. juunini!

Kaasava eelarve raames saab ideid esitada igaüks. Selleks ei pea olema Valga valla kodanik.

Kaasava eelarve idee võib olla kas investeeringu objekt või üritus.

Objekt peab olema Valga vallaga seotud avalikes huvides rajatav ning maksumusega 5000−25 000 eurot. See peab olema igaühele enamik ajast tasuta kasutatav või suurendama vallaruumi väärtust, peale valmimist kasutusele võetav ning sellega ei kaasne olulisi kulusid valla järgnevate aastate eelarvetesse.

Üritus võib olla maksumusega 3000−25 000 eurot ning toetama Valga vallas kultuuri, spordi ning kogukonna arengut.

Idee peab olema teostatav hiljemalt 2022. aasta jooksul. Arvestama peab sellega, et investeeringu objekti rajamise teostab üldjuhul vallavalitsus, aga ürituse puhul peab idee esitaja ise ürituse ellu viima.

Idee tuleb esitada vormil, mille saate alla laadida SIIT. Ettepanekuid saab esitada 24. mai–6. juuni aardessile valga@valga.ee või postiaadressile Puiestee 8, Valga 68203. Kõik esitatud ettepanekud avaldatakse Valga valla veebilehel.

Pärast ideekorje lõppu vaatab kõik laekunud ideed üle komisjon ja sõelub välja ettepanekud, mis pannakse rahvahääletusele. Rahvahääletusele ei lähe ideed, mis ei vasta määruses nimetatud nõuetele, ei ole tehnilistel põhjustel realiseeritav, on juba valla poolt elluviimisel või on vastuolus heade tavade ja kehtivate õigusaktidega.

Saada oma idee teele! Võib olla on just Sinu idee see, mida paljud inimesed on soovinud ja millest siiani puudust tundnud.

 

Kaasava eelarve rakendamine Valga vallas

Valga vallavolikogu võttis 30. aprillil 2021 vastu määruse "Valga valla kaasava eelarve menetlemise kord".

Kaasav eelarve annab kodanikele võimaluse otsustada, kuhu omavalitsus kõige mõistlikumalt võiks raha kasutada. Kaasav eelarve on olemuselt üks osalusdemokraatia avaldumise vorme. Eri riikides on kaasavat eelarvet rakendatud üsna erineval moel, kuid ühine on see, et elanikke kaasatakse ühel või teisel viisil omavalitsuse tegevusplaanide koostamisse.

Valga vallas rakendatakse kaasavat eelarvet selleks, et tugevdada koostööd kogukonnaga ja kaasata kodanikke valla elukeskkonna ning avalike teenuste kujundamisse. Arutelud kogukonnas kaasava eelarve idee leidmiseks suurendavad ka kodanikuaktiivsust ja kogukonnatunnet.

Kaasava eelarve osa suuruseks Valga valla eelarves 2021. aastal on 50 000 eurot. Ühe idee maksimumsumma on 25 000 eurot. Ellu viiakse vähemalt kaks rahvahääletusel kõige rohkem hääli saanud ideed, tingimusel, et ideed paiknevad valla erinevates piirkondades (Karula, Taheva, Tõlliste, Valga, Õru).

Kaasava eelarve rakendamine toimub mitmes etapis.

 • Kaasava eelarve olemuse ja protsessi tutvustamine.
 • 24. mai–6. juuni 2021. a Valga Vallavalitsusele etteantud vormil ideede esitamine.
 • Komisjon analüüsib esitatud ettepanekuid ja valib välja rahvahääletusele minevad ideed.
 • Rahvahääletusele minevate ideede tutvustamine.
 • Rahvahääletuse toimumine.
 • Rahvahääletusel võitnud vähemalt kahe idee elluviimine.

Lisainfo: Marika Muru, kogukonna- ja koostööprojektide spetsialist (marika.muru@valga.ee)