Projekt nr RE.2.02.21-0189
Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetusmeetme rakendamine Valga vallas

Meede:           RE.2.2 Kagu-Eesti programm

Taotlusvoor: ATV2 Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetusmeede - 28.12.2020-
26.03.2021

Periood:         05.04.2021 - 31.12.2022

Rakendusüksus: Riigi Tugiteenuste Keskus

Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetusmeede on välja töötatud ning viiakse ellu koostöös Rahandusministeeriumi ja Kagu-Eesti kohalike omavalitsustega.
Riigihalduse ministri 30.12.2019 määrusega nr 66 on kinnitatud „Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetusmeede".

Projekti lühikokkuvõte 
Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete korrastamise toetuse andmise eesmärk on parandada Valga vallas elavate spetsialistide elamistingimusi, aidates seeläbi kaasa piirkonna majandusarenguks oluliste spetsialistide jäämisele ja tulemisele piirkonda. Eesmärgi saavutamiseks toetatakse projektipõhiselt meetme nõuetele vastavate eluruumide soetamise ja ehitamisega kaasnevaid abikõlblikke kulusid, et tagada spetsialistile paremad elamistingimused. 

Eelarve: 2021 aasta vooru rahaline maht Valga vallas on kokku 66 492 eurot, millest poole moodustab riigipoolne toetus.

Valga valla taotlusvooru tingimused ja läbiviimise kord on kinnitatud Valga Vallavolikogu 29. jaanuari 2021 määrusega nr 122: „Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetusmeetme rakendamine Valga vallas".

Projekti raames avatakse Valga valla Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetusmeetme taotlusvoor 5. aprillil 2021. Taotluste esitamise tähtaeg Valga Vallavalitsusele on 3. mai 2021 k.a. (Valga Vallavalitsuse 17. märts 2021 korraldus nr 75).

Hindamiskomisjon: Enno Kase (Valga Vallavalitsuse 5. mai 2021 korraldus nr 164), Janek Rennu, Iivika Voode, Diana Asi, Mare Raid.

Projektiga tegelevad töötajad Valga vallas:

Ettevõtlus- ja arenguspetsialist  Mare Raid e-post: mare.raid@valga.ee