01/03/22

Rautina oja süvendamise ja kaldajoone muutmise keskkonnaloa taotluse keskkonnamõju hindamise (KMH) programmi avalikustamine.

 

Keskkonnaamet teatab Rautina oja süvendamise ja kaldajoone muutmise keskkonnaloa taotluse keskkonnamõju hindamise (KMH) programmi avalikustamisest.

Tegevuse eesmärgiks on võsastunud ja liigniiske ala atraktiivsemaks muutmine ning maa-ala korrastamine. Kavandatavaks tegevuseks on Rautina oja süvendamine mahus 15 960 kuupmeetrit ja kaldajoone muutmine. Tegevuse asukoht on Männiksoo katastriüksus (tunnus 28901:001:0111) Raavitsa külas Valga vallas Valga maakonnas.

Otsustaja on Keskkonnaamet (aadress Roheline 64, Pärnu, 80010) kontaktisik Siret Punnisk, tel 512 8350, info@keskkonnaamet.ee.

Arendaja on MÕÕNIKSO TALU (registrikood: 10386696) aadress Puu tn 6, Valga linn, Valga vald, Valga maakond) kontaktisik Ilgvars Švecs, e-post shvets@hot.ee, telefon 764 2720

Keskkonnamõju hindaja on aktsiaselts KOBRAS (aadress Riia 35, Tartu) juhtekspert Noeela Kulm, tel 5693 9300, noeela@kobras.ee.

KMH programmiga on võimalik tutvuda avalikul väljapanekul 01.03.2022 – 14.03.2022 Keskkonnaameti veebilehel www.keskkonnaamet.ee (alalehel keskkonnateadlikkus, avalikustamised/ keskkonnamõju hindamiste avalik väljapanek). 

KMH aruande kohta ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi saab esitada kirjalikult kuni 14.03.2022 (k.a) otsustaja eelpool toodud kontaktidel.

KMH programmi avalik arutelu toimub 21.03.2022 kell 16.00 Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses (Kesk 1, Valga) ning samal ajal veebikeskkonnas Microsoft Teams. Veebikoosolekuga saab liituda lingil: https://bit.ly/3s8dTQX
 

 

 

 

Author: KUIDO MERITS