Lüllemäe Põhikooli võimla rekonstrueerimine

Projekti eesmärgiks on Lüllemäe Põhikooli võimla energiatarbe vähendamine, soojusenergia sääst ja võimla sisetemperatuuri tõus. Energiatarbe vähendamiseks ehitatakse võimlale uus soojustatud põrand ja lagi, samuti vahetatakse välja katusekate. Aknad tihendatakse. Rekonstrueeritakse kütte- ja ventilatsioonisüsteem. Teostatakse elektritööd.

Toetust saadi regionaalsete investeeringutoetuste programmist summas 112 874,42 eurot.

Valla omaosalus projektis on 37 624,81 eurot. 

Projekti periood on 01.06.2018-01.09.2019.