26/07/23

Valga valla majanduskeskus on vallavalitsuse hallatav asutus, mille ülesandeks on sisustada köögid ning komplekteerida meeskond, et tagada Valga valla koolide ja lasteaedade kvaliteetne toitlustamine. Majanduskeskus alustab 2023. aasta sügisest Valga linnas asuvate lasteaedade ja Valga põhikooli toitlustamisega.

Majanduskeskuse juhataja

Cristo Kahro

cristo.kahro@valga.ee

Author: ELISABETH TÕNISSON