Sündmused

VALGA VALLA SÜNDMUSED

NB! COVID-19 leviku pidurdamiseks kehtestatud piirangute tõttu on lubatakse üritustele üksnes nakkusohutuse tõendiga! Tõendilt peab nähtuma, et külastaja on COVID-19 vastu vaktsineeritud, haiguse läbi põdenud või saanud negatiivse PCR või antigeeni testitulemuse. Nõuded tõenditele on leitavad siit: https://www.kul.ee/covid-tervisetoend

Korraldajal on õigus küsida koos nakkusohutuse tõendiga ka isikut tõendavat dokumenti.

Enne ürituse külastamist tutvu COVID-19 viiruse levikust tingitud PIIRANGUTEGA

 

Valga valla SÜNDMUSTE KALENDER

NÄITUSED

1. 12.2022 – 29.01.2021 Valga Muuseumis näitus "Talvised tööd talus".

Kuni 31.12.2021 Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses näitus Made Balbat Art. Vaata lisa: https://madebalbat.com/

Kuni 31.05.2022 Valga Keskraamatukogus, Kaagjärve, Tsirguliina, Õru ja  Lüllemäe raamatukogudes lugemisprogramm „Lugemisisu". Rohkem infot:  https://elk.ee/opetajale/lugemisisu/ ja programmis osalevatest raamatukogudest.

November-detsember Valga Keskraamatukogu teenindusosakonnas näitus Mats Traat 85.