Surma registreerimine

Inimese surm tuleb registreerida seitsme päeva jooksul alates surmapäevast või surnud inimese leidmise päevast. Surma saab registreerida abikaasa, sugulane, hõimlane, lahkunuga koos elanud isik, tervishoiuteenust osutava asutuse juht, politseinik või muu isik, kellel on andmeid inimese surma kohta. Surm registreeritakse kolme tööpäeva jooksul pärast avalduse laekumist. 

Surma registreerimine 

Muutus surma registreerimise kord

01.07.2019 muutub Eestis surma registreerimise kord. Uue korra kohaselt ei väljasta matmiseks vajalikku dokumenti enam kohalik omavalitsus.

 Alates juulist vormistab tervishoiuteenuse osutaja surmateatise paberdokumendi asemel elektroonselt, edastab surma kohta info rahvastikuregistrisse ning surm registreeritakse automaatselt. See tähendab, et edaspidi saab matmiseks vajaliku dokumendi (surmatõendi) tervishoiuasutusest, mitte kohalikust omavalitsusest. 

 

Matusetoetus

Valga vallavalitsus maksab lahkunu ärasaatmise korraldamiseks matusetoetust. Matusetoetust makstakse Valga vallas elanud isiku matmise kuludeks sellele inimesele, kes võttis matmise kulud enda kanda. Toetuse suuruseks on 250 eurot. Valga vallas makstavale matusetoetusele on õigus juhul, kui surnu elukoht oli surmakuupäeva seisuga registreeritud Valga valla elanike registris.Loe lähemalt sissetulekust mittesõltuvate toetuste kohta.

Esita e-taotlus