Veel tööpakkumisi Valga vallas:

Töötukassa tööpakkumised Valga vallas

Valga Põhikooli tööpakkumised

 

 

Valga Vallavalitsuse kultuuri- ja haridusteenistus ootab oma koosseisu tööle logopeedi

Sinu peamisteks ülesanneteks on:

 • Valga vallas logopeedilist ravi vajavate laste õppe ja arengu toetamine aidates kaasa nende eakohasele arengule;
 • logopeedilist ravi vajavate laste kaardistamine ja sobiva lähenemise leidmine koostöös lapsevanemate, laste- ja õppeasutuse töötajate ja vajadusel ka teiste spetsialistidega;
 • logopeedilist ravi vajavate laste kõne arendamine, suhtlemisoskuse parandamine;
 • lapsevanemate, vajadusel ka teiste spetsialistide ja õpetajate  juhendamine ning nõustamine ka kergemat logopeedilist ravi vajavate laste õpetamisel;
 • vajadusel lapse koolivalmidust toetavate täiendkoolituste organiseerimine lapsevanematele ja õpetajatele.
 • erialase dokumentatsiooni ja aruandluse täitmine.

Ootame just Sind, kui:

 • Sul on erialane magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon või logopeedi kutse;
 • eesti keele oskus on kõrgtasemel, kasuks tuleb vähemalt ühe võõrkeele oskus kesktasemel;
 • Sul on soov töötada lastega, pühendumus ja missioonitunne;
 • suurepärane suhtlemise ja eneseväljenduse oskus;
 • hea pingetaluvus ja tasakaalukus, rõõmsameelsus.

Omalt poolt pakume:

 • erialase täiendamise ja arenemise võimalust, kaasa rääkimist uute põhimõtetega koolide kujunemisele;
 • põnevaid ja eriilmelisi tööpäevi, mis annavad suurepärase võimaluse eneseteostuseks;
 • võimalust panustada tugiteenust vajavate laste ja noorte elus toimetulekusse;
 • meeldivat töökollektiivi;
 • töötasu 1820 eurot.

Kandideerimistähtaeg: 16.06.2024

Täiendav informatsioon: asevallavanem Maarja Mägi, mob 5865 5922, e-post maarja.magi@valga.ee.

Sooviavaldus, elulookirjeldus ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad palume saata e-posti aadressile valga@valga.ee

Valga Vallavalitsuse kultuuri- ja haridusteenistus ootab oma koosseisu tööle psühholoogi

Sinu peamisteks ülesanneteks on:

 • Valga valla koolide õpilaste ja lasteaedade laste arengu toetamine koostöös lapsevanemate ja haridustöötajatega, kaasates vajadusel teiste erialade spetsialiste;
 • lapse arengut mõjutavate tegurite hindamine, tehes lahenduste leidmiseks koostööd lapsevanemate, laste- ja õppeasutuste töötajate ja teiste spetsialistidega;
 • laste ja noorte psühholoogiline nõustamine isikliku elu ja õppetööga seotud murede lahendamisel, toetades lapse vaimse tervise, eneseteadvuse ja sotsiaalsete oskuste arenemist;
 • osalemine last ümbritsevas koostöö võrgustikus, sh juhtumiplaani ja selle juurde kuuluva tegevuskava koostamine;
 • lapsevanemate nõustamine lapse vaimset tervist, õppimist ja käitumist mõjutavate tegurite osas;
 • laste- ja õppeasutuste personali valdkonnaalane nõustamine ja koolitamine ning üheskoos ennetustöö planeerimine;
 • erialase dokumentatsiooni ja aruandluse täitmine.

Ootame just Sind, kui:

 • Sul on erialane magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon või koolipsühholoogi kutse;
 • eesti keele oskus on kõrgtasemel, kasuks tuleb vähemalt ühe võõrkeele oskus kesktasemel;
 • Sa suudad mängleva kergusega luua lastega kontakti ja hoida usaldussuhet;
 • Sinu ladus suhtlemis- ja eneseväljendusoskus on aluseks edukal koostööl lapsevanemate ja teiste spetsialistidega, hea pingetaluvus, algatus- ja otsustusvõime, empaatiavõime.

Omalt poolt pakume:

 • erialase täiendamise ja arenemise võimalust, kaasa rääkimist uute põhimõtetega koolide kujunemisele;
 • mitmekesisust ja erialaseid väljakutseid;
 • meeldivat töökollektiivi;
 • töötasu 1820 eurot.

Kandideerimistähtaeg: 16.06.2024

Täiendav informatsioon: asevallavanem Maarja Mägi, tel 5865 5922, e-post maarja.magi@valga.ee.

Sooviavaldus, elulookirjeldus ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad palume saata e-posti aadressile valga@valga.ee

Töökuulutus: Kokk Valga valla majanduskeskuses

Töökoht: Kokk

Töö kirjeldus: Valga valla majanduskeskus otsib oma suurkööki kogenud ja pühendunud kokka, kelle peamiseks ülesandeks on kooli ja lasteaedade toitlustuse tagamine. Sobiv kandidaat peaks omama head toiduvalmistamise oskust ning olema valmis töötama dünaamilises keskkonnas, kus hindame kvaliteeti ja tervislikkust.

Peamised tööülesanded:

 • Toiduvalmistamine vastavalt menüüle ja toiduhügieeni standarditele.
 • Köögi korrashoid ja puhtuse tagamine vastavalt kehtestatud normidele.
 • Tooraine ja inventari haldamine ning tellimuste tegemine vastavalt vajadusele.
 • Koostöö teiste köögi töötajatega ning vajadusel abi osutamine teistes tööülesannetes.

Nõutavad oskused ja kvalifikatsioon:

 • Eelnev töökogemus kokana, eelistatavalt suurköögis.
 • Hea toiduvalmistamise oskus.
 • Arusaamine toiduainete säilitamise ja hügieeninõuete olulisusest.
 • Kohusetundlikkus, täpsus ja hea meeskonnatöö oskus.
 • Soov õppida ja areneda ning pakkuda maitsvat ning kvaliteetset toitu.

Pakume:

 • Stabiilset töökohta ja töötasu kuni 1300€.
 • Professionaalset meeskonda ja toetavat töökeskkonda.
 • Võimalust osaleda koolitustel ja enesearendamisel.

Kui tunned, et oled sobiv kandidaat ja soovid panustada Valga valla laste ja noorte tervisliku toitumise tagamisse, siis ootame Sinu CV-d ja motivatsioonikirja hiljemalt 31.05.24 e-posti aadressil majanduskeskus@valga.ee märgusõnaga "Kokk".

Lisainfo saamiseks või küsimuste korral võtke palun ühendust numbril 5349 7399.

Ootame Sind meie meeskonda!

Töökuulutus: Kokaabi Valga valla majanduskeskuses

Tööpakkumine: Kokaabi suurköögis (kooli ja lasteaia toitlustus)

Otsime oma kooli ja lasteaia toitlustuse suurkööki entusiastlikku ja osavat kokaabi, kes aitab tagada tervislike ja maitsvate toitude valmistamise ning serveerimise meie noortele.

Kohustused:

 • Toitude ettevalmistamine vastavalt menüüdele ja retseptidele, sealhulgas köögiviljade lõikamine, liha töötlemine ja muud toiduvalmistamise ülesanded.
 • Köögitarvikute ja -pindade hügieeniline hooldamine ning puhastamine.
 • Köögi meeskonna abistamine nii toidu ettevalmistamisel kui ka serveerimisel.
 • Toiduhügieeni ja -ohutuse standardite järgimine kogu toiduvalmistamise protsessi vältel.
 • Koostöö teiste köögipersonaliga, et tagada sujuv toitlustusprotsess.
 • Kokkade korralduste täitmine.

Nõuded:

 • Toiduvalmistamise oskused ning teadlikkus toiduhügieeni ja -ohutuse põhimõtetest.
 • Võime töötada kiirelt ja efektiivselt, eriti nõudlikel hetkedel.
 • Hea meeskonnatöö oskus ja suhtlemisoskus.
 • Täpsus, tähelepanelikkus ja võime järgida juhiseid.

Pakume:

 • Huvitavat ja mitmekesist tööd suurköögis, mis teenindab nii kooli kui ka lasteaeda.
 • Garanteeritud töötasu õigeaegselt.
 • Võimalust õppida ja areneda toitlustusvaldkonnas.
 • Sõbralikku ja toetavat meeskonda.
 • Toiduhügieeni ja -ohutuse alast täiendkoolitust.

Kui olete valmis liituma meie kooli ja lasteaia toitlustuse suurköögi meeskonnaga kokaabi ametikohal, palun saatke oma CV aadressil majanduskeskus@valga.ee. Lisaküsimuste korral võtke meiega ühendust telefonil 53497399.