Valga Vallavalitsus otsib vallakantselei koosseisu juhtivspetsialisti

Valga vallakantselei peamisteks ülesanneteks on vallavalitsuse ja vallavolikogu asjaajamise ja dokumendihalduse koordineerimine; vallavalitsuse ja vallavolikogu õigusaktide ja muude otsuste ning dokumentide eelnõude vastavuse kontrollimine õigusaktidega; vallavalitsuse ja vallavolikogu õigusaktide eelnõude ja muude otsuste ning dokumentide eelnõude koostamine; personalitöö arendamine ja korraldamine vallavalitsuses.

Juhtivspetsialisti peamised teenistusülesanded:

 • vallavolikogu ja -valitsuse õigusaktide eelnõude koostamine ning kooskõlastamine;
 • vallavolikogu ja vallavolikogu komisjonide tehniline teenindamine;
 • vallavolikogu istungite ja vallavolikogu komisjonide koosolekute protokollimine;
 • vallavolikogu õigusaktide vormistamine, avalikustamine.

Oled oodatud kandideerima, kui:

 • oled omandanud õiguse õppesuunal vähemalt bakalaureusekraadi;
 • oled teenistusülesannete täitmisel täpne, korrektne ning kohusetundlik;
 • oled kõrge sisemise motiveeritusega, väga hea pingetaluvusega.

Kasuks tuleb varasem töökogemus kohaliku omavalitsuse ametiasutuses. 

Meie pakume:

 • täiskoormusega huvitavat ning vastutusrikast tööd;
 • häid võimalusi eneseteostuseks ja –arenguks;
 • enesetäiendamise võimalust;
 • põhipuhkust 35 päeva aastas.

Tööle asumise aeg esimesel võimalusel.

Täiendav informatsioon: vallasekretär Diana Asi, tel 5757 0819, e-post diana.asi@valga.ee.

Sinu sooviavaldust, elulookirjeldust, haridust tõendavate dokumentide koopiaid ja motivatsioonikirja, milles põhjendad, miks just Sina antud ametikohale kõige paremini sobid, ootame hiljemalt 16. augustiks e-posti aadressile heldi.kaares@valga.ee.

 

Valga Lasteaed Walko pakub tööd liikumisõpetajale
 
Valga Lasteaed Walko kuulutab välja konkursi liikumisõpetaja ametikoha (1,0) täitmiseks.
 
Kandideerimiseks palutakse saata sooviavaldus, elulookirjeldus (CV) ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad hiljemalt 19. augustiks 2021 e-posti aadressile riina@walko.ee

 

Lisainfo: tel 5335 8559

 

Vallavalitsuse kultuuri- ja haridusteenistus ootab oma meeskonda tööle
eripedagoog-logopeedi

Logopeed-eripedagoogi töö eesmärgiks on:

Valga vallas elavate kõneravi vajavate ja arenguliste erivajadusega (AEV) laste õppe ja hariduslike erivajaduste (HEV) laste arengu toetamine, parandamine ja arendamine (suulise ja kirjaliku kõne loome ja mõistmisoskuse, mitteverbaalse suhtlemise ning neelamisfunktsiooni kujundamine ja/või taastamine) eesmärgiga soodustada psüühiliste protsesside ja isiksuse arengut eakohase normi suunas ning laste kõnearendamistöö koordineerimine, kaasates vajadusel teiste erialade spetsialiste.

Ootused kandidaadile:

 • erialane magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon või eripedagoogi (logopeedi) kutse ja varasem töökogemus logopeedina;
 • oskus töötada meeskonnas ja võrgustikus;
 • arvuti kasutamise oskus spetsialisti tasemel;
 • eesti keele oskus kõrgtasemel;
 • empaatia-, analüüsi- ja otsustusvõime, usaldusväärsus, pingetaluvus, loomingulisus.

Pakume:

 • arenguvõimalusi;
 • koostöist ja toetavat meeskonda;
 • töötasu 1315 eurot kuus;
 • sportimisvõimalusi;
 • ühisüritusi;
 • elamispinna üürimise võimalust.

Lisainfo: Töö asukohaks on Valga vald. Tööaeg: täistööaeg. Tööle asumise aeg 01.09.2021.

Täiendav informatsioon: kultuuri- ja haridusteenistuse juhataja Pille Raudam, tel 5309 0135,

e-post pille.raudam@valga.ee.

Sooviavaldus, elulookirjeldus, motivatsioonikiri ja haridust tõendavate dokumentide koopiad palume saata 23. augustiks e-posti aadressil heldi.kaares@valga.ee.

 

Tsirguliina Kool pakub tööd lasteaiaõpetajale ja õpetaja abile

Kui Sul on kogemus alushariduse vallas, oled särasilmne, empaatiline, loov, suure südame ja missioonitundega, siis oled just Sina oodatud Tsirguliina lasteaia perre.

Tööd pakutakse:

 • lasteaiaõpetajale (1,0 koormusega)
 • lasteaiaõpetajale (0,5 koormusega)
 • lasteaiaõpetaja abile (1,0 koormusega)

Elulookirjeldust, haridust tõendavaid dokumente ja motivatsioonikirja ootatakse aadressile aive.aru@tsirgu.edu.ee hiljemalt 30. juulil 2021.

Tööle asumise aeg 1. september 2021.

Lisainfo telefonil 5190 6269.

 

Valga Priimetsa Kool võtab tööle õppejuhi

Ootused kandidaadile:

 • Kandidaadi vastavus HTMi kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele (haridusministri 29.08.2013.a määrus nr 30 § 2),
 • eesti keele oskus C1 tasemel,
 • täpsus, korrektsus ja vastutustundlikkus,
 • soov panustada kooli arengusse. 

Kasuks tuleb:

 • kogemus eestvedavas rollis haridusasutuses,
 • praktiline õpetaja kogemus ja õpetaja kutse,
 • hariduslike erivajadustega õppijate koordineerja kogemus,
 • vene keele oskust vähemalt A2 tasemel,
 • inglise keele oskus, arusaam nüüdisaegsest õpikäsitlusest,
 • arusaam keelekümblus- ja LAK-õppe metoodika põhimõttetest,
 • projekti kirjutamise oskus,
 • väga hea arvutikasutamise oskus.

Kandideerimiseks palume saata: kirjalik avaldus, elulookirjeldus ehk CV, motivatsioonikiri, haridust tõendavate dokumentide koopiad, isikut tõendava dokumendi koopia, kandidaadi soovil muud dokumendid meiliaadressile yulia.kopotnik@vpmk.edu.ee

Tööle asumise aeg on 01.09.2021

Kandideerimise tähtaeg on 18.08.2021

 

Hargla Kool pakub tööd õpetajale

Hargla Kool ootab alates 1. septembrist 2021. a oma meeskonda väikeklassi õpetajat. Avaldus, CV ja õpetaja kvalifikatsiooni tõendav dokument palutakse esitada 8. augustiks e-postile juta.kond@hargla.edu.ee
Täiendav info telefonil 5346 1955 või e-postiga juta.kond@hargla.edu.ee

Oled oodatud Hargla kooli sõbralikku ja töökasse kollektiivi.

 

Lasteaed Kaseke pakub tööd rühmaõpetajale

Valga lasteaed Kaseke kuulutab välja konkursi RÜHMAÕPETAJA ametikohale.

Avaldus, CV ja ametikoha kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad esitada hiljemalt 18. juuniks aadressil Kase 6, 68207 VALGA või maila.rajamets@kaseke.valga.ee

Tööleasumise aeg 19. augustil 2021. a.

Kontaktisik: Maila Rajamets, tel 5885 9756

 
Lüllemäe Põhikool pakub tööd koolis ja lasteaias
 
Lüllemäe Põhikool võtab tööle:
loodusainete õpetaja (1,0 või osaline koormus),
matemaatikaõpetaja (1,0 või osaline koormus),
inimese- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja (osaline koormus),
muusikaõpetaja (osaline koormus),
tehnoloogiaõpetuse õpetaja (osaline koormus).
 
Lüllemäe Põhikooli lasteaed võtab tööle:
lasteaiaõpetaja (4,0);
lasteaiaõpetaja abi (1,0).
 
Lüllemäe Põhikool ja lasteaed võtavad tööle tugispetsialiste:
logopeed lasteaeda (1,0), 
lasteaia tervishoiutöötaja (osaline koormus),
logopeed kooli (osaline koormus),
koolipsühholoog (osaline koormus).
 
Ootame Sinu CVd, motivatsioonikirja ja kvalifikatsioonile vastavat haridust tõendatavate dokumentide koopiaid meile, kui …
… vastad kvalifikatsiooninõuetele,
armastad tegeleda lastega,
oled suurepärane suhtleja,
Sinust kiirgab loovust, ettevõtlikkust ja sära,
oskad õppetöös kasutada arvutit ja muid digitehnoloogiaid,
hindad kolleegidevahelises koostöös peituvat ressurssi,
Sulle meeldib tervislik eluviis.
 
Lüllemäe Põhikoolis ja lasteaias töötades ...
... tunned iga päev, et oled osa meeskonnast,
sinu vajaduste, soovide ja ettepanekutega arvestatakse,
omad vabadust ise disainida oma tööpäevade sisu (raamiks vaid õppekava), 
viibid iga päev kaunis looduses, 
arened mitmekülgselt endalegi ootamatutes valdkondades,
koged meeleolukaid, sportlikke ja musikaalseid ühistegevusi kolleegide ja lastega,
muudad noorte inimeste maailma.
 
Meie kooliga saab lähemalt tutvuda SIIN
 
Palume saata kandideerimiseks vajalikud dokumendid 17. juuniks aadressile jana.tiits@karula.edu.ee. Täiendavad küsimused telefonil 5308 3117.
 
 
Valga Lasteaed Buratino kuulutab välja konkursi
 

LASTEAIAÕPETAJA  AMETIKOHALE (lapsehoolduspuhkuse asendaja)

Avaldus, CV ja ametikoha kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad esitada hiljemalt 25.06.2021 aadressil Lai 6a, 68203 Valga või e-postile  buratino@buratino.edu.ee. Tööle asumine september 2021. 

Kontaktisikud: Merle Kaar ja Maike Allik. Telefon: 53454971; 5279688

 

Lasteaed Buratino pakub tööd õpetajale
 
Valga Lasteaed Buratino kuulutab välja konkursi lasteaiaõpetaja ametikohale.
Avaldus, CV ja ametikoha kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad esitada hiljemalt 18.06.2021 aadressile Lai 6a, 68203 Valga või e-postile buratino@buratino.edu.eeTööle asumine september 2021.a.
 
Kontaktisikud: Merle Kaar ja Maike Allik. Telefon: 5345 4971; 527 9688

 

Vallavalitsuse kultuuri- ja haridusteenistus  ootab oma meeskonda tööle psühholoogi (1,0 töökohta)

Psühholoogi tööülesanded:

 • psühholoogi töö eesmärgiks on Valga valla koolide õpilaste ja lasteaedade laste arengu toetamine koostöös lapsevanemate ja haridustöötajatega, kaasates vajadusel teiste erialade spetsialiste;
 • hinnata lapse psühholoogilist arengut ja toimetulekut (psüühilisi protsesse, isiksuse omadusi, emotsionaalset seisundit, vaimse tervise probleeme, suhtlemis- ja käitumisoskusi);
 • psühholoog kavandab, juhib ja viib läbi sekkumisi, mis vastavad lapse vajadustele ning hindamistulemustele, tehes sealjuures koostööd lapsevanemate ja haridustöötajatega ning kaasates vajadusel teisi spetsialiste;
 • nõustab lapsevanemaid lapse arengut, õppimist ja käitumist puudutavates küsimustes, abistades uute kasvatusvõtete ja lahenduste leidmisel lapse isiksusliku arengu toetamisel ning oma igapäevaelu ja kohustustega toimetulemisel;
 • nõustab ja toetab õpetajaid ja haridusasutuse juhtkonda lapse vajadusi arvestava arengu- ja õpikeskkonna kujundamisel, aitab ennetada lapse vaimse tervise probleemide tekkimist;
 • toetab ja nõustab last isikliku elu ja õppetööga seotud ning vaimse tervise probleemidega toimetulekul, tunnetusprotsesside, vaimsete võimete, käitumis- ja suhtlemisoskuste arendamisel ning õpi- ja karjäärivalikute tegemisel;
 • toetab ja nõustab last, lapsevanemat ja haridusasutuse personali psühhosotsiaalse kriisisekkumise erinevates etappides (kriisiennetus ja kriisijärgne tegevus);
 • korraldab psühholoogiaalaseid koolitusi ja osaleb erialastes uurimusprojektides;
 • osaleb eriala ja organisatsiooni arendustegevustes;
 • teeb kogukonna sees erialast teavitustööd, korraldab vajadusel ennetustegevusi (projektid, tugirühmad, vestlused, teemapäevad jm), lähtudes sihtgrupi vajadusest.

Kandidaadi sobivuseks vajalik:

Kandideerijatelt nõutav erialane magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon või koolipsühholoogi kutse.

Töö vallavalitsuse koosseisus annab:

 • erialase täiendamise ja arenemise võimalust, kaasa rääkimist uute põhimõtetega koolide kujunemisele;
 • mitmekesisust ja erialaseid väljakutseid;
 • psühholoogi peamised töövahendid on kaasaegsed info- ja kommunikatsioonivahendid, pedagoogilised materjalid (sh kirjandus) ning erivahendid ja -materjalid vastavalt sihtgrupile;
 • töötasu 1315 eurot.

Täiendav informatsioon: kultuuri- ja haridusteenistuse juhataja Pille Raudam,  tel  5309 0135, e-post pille.raudam@valga.ee

Sooviavaldus, elulookirjeldus, kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad palume saata e-posti aadressil heldi.kaares@valga.ee.

Kui soovid nimetatud ametikohal töötada, siis kandideeri esimesel võimalusel. Otsustamise edasilükkamisel ei pruugi enam ametikoht vaba olla, sest Valga Vallavalitsus jätab endale õiguse lõpetada konkurss sobiva kandidaadi leidmisel.

 

Vallavalitsuse kultuuri- ja haridusteenistus ootab oma meeskonda tööle eripedagoog-logopeedi (0,2 töökohta)

Eripedagoog-logopeedi tööülesanded:

 • eripedagoogilise töö eesmärk on eakaaslastest eristuva lapse arengu toetamine ja suunamine. Eripedagoog teeb koostööd Valga valla lasteaedade lapsevanemate, õpetajate, teiste erialaspetsialistide ja kolleegidega ning nõustab neid;
 • logopeedilise töö eesmärk on laste kõne uurimine ja vastavalt vajadusele logopeedilise abi osutamine;
 • eripedagoog märkab eakaaslaste seas eristuvat õppijat, hindab tema õppimise eripära olemust ja ulatust ning saadud teabest lähtudes kujundab õpikeskkonda ning õpetab last;
 • lasteaias töötab eripedagoog lastega kas individuaalselt, paaris- ja/või väikerühmadega. Töö sisuks on lapse üldoskuste ja kõne arengu hindamine ning toetamine, et ennetada ja leevendada lapsel esinevaid raskusi rühmaõpetaja pakutavates õppe- ja kasvatustegevustes;
 • leiab lapsele sobivad lahendused, sh loob hindamis- ja õppevahendid, õpetab teda samm-sammult.

Kandidaadi sobivuseks vajalik:

Kandideerijatelt nõutav erialane magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon või eripedagoogi (logopeedi) kutse.

Vallavalitsuse meeskonnas töö annab:

 • erialase täiendamise ja arenemise võimalust, kaasa rääkimist uute põhimõtetega koolide kujunemisele;
 • mitmekesisust ja erialaseid väljakutseid;
 • eripedagoog-logopeedi peamised töövahendid on kaasaegsed info- ja kommunikatsioonivahendid, pedagoogilised materjalid (sh kirjandus) ning erivahendid ja -materjalid vastavalt sihtgrupile;
 • töötasu 1315 eurot (täiskoormuse korral).

Täiendav informatsioon: kultuuri- ja haridusteenistuse juhataja Pille Raudam,  tel  5309 0135, e-post pille.raudam@valga.ee

Sooviavaldus, elulookirjeldus, kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad palume saata e-posti aadressil heldi.kaares@valga.ee.

Kui soovid nimetatud ametikohal töötada, siis kandideeri esimesel võimalusel. Otsustamise edasilükkamisel ei pruugi enam ametikoht vaba olla, sest Valga Vallavalitsus jätab endale õiguse lõpetada konkurss sobiva kandidaadi leidmisel.

 

Vallavalitsuse kultuuri- ja haridusteenistus  ootab oma meeskonda tööle logopeedi (0,5 töökohta)

Logopeedi tööülesanneteks on:

 • Valga valla lasteaedade eesti õppekeelega rühmade/klasside  laste logopeediline teenindamine, vastavate õppekavade väljatöötamine;
 • kõneprobleemidega laste kaardistamine, kõneprobleemidega laste kõne arendamine, kõnepuuete kõrvaldamine või leevendamine ja suhtlemisoskuse parandamine, dokumenteerimine;
 • lapsevanemate ja õpetajate nõustamine logopeedilistes küsimustes;
 • vajadusel ka teiste spetsialistide ja rühmaõpetajate  juhendamine ning õpetajate nõustamine ka kergemate erivajadustega laste õpetamisel, keda pole võimalik ja vajadust võtta kõneravi tundi;
 • vajadusel lapse koolivalmidust toetavate täiendkoolituste organiseerimine lapsevanematele ja õpetajatele.

Kandidaadi sobivuseks vajalik:

Kandideerijatelt nõutav erialane  magistrikraad või sellele vastav  kvalifikatsioon või vastavalt ametikohale eripedagoogi (logopeedi) kutse.

Töö vallavalitsuse koosseisus annab:

 • erialase täiendamise ja arenemise võimalust, kaasa rääkimist uute põhimõtetega koolide kujunemisele;
 • mitmekesisust ja erialaseid väljakutseid;
 • logopeedi peamised töövahendid on kaasaegsed info- ja kommunikatsioonivahendid, pedagoogilised materjalid (sh kirjandus) ning erivahendid ja -materjalid vastavalt sihtgrupile;
 • töötasu 1315 eurot (täiskoormuse korral).

Täiendav informatsioon: kultuuri- ja haridusteenistuse juhataja Pille Raudam,  tel  5309 0135, e-post pille.raudam@valga.ee

Sooviavaldus, elulookirjeldus, kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad palume saata e-posti aadressil heldi.kaares@valga.ee.

Kui soovid nimetatud ametikohal töötada, siis kandideeri esimesel võimalusel. Otsustamise edasilükkamisel ei pruugi enam ametikoht vaba olla, sest Valga Vallavalitsus jätab endale õiguse lõpetada konkurss sobiva kandidaadi leidmisel.

 

Veel tööpakkumisi Valga vallas:

Töötukassa tööpakkumised Valga vallas