Vallavalitsus pakub tööd välitööde juhile

Teenistusülesannete lühikirjeldus:

Aastaringne Valga linna haljastus- ja teehooldustööde ning remondi- ja koristustööde organiseerimine ja juhtimine, osalemine vallavalitsuse valdkondlike komisjonide töös.

Ootused kandidaadile:

 • kesk- või keskeriharidus;
 • varasem tänavate, parkide hooldustööde juhtimise kogemus;
 • meeskonna juhtimise kogemus;
 • töödega ja töötajatega seotud dokumentatsiooni korrashoid ja aruandluse esitamise oskus;
 • rasketehnika tundmine;
 • heal tasemel eesti keele oskus kõnes ja kirjas, vene keele oskus suhtlustasandil;
 • tööks vajalike teksti- ja tabeltöötlusprogrammide kasutamise oskus;
 • aktiivne hoiak ja algatusvõime;
 • head suhtlusoskused;
 • hea pingetaluvus, tasakaalukus;
 • kohusetunne ja nõudlikkus töö kvaliteedi suhtes;
 • B-kategooria juhiluba (kasuks tuleb C-, CE- ja T-kategooria juhilubade olemasolu);
 • valmisolek muutuvaks tööajaks (sh töötamine nädalavahetustel).

Vallavalitsus pakub:

 • vastutusrikast ja huvitavat tööd;
 • toetavat ja sõbralikku meeskonda;
 • kaasaegseid töötingimusi;
 • põhipuhkust 35 kalendripäeva;
 • ametiauto kasutamise võimalust teenistusülesannete täitmisel.

Lisainformatsioon: vallavara- ja hooldusteenistuse juhataja Kalev Niit, tel 5353 7676, e-post kalev.niit@valga.ee.

Sooviavaldus, motivatsioonikiri, elulookirjeldus, haridust tõendavate dokumentide koopiad palume saata 25. jaanuariks 2022 e-posti aadressil heldi.kaares@valga.ee

 

Valga Vallavalitsus võtab teenistusse KULTUURISPETSIALISTI

Peamised teenistusülesanded:

 • Valga valla kultuuriasutuste sisulise töö koordineerimine;
 • kultuurialaste arengukavade ja tööplaanide väljatöötamisel osalemine;
 • vallavalitsuse kultuurialast tegevust reguleerivate õigusaktide väljatöötamine;
 • kultuuriürituste kalenderplaani ja kultuurikava koostamine koostöös valla hallatavate asutuste ning mittetulundusühingutega;
 • mittetulundusühingute ja kodanike nõustamine kultuurivaldkonda puudutavate projektide koostamisel.

Sobid meie meeskonda, kui Sulle meeldib:

 • teha mitmekesist ja vaheldusrikast tööd;
 • panustada kultuurivaldkonna arengusse;
 • teha koostööd põnevate inimestega;
 • oled hea pingetaluvusega, avatud, kohusetundlik ja algatusvõimeline.

Ootused kandidaadile:

 • soovitavalt kõrgharidus või selle omandamine (eelistatult kultuuri valdkonnas);
 • varasem kultuuritöö töökogemus;
 • teadmised kultuurikorraldusest, kultuurialastest ja teistest ametialastest õigusaktidest;
 • teadmised kohaliku omavalitsuse ja sihtasutuste ning mittetulundusühingute töökorraldusest;
 • oskus töötada meeskonnas ja võrgustikus;
 • arvuti kasutamine oskus;
 • eesti keele oskus kõrgtasemel;
 • saksa või inglise keele oskus kesktasemel koos erialase sõnavara tundmise ja kasutamisega;
 • vene keele oskus suhtlustasandil koos erialase sõnavara tundmise ja kasutamisega.

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel.

Omalt poolt pakume:

 • vastutusrikast, huvitavat, mitmekesist tööd ning võimalust panustada kultuuri arengusse;
 • stabiilset töötasu ja 35 kalendripäeva põhipuhkust;
 • eneseteostamise ja koolitusvõimalusi;
 • meeleolukaid ühiseid ettevõtmisi ja toredaid, toetavaid kolleege.

Lisainformatsioon: kultuuri- ja haridusteenistuse juhataja Pille Raudam, tel 5309 0135, e-post: pille.raudam@valga.ee.

Sooviavaldus, motivatsioonikiri, visioon teemal „Valga kultuurielu areng" (kuni 1 A4 lehekülg pikk), elulookirjeldus töö- ja/või teenistuskäigu andmetega, avaliku teenistuse seaduses sätestatud nõuetele vastavuse kinnitus; haridust tõendavate dokumentide koopiad; muud dokumendid, mida kandidaat peab kandideerimiseks oluliseks, palume saata 24. jaanuariks 2022 e-posti aadressil heldi.kaares@valga.ee.

 

Valga Vallavalitsus võtab teenistusse sotsiaaltöö spetsialisti

Peamised teenistusülesanded:

 • vallaelanike nõustamine nende sotsiaalsetest õigustest ja abi saamise võimalustest;
 • hoolekandelise abi vajaduse hindamine kliendikohtumiste ja kodukülastuste abil;
 • koostöös abivajava isikuga lahenduste leidmine probleemide/raskuste ületamiseks iseseisva toimetuleku taastamiseks;
 • kohaliku omavalitsuse kohustuseks olevate sotsiaaltoetuste, sotsiaalteenuste ja muu abi andmise korraldamine;
 • koostöö tervishoiu-, hoolekande- ja tööturuteenuste osutajatega, avalike-, äri- ja mittetulundusorganisatsioonidega;
 • tööks vajaliku teabe kogumine, sisestamine infosüsteemi, haldusaktide koostamine,  töövaldkonna piires aruannete koostamine.

Ootused kandidaadile:

 • vastavus avaliku teenistuse seaduses sätestatud nõuetele;
 • sotsiaaltöö alane või sellele lähedane kõrgharidus või selle omandamine;
 • teadmised omavalitsussüsteemist ja seda reguleerivatest õigusaktidest ning oma töövaldkonda reguleerivate õigusaktide tundmine ning kasutamine igapäevatöös;
 • heal tasemel eesti keele oskus kõnes ja kirjas, vene keele oskus suhtlustasandil;
 • tööks vajalike teksti- ja tabeltöötlusprogrammide kasutamise oskus;
 • pingetaluvus, vastutustunne, korrektsus ja täpsus;
 • neutraalsus kliendisuhetes, empaatilisus, koostöövõime ja hea suhtlemisoskus;
 • õpi- ja otsustusvõimelisus, analüüsi- ja planeerimisoskus.

Eelise annab:

 • varasem töökogemus sotsiaalhoolekandes või sellega piirnevas valdkonnas;
 • arvutiprogrammide STAR ja Amphora kasutamise oskus;
 • soov ennast arendada ja spetsialistina teostada.

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel

Omalt poolt pakume:

 • mitmekesist ja vastutusrikast tööd;
 • asjatundlikke, kogenud ja pühendunud kolleege;
 • erialaseid koolitusi ja enesetäiendamise võimalusi;
 • põhipuhkust 35 kalendripäeva;
 • häid võimalusi oma tervise hoidmiseks;
 • ametiauto kasutamise võimalust teenistusülesannete täitmisel.

Lisainformatsioon: sotsiaaltöö teenistuse juhataja Jüri Kõre, tel 5340 2123, e-post jyri.kore@valga.ee.

Sooviavaldus, motivatsioonikiri, elulookirjeldus töö- ja/või teenistuskäigu andmetega, avaliku teenistuse seaduses sätestatud nõuetele vastavuse kinnitus; haridust tõendavate dokumentide koopiad; muud dokumendid, mida kandidaat peab kandideerimiseks oluliseks, palume saata 21. jaanuariks 2022 e-posti aadressil heldi.kaares@valga.ee.

 
Valga Keskraamatukogu pakub tööd huvijuht-raamatukoguhoidjale
 
Tööülesanded:
Lugejateenindus, sh lugemisnõustamine ja infopäringutele vastamine; juhendamine infootsingul; nutiseadme ja arvutialane nõustamine; raamatukogutundide ja -ürituste ettevalmistamine ja läbiviimine (kohapeal, veebis, külalistundide andmine väljaspool maja) lastele, noortele ja täiskasvanutele; kogu korrashoid, kujundamine; raamatukogu kodulehe ja sotsiaalmeedia haldamine ja sisu loomine; reklaamplakatite koostamine ja levitamine; informatsiooni levitamine läbi erinevate kanalite; projektitaotluste/aruannete ettevalmistamine.
 
Nõuded kandidaadile:
Haridustase - bakalaureus.
Keeleoskus:
vene keel - soovituslik B1 - keskmine.
inglise keel - soovituslik B1 - keskmine.
eesti keel - nõutud C1 - väga hea C1.
Arvutioskus - kesktase (MS Office, WordPress, Canva, Internetist otsingute teostamine).
RIKS programm - juhendatakse tööle asumisel.
Teised raamatukogundusega seotud infokeskkonnad - juhendatakse tööle asumisel.
 
Muud nõuded:
Raamatukogunduslik kõrgharidus või muu kõrgharidus;
erialahariduse puudumisel valmisolek kutsekoolituse läbimiseks;
teotahe, iseseisvus, algatusvõime ja oskus planeerida oma aega;
teenindus- ja koostöövalmidus, väga hea suhtlemis- ja väljendusoskus;
hea IKT-seadmete kasutamise oskus;
loov mõtlemine ja uuendusmeelsus;
vähemalt ühe võõrkeele oskus kesktasemel.
 
Kasuks tuleb:
Varasem kogemus töötamisel laste ja noortega;
varasem töökogemus raamatukogunduse valdkonnas;
huvi kirjanduse vastu ja suur lugemus;
varasem ürituste korraldamise kogemus;
varasem vabatahtlik tegevus;
käsitöö-/meisterdamise oskus;
erinevate arvutiprogrammide tundmine (video, foto vms).
 
Omalt poolt pakume:
Mitmekülgset ja huvitavat tööd;
abivalmis kolleege;
enesetäiendamise võimalusi;
hubast töökeskkonda;
puhkust 35 päeva aastas.
 
Kandideerimise info:
Kandideerimiseks palume esitada järgmised dokumendid: CV, motivatsioonikiri ja esseevormis nägemus tööst laste ja noortega Valga Keskraamatukogu lasteosakonnas. Dokumente ootame läbi töötukassa portaali, elektrooniliselt info@valgark.ee või Valga Keskraamatukogu postiaadressile Aia 12, Valga, 68203.
 
Tööaeg: Täistööaeg, valmisolek töötada laupäeval. Töö graafiku alusel.
Töösuhte kestus: Tähtajatu
Tööle asumise aeg: Niipea kui võimalik
 
Kandideerimise tähtaeg: 18.01.2022
 
Kontakt: Triinu Rätsepp, telefon: 5190 6606, e-post: triinu@valgark.ee

Valga Avatud Noortekeskus pakub tööd noorsootöötajale Taheva Avatud Noortekeskuses (tähtajalise töölepinguga)

Töö kirjeldus:

 • Planeerida ja läbi viia tegevusi noortega;
 • Projektide koostamine ja nende teostamine;
 • Igapäevase noorsootöö korraldamine Taheva piirkonnas.

Nõudmised kandidaadile:

 • Hea suhtlemis- ja koostööoskus;
 • Erialane ettevalmistus;
 • Valmisolek täiendada end noorsootöö alal.

Omalt poolt pakume:

 • Paindliku töögraafikuga täiskohaga tööd;
 • Sõbralikku ja toetavat meeskonda;
 • Võimalust end arendada noorsootöö valdkonnas.

Esitatavad dokumendid: CV, hariduste tõendavate dokumentide koopiad, avaldus ja näidiskava kuu lõikes noortekeskuses toimuvatest tegevustest saata e-posti aadressil valgaank@gmail.com.

Kandideerimise tähtaeg 14. jaanuar 2022 k.a.

Lisainfo: Siret Kõrge, tel 5569 9888, e-post siret.korge@gmail.com.

 
Lasteaed Pääsuke pakub tööd lasteaiaõpetajale
 
Valga lasteaed Pääsuke on välja kuulutanud konkursi lasteaiaõpetaja ametikohale. Avaldus, CV ja ametikoha kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad palutakse esitada hiljemalt 07. jaanuaril aadressil Kungla 36, 68205 Valga või e-posti aadressil paasuke@paasuke.valga.ee.
Kontaktisik: direktor Nadezda Amossova, tel 5562 1272

 

Lasetaed Walko pakub tööd lasteaiaõpetajale
 
Valga lasteaed Walko kuulutab välja konkursi lasteaiaõpetaja ametikohale (töö osalise keelekümbluse metoodikaga rühmas, koormus 1,0). Kandideerimiseks palume saata motivatsioonikiri, CV ja haridust tõendava dokumendi koopia e-posti aadressil walko@walko.ee hiljemalt 11. jaanuariks 2022. Tööle asumise aeg on 25.01.2022.
Lisainfo telefonil 5335 8559.

 

Lüllemäe Põhikool pakub tööd koristajale

Koristaja eeldused:

 • puhtuse- ja korraarmastus
 • teadmised keskkonnasõbralikest puhastusvahenditest
 • valmisolek kaasaegsete töövõtete omandamiseks
 • hea suhtlemisoskus täiskasvanute ja lastega
 • töötahe ja aktiivne hoiak

Palun võtke ühendust aadressil jana.tiits@karula.edu.ee või 5308 3117.

Vaadake ka siia https://www.karula.edu.ee/pakume-tood/.

Tööle asumise aeg on esimesel võimalusel!

 

Lüllemäe Põhikooli sõimerühm otsib kahte särasilmset töötajat!

Õpetaja assistent

Õpetaja abi

Kõige olulisem on, et naudid väikelastega koos tegutsemist, oled rõõmsameelne, loov ja oskad hoida puhtust ning korda.

Palun võtke ühendust aadressil jana.tiits@karula.edu.ee või 5308 3117.

Vaadake ka siia https://www.karula.edu.ee/pakume-tood/.

Tööle asumise aeg on juba detsembris!

 

Vallavalitsuse kultuuri- ja haridusteenistus  ootab oma meeskonda tööle psühholoogi (1,0 töökohta)

Psühholoogi tööülesanded:

 • psühholoogi töö eesmärgiks on Valga valla koolide õpilaste ja lasteaedade laste arengu toetamine koostöös lapsevanemate ja haridustöötajatega, kaasates vajadusel teiste erialade spetsialiste;
 • hinnata lapse psühholoogilist arengut ja toimetulekut (psüühilisi protsesse, isiksuse omadusi, emotsionaalset seisundit, vaimse tervise probleeme, suhtlemis- ja käitumisoskusi);
 • psühholoog kavandab, juhib ja viib läbi sekkumisi, mis vastavad lapse vajadustele ning hindamistulemustele, tehes sealjuures koostööd lapsevanemate ja haridustöötajatega ning kaasates vajadusel teisi spetsialiste;
 • nõustab lapsevanemaid lapse arengut, õppimist ja käitumist puudutavates küsimustes, abistades uute kasvatusvõtete ja lahenduste leidmisel lapse isiksusliku arengu toetamisel ning oma igapäevaelu ja kohustustega toimetulemisel;
 • nõustab ja toetab õpetajaid ja haridusasutuse juhtkonda lapse vajadusi arvestava arengu- ja õpikeskkonna kujundamisel, aitab ennetada lapse vaimse tervise probleemide tekkimist;
 • toetab ja nõustab last isikliku elu ja õppetööga seotud ning vaimse tervise probleemidega toimetulekul, tunnetusprotsesside, vaimsete võimete, käitumis- ja suhtlemisoskuste arendamisel ning õpi- ja karjäärivalikute tegemisel;
 • toetab ja nõustab last, lapsevanemat ja haridusasutuse personali psühhosotsiaalse kriisisekkumise erinevates etappides (kriisiennetus ja kriisijärgne tegevus);
 • korraldab psühholoogiaalaseid koolitusi ja osaleb erialastes uurimusprojektides;
 • osaleb eriala ja organisatsiooni arendustegevustes;
 • teeb kogukonna sees erialast teavitustööd, korraldab vajadusel ennetustegevusi (projektid, tugirühmad, vestlused, teemapäevad jm), lähtudes sihtgrupi vajadusest.

Kandidaadi sobivuseks vajalik:

Kandideerijatelt nõutav erialane magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon või koolipsühholoogi kutse.

Töö vallavalitsuse koosseisus annab:

 • erialase täiendamise ja arenemise võimalust, kaasa rääkimist uute põhimõtetega koolide kujunemisele;
 • mitmekesisust ja erialaseid väljakutseid;
 • psühholoogi peamised töövahendid on kaasaegsed info- ja kommunikatsioonivahendid, pedagoogilised materjalid (sh kirjandus) ning erivahendid ja -materjalid vastavalt sihtgrupile;
 • töötasu 1315 eurot.

Täiendav informatsioon: kultuuri- ja haridusteenistuse juhataja Pille Raudam,  tel  5309 0135, e-post pille.raudam@valga.ee

Sooviavaldus, elulookirjeldus, kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad palume saata e-posti aadressil heldi.kaares@valga.ee.

 

Veel tööpakkumisi Valga vallas:

Töötukassa tööpakkumised Valga vallas