05/03/24

TURISM

Alates 2023 aasta algusest on toimunud muudatus Valga maakonna turismitegevuste juhtimises, mida seni koordineeris Valgamaa Arenguagentuur. Riik ehk Ettevõtluse Arendamise sihtasutus (EAS) lõpetas 2021. aasta lõpus infopunktide rahastamise ja sealt sai alguse Lõuna-Eesti piirkonna tihedam turismialane koostöö. SA Tartumaa Turism juurde loodi Lõuna-Eesti turismiklaster, kuhu kuuluvad turismiettevõtjad, võrgustikud ja maakondlikud arenduskeskused. EASi ja KredExi ühendasutus tõi 2022 aasta suvel kokku Eesti piirkonnad, et alustada Eesti turismiorganisatsioonide ümberkujundamist. Turismireformi eesmärk oli ühendada piirkondade turismialased pädevused suuremateks kompetentsikeskusteks (DMO ehk Destination Management Organisation), et vähendada tegevuste killustatust ja tõsta kvaliteeti. Uus lähenemine lähtub külastajakogemusest, mitte maakondlikest piiridest.

Valga maakonnast on Valga vald ja Otepää vald liitunud Lõuna-Eesti turismi kompetentsikeskusega (Lõuna-Eesti DMO), mida juhib SA Tartumaa Turism juhatuse liige Kanni Kallastu.

Kanni Kallastu

Lõuna-Eesti Turismiklaster

Turismiklastri juht / juhatuse liige

+372 5883 6121

www.visitsouthestonia.com

 

Lõuna-Eesti DMO turismispetsialistid Valga vallas ja Otepää vallas on:

Külliki Pikk

Valgamaa diginähtavuse spetsialist

Otepää ja Valga valla turismiinfo haldamine puhkaeestis.ee/visitestonia.com lehel ning piirkonna turismiettevõtjate nõustamine diginähtavuse teemadel. Lõuna-Eesti turismisihtkoha arendamisega seotud tegevused (sh. Soome turule suunatud turundustegevused).

 

+372 513 7946

kylliki.pikk@visitsouthestonia.com

 

Anni Vilo Tootearendusspetsialist

+372 5333 5054

anni.vilo@visitsouthestonia.com 

 

 

Eesti turismipoliitika andmed leiad SIIT: https://www.mkm.ee/ettevotlus-ja-innovatsioon/turism/andmed-eesti-turismipoliitika-osana

Andmete abil saab jälgida turismi arengut, planeerida turismipoliitikat ja analüüsida selle elluviimist. Asjakohaseid ja kvaliteetseid andmeid on vaja toodete ja sihtkohtade arendamiseks, samuti ka sihtkohtade ja ettevõtete arendustegevuste, turunduse ja müügi planeerimiseks.

Turismiinfo lingid:

https://visitsouthestonia.com/

www.puhkaeestis.ee

https://www.visitestonia.com/en/

https://visitvalgavalka.com/et/

 

Loe lisaks:

https://visitsouthestonia.com/wp-content/uploads/2020/11/Lo%CC%83una-Eesti-turismiklastri-toimimismudel-2.pdf

https://www.tartu.ee/et/uudised/tartu-ja-louna-eesti-uhendasid-turismipadevused

https://lounapostimees.postimees.ee/7775248/turismialane-koostoo-louna-eestis-tiheneb

https://lounapostimees.postimees.ee/7754269/pea-koik-louna-eesti-turismiinfopunktid-on-kinni-pandud

Valga turismi värsked suunad

 

 

Author: ELINA NAARIS