02/04/24

Projekt nr Kliima2.9.01.22-0304
„Valga Avatud Noortekeskuse hoone rekonstrueerimine"

Toetusmeede: Kliima2.9.1 Avaliku sektori hoonete energiatõhusus

Taotlusvoor: Kohaliku omavalitsuse hoonete energiatõhusaks muutmine (I voor) - 28.03.2022-28.06.2022

Toetuse andmise eesmärk on avaliku sektori hoonetesse tehtavate investeeringute kaudu energiatõhususe parandamine, kasvuhoonegaaside heite vähendamine, hoonesse tarnitud energia ja hoone ülalpidamiskulude vähendamine, hoonete sisekliima nõuetega vastavusse viimine ning taastuvenergia kasutuse edendamine.

* 28.02.2022 riigihalduse ministri määrus nr 11 „Kohaliku omavalitsuse hoonete energiatõhusaks muutmiseks antava toetuse kasutamise tingimused ja kord";

* 16.03.2022 riigihalduse ministri põhitegevuse käskkiri nr 72.

Rakendusüksus: Riigi Tugiteenuste Keskus

Projekti lühikokkuvõte: Valga linna muinsuskaitselises piirkonnas on rekonstrueeritud Valga Avatud Noortekeskuse hoone, nn Moreli villa, lähtudes energiatõhususe saavutamiseks vajalikest töödest ning arvestades muinsuskaitselisi nõudeid ning kehtivaid ehitusnorme. Noortele on loodud kaasaegsed tingimused noorsootöö valdkonnas pakutavate avalike teenuste tarbimiseks kvaliteetse sisekliimaga keskkonnas.
 

Projekti periood: 28.06.2022 - 27.06.2025

Projekti eelarve:

Abikõlblik kogumaksumus (EUR): 488 700,00

Toetus (EUR):                                       328 734,00

Omafinantseering (EUR):                159 966,00

Projektiga tegelevad töötajad Valga vallas:

Ettevõtlus- ja arenguspetsialist  Mare Raid, e-post: mare.raid@valga.ee

Vallaarhitekt Angeelika Saaron, e-post: angeelika.saaron@valga.ee

Ehitus- ja planeerimisteenistuse juhataja Urmas Möldre, e-post: urmas.moldre@valga.ee 

Author: ELINA NAARIS