18/01/23

Projekti nimi: VALGA VALLAS KRIISIVALMIDUSE SUURENDAMINE

Projekti algus ja lõpp: 20.06.2022 - 01.05.2023

Taotlusvoor: „Kohalike omavalitsuste kriisivalmiduse suurendamise taotlusvoor"

Rakendusüksus: Päästeamet

Alus: Päästeameti 12.08.2022 rahastamisotsus nr 1.1-6.9/125 " Kohalike omavalitsuste kriisivalmisoleku suurendamise toetusvooru projektitaotluste rahastamisotsuste protokoll" ja Päästeameti peadirektori 13.05.2022 käskkiri nr 1.1-3.1/153 „Kohalike omavalitsuste kriisivalmiduse suurendamise taotlusvooru üldtingimused".

Projekti lühikokkuvõte:  Projekti tegevuse tulemusena on tagatud Valga valla esmatähtsates avalikes hoonetes toimepidavus kriisi- ja hädaolukorras.

Projekti eesmärk ja tulemus: Projekti käigus luuakse generaatori ühendamise valmidus kolme kohta: Valga vallavalitsus, Karula hooldemaja, Paju pansionaat ning soetatakse üks mobiilne generaator.

Taotleja: Valga Vallavalitsus

Projekti eelarve:

Toetus 100%: 24 640 eurot

Omafinantseering (EUR): 0

Projektiga tegelevad töötajad Valga vallas:

Asevallavanem Kaupo Kutsar, kaupo.kutsar@valga.ee

Ettevõtlus- ja arenguspetsialist  Mare Raid e-post: mare.raid@valga.ee

 


 

Author: ELISABETH TÕNISSON