Valga Vallavalitsus

 

Valga Vallavalitsuse liikmed

CSV
contacts-position contacts-name contacts-phone contacts-email contacts-info
Vallavanem Ester Karuse
Rakendus-
kõrgharidus
Ärijuhtimine
5305 5526 Vastuvõtt
Etteregistreerimisega
kolmapäeviti kell 16−18
Asevallavanem
Hariduse, kultuuri,
noorsootöö, kehakultuuri,
spordi, kogukondade arengu,
ning sotsiaalabi ja tervishoiu valdkond
Mati Kikkas
Rakendus-
kõrgharidus
Maksundus ja toll
5347 1177 Vastuvõtt
Etteregistreerimisega
kolmapäeviti kell 16−18
Asevallavanem
Arengu ning projektide, energiamajanduse,
elamumajanduse, vallavara, vallamajanduse,
vallahoolduse, keskkonnakaitse, ehituse,
ehitusjärelvalve, maakorralduse ja
vallaplaneeringute valdkond
Toomas Peterson
Magister
Majandus-
küberneetika
5347 6892 Vastuvõtt
Etteregistreerimisega
kolmapäeviti kell 16−18
Vallavalitsuse liige Madis Gross
Keskharidus
517 4611
Vallavalitsuse liige

Valga vallavalitsuse istungi ettevalmistus, läbiviimine ja protokolli reeglid on sätestatud Valga vallavalitsuse töökorras

Vallavalitsuse korralised istungid toimuvad kaks korda kuus, iga kuu esimesel ja kolmandal kolmapäeval (algusega kell 09.00) asukohaga Puiestee 8 Valga (Valga vallavalitsuse haldushoone). Istungi päevakord avalikustatakse istungile eelneval päeval. Vallavalitsuse istungitel osaleb sõnaõigusega vallasekretär või tema asendaja.