Valga Vallavalitsus

Valga Vallavalitsuse liikmed

Nimi

Amet

Telefon

Mobiil

E-post

Vastuvõtuajad

Margus Lepik

vallavanem

766 9910

503 2901

margus.lepik@valga.ee

Etteregistreerimisega kolmapäeviti kell 16−18

Kalmer Sarv

asevallavanem hariduse, kultuuri ja noorsootöö alal

766 9912

5354 4688

kalmer.sarv@valga.ee

Etteregistreerimisega kolmapäeviti kell 16−18

Enno Kase

asevallavanem munitsipaalvara ja vallahoolduse alal

 

513 4030

enno.kase@valga.ee

Etteregistreerimisega kolmapäeviti kell 16−18

Viktor Mägi

asevallavanem välisprojektide ja arengu alal

 

512 9829

viktor.magi@valga.ee

Etteregistreerimisega kolmapäeviti kell 16−18

Jüri Konrad

asevallavanem sotsiaaltöö alal

 

523 5515

jyri.konrad@valga.ee

Etteregistreerimisega kolmapäeviti kell 16−18

Mati Kikkas

spordi- ja noorsootöö spetsialist

 

5347 1177

mati.kikkas@valga.ee

 

Arno Uprus

vallahoolduse teenistuse juhataja

766 9930

5341 6395

arno.uprus@valga.ee

 

 

Valga valla juhtimiseks on moodustatud Eesti Keskerakonna ja Reformierakonna 19-liikmeline koalitsioon (koalitsioonilepingVallavalitsus on valla täidesaatev organ, kelle moodustab vallavanem pärast seda kui vallavolikogu on ta valinud. Valga vallavalitsus on 7- liikmeline. Valga vallavalitsuse istungiettevalmistus, läbiviimine ja protokolli reeglid on sätestatud Valga vallavalitsuse töökorras

Vallavalitsuse korralised istungid toimuvad kaks korda kuus, iga kuu esimesel ja kolmandal kolmapäeval (algusega kell 09.00) asukohaga Puiestee 8 Valga (Valga vallavalitsuse haldushoone). Istungi päevakord avalikustatakse istungile eelneval päeval. Vallavalitsuse istungitel osaleb sõnaõigusega vallasekretär või tema asendaja.