28.03.23

Valga Vallavalitsuse hanked

Hangete läbiviimisel Valga vallas lähtutakse hankekorrast, mis reguleerib nii vallavalitsuse kui hallatavate asutuste riigihangete planeerimist ja korraldamist ning hankelepingute sõlmimist. Kui varasemalt soetati vara või osteti teenuseid suuresti erinevatel alustel, sest lähtuti ühinenud valdades kehtinud kordadest või määrustest, siis peale haldusreformi vajas suurvald ühtset Valga valla hankekorda. Läbiviidavad riigihanked on leiatavad Riigihangete registrist.

Valga valla 2023. a hankeplaan 

 

Käimasolevad hanked

Valga valla kruusateede greiderdamine 2023. aastal. Pakkumuste esitamise tähtaeg 04.04 kell 12.

Ohtlike jäätmete kogumisring Valga vallas. Pakkumuste esitamise tähtaeg 11.04 kell 12.00.

Vahtra tänava rekonstrueerimine. Pakkumuste esitamise tähtaeg 12.04 kell 12.00.

Tartu tänava jalgratta- ja jalgtee rajamine Valga linnas.

Valga Vallavalitsuse lasteaedade Buratino, Walko ja Kaseke toitlustamisteenuse tellimine.

Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine Valga vallas.

Valga linnas E. Enno tn 18 kinnistul asuva kortermaja lammutamine ja maa-ala korrastamine.

Laatre avaliku mänguväljaku projekteerimis- ja ehitustööd.

 

 

Toimetaja: ELISABETH TÕNISSON