Hoolekandeasutused alaealistele

Hoolekandeasutused alaealistele

 

 

Asutus

 

Juhataja

Tegevusvaldkond

Kontaktid

Valga Perekeskus

Kurepesa

 

Marika Drenkhan

Asenduskoduteenus

Turvakoduteenus

Lapsehoiuteenus 

Valga, Kungla 12, 68204

Juhataja: 5340 4587

info@valgalastekodu.ee

SA Taheva Sanatoorium

Jane Kask

Asenduskoduteenus

Turvakoduteenus 

Valga vald, Tsirgumäe küla, 68012

Juhataja: 517 8470

Asendushooldusteenus : 769 8722

SA Elva Laste-ja Perekeskus

Gerda Kiipli-Hiir    

Asendushooldusteenus

Rehabilitatsioon 

Pereteenused                               

Elva, Järve 1, 61504

Juhataja: 5374 9121

Assistent: 5866 4222  

lastejaperekeskus@elva.ee

 

  

SA Perekodu

 

  

Hilika Raba 

Asenduskoduteenus 

Rehabilitatsioon

Lapsehoiuteenus

Tugiisikuteenus   

Viljandi vald, Jämejala

küla, Kase tee 2, 71024

Juhataja: 5551 3370

Sekretär-juhi abi 5551 3614

Tallinna SOS Lasteküla

Margus Oro   

Asendushooldusteenus

Lastekülad

Noortekodud   

 

Tallinn, Pärnu mnt 130-30

Telefon: 656 6958

 Sekretär: 656 6958

 

Toetavad teenused alaealistele

                                                   

Asutus      

Tegevusvaldkond

Kontaktid

Valgamaa Rajaleidja keskus

 

Valga, Aia 9, 68203

Telefon: 5886 0714

valgamaa@rajaleidja.ee

Lõuna-Eesti laste ja noorukite vaimse tervise kabinet  

Nõustamine, pere- ja tugivõrgustiku liikmete toetamine 

Kliiniline psühholoog

Sotsiaaltöötaja

Vaimse tervise õde

Laste psühhiaater

Valga, Peetri 2, 68206

Telefon: 766 5100

SKA Lõuna-Eesti lastekaitse

osakond  

Abistamine lastekaitsejuhtumite lahendamisel

Nõustamine lapse heaolu toetavate arengukavade koostamisel

Lastemaja (seksuaalselt väärkoheldud lastele)

 

 

Piirkonna juht: Birgit Siigur

Birgit.siigur@sotsiaalkindlustusamet.ee

Telefon: 5190 6763

 

Tarbatu Tervisepark

Taastusravi ja rehabilitatsioon

Tartu, Vaksali 17a - 213, 50410

Valga, Kungla 10, 68204

Telefon: 5342 0760

info@tervisepark.ee 

                                                                                                                 

Hea teada:

Perelepitusteenus: vaata Eesti Lepitajate Ühingu kodulehte (lepitus.ee/uhingu-info/)

Pere- ja paariteraapia: vaata Tartu Kriisiabi ja Nõustamiskeskuse kodulehte (http://tnk.tartu.ee/teenused.php)

Psühholoogiline abi venekeelsele elanikkonnale vaata Tartu Kriisiabi ja Nõustamiskeskuse kodulehte (http://tnk.tartu.ee/teenused.php)