Hooajaline kaubandus

Valga vallas on avalikult kasutataval maa-alal kaubanduse korraldamise aluseks  Valga Vallavolikogu 24.09.2021 määrus nr 139 Avalikult kasutataval maa-alal kaubanduse korraldamise nõuded ja kord".

Avalikult kasutataval maa-alal kaubanduse korraldamine hõlmab endas tänavakaubandust ja müügikoha hooajalist laiendamist. Määruses sätestatut ei kohaldata kaubandusele avalikel üritustel.

Müügikoha hooajalise laienduse või hooajalise müügikoha loa annab Valga Vallavalitsus.

Hooajalise laienduse ja müügikoha loa taotluse vormi kinnitas Valga Vallavalitsus 6. juuli 2022 korraldusega nr 257. Viit objektile: https://atp.amphora.ee/valgavv/index.aspx?itm=477013

Oma kauba või teenuse müümiseks esitab ettevõtja kinnitatud vormil taotluse, millele on lisatud hooajalise laienduse või  hooajalise müügikoha maa-ala asukoht ja mõõdud, kasutatava inventari kirjeldus või värvifoto sellest ning muud taotlusvormil nõutavad andmed.

Taotluse vorm allalaadimiseks

Digitaalselt allkirjastatud taotlusvorm koos lisadega tuleb saata: valga@valga.ee.  

Soovi korral nõustame ja eelhindame teie ideed enne taotluse esitamist allolevatel kontaktidel.

Info:

Ettevõtlus- ja arenguspetsialist Mare Raid
+372 5349 8683, mare.raid@valga.ee