Täiskasvanud isiku hooldaja ja hooldajatoetuse määramine

Igapäevases elus toimetulekuks kõrvalabi vajavale isikule määratakse tema soovi korral  hooldaja. Hooldajaks võib olla täisealine sugulane, hõimlane, sõber, naaber.  Hooldaja määratakse raske ja sügava puudega isikule ja hoolduse seab vallavalitsuse sotsiaaltöö ametnik, hinnates eelnevalt abivajaja toimetulekut, kõrvalabi vajadust  ja tema käsutuses olevaid ressursse.  Hooldaja  ülesanded kirjeldatakse korralduses; üldjuhul on nendeks hooldatava abistamine või juhendamine  söömisel, hügieenitoimingutes, riietumisel, liikumisel, suhtlemisel, kohustuste täitmisel väljaspool kodu . 

Valga vallas makstakse täisealise isiku hooldajale ja eestkostjale hooldajatoetust järgnevalt: 

  1. Täisealise raske puudega isiku hooldajale 15 eurot kuus
  2. Täisealise sügava puudega isiku hooldajale 25 eurot kuus

Ulatusliku hooldusvajaduse korral on vallavalitsuse sotsiaalkomisjonil õigus määrata toetus eelnevalt nimetatust suuremas summas.

Hooldaja määramiseks ja hooldajatoetuse taotlemiseks on vaja esitada vormikohane taotlus hooldaja ja hooldatava poolt. Lae alla hooldaja taotlus ja hooldatava taotlusTaotlust on võimalik täita ka Valga vallavalitsuses ning Karula, Taheva, Tõlliste ja Õru teeninduskeskustes. 

Hooldaja määramisega ja hooldajatoetuse maksmisega tegeleb Valga vallas:

Ametikoht

Ametniku nimi

Telefon

E-post

Lisainfo

Puuetega inimeste spetsialist

Kristi Tsarjov

5648 8408

kristi.tsarjov@valga.ee

Kabinet 215