Hoolduskulude toetus

Hoolduskulude toetus

Igapäevases elus toimetulekuks vajalike kulutuste osaliseks hüvitamiseks suurema kõrvalabi vajadusega isikule, kellele ei ole määratud hooldajat, kuid kelle toimetulekut ei saa tagada muude sotsiaalteenustega, makstakse igakuist hoolduskulude toetust.

Alates 01.01.2020 määratakse hoolduskulude toetus juhul, kui abivajaduse kindlakstegemise järel ei ole võimalik isiku toimetulekut korraldada teiste hoolekandelist meetmetega. Toetus määratakse kuni 1 aastaks summas 25 eurot kuus.

Vaata täpsem regulatsioon Valga Vallavolikogu 25.10.2019 määrusest nr 89 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord" https://www.riigiteataja.ee/akt/401112019012

Hoolduskulude toetused raske puudega täisealise isikule 15 eurot kuus ja sügava puudega täisealise isikule 25 eurot kuus rakendatakse kehtivate haldusaktide tähtaja lõppemiseni.

 

Hoolduskulude  taotlemiseks on vaja esitada vormikohane taotlus. Lae taotlus alla. Taotlust on võimalik täita ka Valga vallavalitsuses ning Karula, Taheva, Tõlliste ja Õru teeninduskeskustes. 

Hoolduskulude toetusega  tegeleb Valga vallas:

Ametikoht

Ametniku nimi

Telefon

E-post

Lisainfo

Puuetega inimeste spetsialist

Kristi Tsarjov

5648 8408 

 kristi.tsarjov@valga.ee

Kabinet 215