Hoolduskulude toetus

Igapäevases elus toimetulekuks vajalike kulutuste osaliseks hüvitamiseks suurema kõrvalabi vajadusega isikule, kellele ei ole määratud hooldajat, kuid kelle toimetulekut ei saa tagada muude sotsiaalteenustega, makstakse igakuist hoolduskulude toetust.

Valga vallas määratakse ja makstakse hoolduskulude toetust järgmistes suurustes:

  1. raske puudega täisealise isikule 15 eurot kuus;
  2. sügava puudega täisealise isikule 25 eurot kuus.

Suure kõrvalabi vajajatena käsitletakse raske ja sügava puudega täisealisi isikuid. Toetust on õigus taotleda Sotsiaalkindlustusameti otsuses määratud puude kehtivuse ajaks. 

Hoolduskulude  taotlemiseks on vaja esitada vormikohane taotlus. Lae taotlus alla.Taotlust on võimalik täita ka Valga vallavalitsuses ning Karula, Taheva, Tõlliste ja Õru teeninduskeskustes. 

Hoolduskulude toetusega  tegeleb Valga vallas:

Ametikoht

Ametniku nimi

Telefon

E-post

Lisainfo

Puuetega inimeste spetsialist

Kristi Tsarjov

5648 8408 

 kristi.tsarjov@valga.ee

Kabinet 215