Kagu-Eesti investeerimisvõimalused

6.03.23

HEA INVESTOR JA ETTEVÕTJA!

Kutsume Sind tutvuma Kagu-Eesti investeerimisvõimalustega! 

Invest South-East Estonia platvorm on loodud selleks, et toetada ettevõtlust ja investeerimist Valga, Võru ja Põlva piirkonnas.

VAATA SIIT: https://southeastestonia.com/

Lisainfo:

Valga valla ettevõtlus- ja arenguspetsialist Mare Raid, tel +372 5349 8683, mare.raid@valga.ee, www.valga.ee

SA Valgamaa Arenguagentuuri LÕUNA-EESTI INVESTORKONSULTANT Asso Uibo, tel +372 5340 8320, asso.uibo@eas.ee

Toimetaja: ELISABETH TÕNISSON

Hoonestusõiguse konkursi pakkumiskutse

Valga Vallavalitsus kuulutab välja hoonestusõiguse konkursi Valga linnas Riia tänav 7 kinnistule (registriosa nr 2852250, katastritunnus 85401:003:0053, pindala 197 m2, ärimaa 100%).

Tegemist on vana telliskivihoonega, mis asub rekonstrueeritava Valga vanalinna keskväljaku ääres. Hoones on lubatud kõik tegevused, mis ei lähe vastuollu ümbritseva miljöö ja laadiga. Võimalik on ka maa sihtotstarbe muutmine ja tegevuseks saab kasutada ka avalikus kasutuses olevat keskväljakut.

Hoonestusõigus seatakse viiekümneks aastaks ja täita on tarvis järgmised tingimused:

  • Saada 3 aasta jooksul, hoonestusõiguse sõlmimisest on vaja paika panna tegevuskava ja taotleda ehitusluba uue hoone püstitamiseks või vana rekonstrueerimiseks
  • Saada 5 aasta jooksul, hoonestusõiguse sõlmimisest, püstitatud/rekonstrueeritud hoone jaoks kasutusluba
  • Kuna hoone asub Valga linna muinsuskaitse alal, tuleb lisaks üldistele ehitustingimustele arvestada ka muinsuskaitseameti nõudmistega.

Hoonestaja on kohustatud tasuma kõik hoonestusõiguse oluliseks osaks oleva ehitise püstitamisega, haldamisega, hooldamisega ja majandamisega seotud kulud. Hoonestusõiguse tähtaja möödumisel ehitisi ära ei veeta ning tasu või hüvitist selle eest hoonestajale ei maksta. Avalik-õiguslikud ja eraõiguslikud koormised kannab ja maksud tasub hoonestaja.

Kui peale kasutusloa saamist on hoonet viie aasta jooksul aktiivselt kasutatud, vastavalt kasutusotstarbele, saab hoonestusõiguse omanik, soovi korral, hoonestusõiguse muuta omandiks.

Huvi korral palun esitada oma ettepanekud, soovid, äriplaanid ja hoonestusõiguse tasud Valga Vallavalitsusele Puiestee 8, Valga linn, või e-posti aadressil valga@valga.ee