Eluruumi tagamise teenus

Valga vallas osutatakse sotsiaaleluruumi teenust, millega kindlustatakse sobiva eluruumi kasutamise võimalus isikule, kes seda ise pole võimeline endale ja oma perekonnale tagama. Sotsiaaleluruum antakse üürile tähtajalise üürilepinguga sotsiaalkorteri või majutuspinna näol Valga valla hallatavate asutuste sotsiaalmajutusüksustes.

Eluruumi üürile andmise ja üürilepingu pikkuse ning eluruumi tagamise muud viisid otsustab vallavalitsuse sotsiaaltöö teenistuse ametnik või vallavalitsuse sotsiaalkomisjon. Isik tasub eluruumi kasutamise eest  üüri ja kõrvalkulud. Üüri suuruse kinnitab vallavalitsus.

Eluruumiga seotud teenuste saamiseks on vaja esitada sotsiaaleluruumi taotlus. Taotlust on võimalik esitada Valga Vallavalitsuses, Karula, Taheva, Tõlliste ja  Õru teeninduskeskustes ja sotsiaalmajutusüksuse koha taotlemiseks Valga Töötute Aktiviseerimiskeskuses.  

Eluasemeteenusega  tegeleb Valga vallas:
 

Ametikoht

Ametniku nimi

Telefon

E-post

Lisainfo

Puuetega inimeste spetsialist

(Valga linna piires)

Kristi Tsarjov

766 9948

56488408

kristi.tsarjov@valga.ee

 

Kungla 12, Valga

Kabinet 215

 

Taheva sotsiaaltööspetsialist Evi Veerme 766 9274
523 5022
evi.veerme@valga.ee

Taheva teeninduskeskus

T 09.00-12.00
   13.00-16.00
K 09.00-12.00
   13.00-18.00
R 09.00-14.00

Karula sotsiaaltööspetsialist Õnneke Hermaste  767 9055
5309 0670
onneke.hermaste@valga.e

Karula teeninduskeskus

T 09.00-11.00
   13.00-15.00
R 09.00-11.00
 
Valga, Kungla 12
Kabinet 220
K 09.00-12.00;
   13.00-18.00
Tõlliste sotsiaaltööspetsialist Anu Tamm 766 6360
529 0835
anu.tamm@valga.ee

Tsirguliinas

E 9.00-12.00
K 9.00-12.00;            13.00-16.00
 
Õrus  
T 9.00-15.00
 
Valga, Kungla 12
Kabinet 220
R 9.00-14.00