Hoolekandeasutused täiskasvanutele

 

Asutus

Juhataja

Tegevusvaldkond

Kontaktid

SA Taheva Sanatoorium

 

Juhatuse liige

Jane Kask

Asenduskodu teenuse ja turvakodu teenuse osutamine

Ööpäevaringne ülhooldusteenus ja erihoolekandeteenus.

Igapäevaelu toetamise,

toetatud elamise, kogukonnas elamise, toetatud töötamise ja  kaitstud töö teenuse osutamine

Tsirgumäe küla, Valga Vald,

68012 Valga maakond

 

tel.769 873, 59194133

E-post: tahevasanatoorium@hot.ee

Koduleht: https://www.sats.ee/

Paju Pansionaadid MTÜ

Teenuste arendusjuht

Monika Rogenbaum

Ööpäevaringne ja ajutine üldhooldusteenus

Ööpäevaringne erihooldusteenus

Ööpäevaringne üldhooldusteenus dementsussündroomiga isikutele

Toetatud elamine

Töötamise toetamine

Igapäevaelu toetamine

 

Paju mõis, Paju , Valga vald, 

68217 Valga maakond

 

tel.766 9210, 5558 4277

E-post: pajupansionaadid@gmail.com

Koduleht: http://pajupansionaadid.ee/

 

Karula Hooldemaja

Juhataja Sirje Tann

Ööpäevaringse üldhooldusteenus

Lüllemäe, Valga vald 68116 Valga maakond

tel 53090755

E-post: sirje.tann @valga.ee

Valga Haigla AS

Hoolekande osakond

Juhataja

Irja Sõnum

 

Ööpäevaringne üldhooldusteenus,

ööpäevaringne erihooldusteenus

 

Peetri 2,Valga linn, Valga vald,      68206 Valga maakond

tel.766 5130

E-post: irja.sõnum@valgahaigla.ee

hooldus-ja kvaliteedispetsialisti tel.:

tel.766 5129

Koduleht: https://www.valgahaigla.ee/haigla/osakonnad/hoolekanne/

Valga Töötute Aktiviseerimiskeskus

 

 

 

 

 

 

Juhataja

Anu-Lii Jürman

Tööturul vähese konkurentsivõimega isikute abistamine töö otsimisel.

Eluruumi teenust isikutele, kes ise ei ole suutelised endale sobiva elamispinna kasutamise võimalust tagama.

Kodutute varjupaik.

Piiri 19,Valga linn, Valga vald, 68203, Valga maakond

 

tel. 53430711

Hoolekandetöötaja tel.766 1443

E-post: anu-lii.jyrman@valga.ee

 Lõuna-Eesti Hooldekeskus AS

 

Juhatuse liige

Ülo Tulik

Ööpäevaringse üldhooldusteenuse  ja erihooldusteenuse osutamine

Hellenurme küla, Elva vald,

67514 Tartu maakond

Üldhooldusosakonna
juhataja tel.  

tel. 5067254
E-post: katlin.sipelgas@hooldekodu.ee

Koduleht: http://www.hooldekodu.ee/uus/et/

Karaski pansionaat

 

 

 

Juhataja

Kaidi Tilsen

Ööpäevaringne

Üldhooldusteenus

Mihkli, Karaski küla, Kõlleste vald,

63504 Põlva maakond

 

tel.56454744

E-post: karaski.pansionaat@gmail.com

Koduleht: http://karaskipansionaat.ee/

 

 

Hea teada:

Veebirakendus Hooldekodukoht

Hoolekandeasutuste kontaktid  riigiportaalis eesti.ee
Hoolekandeasutuste kontaktid Sotsiaalministeeriumi kodulehel