Vallavalitsuse komisjonid

Vallavalitsus moodustab oma töö korraldamiseks ajutisi ja alatisi komisjone ning kinnitab vajadusel nende tegutsemise alused. 

 

Riigihangete komisjon

Komisjoni esimees: ehitus- ja planeerimisteenistuse juhataja Urmas Möldre;

aseesimees: vallasekretär Diana Asi;

liikmed:

 • vallavara ja ehituse valdkonda kureeriv asevallavanem Kaupo Kutsar;
 • hariduse ja kultuuri valdkonda kureeriv asevallavanem Maarja Mägi;
 • rahandusteenistuse juhataja Annely Adrat;
 • Valga vallavolikogu poolt määratud esindaja.
  

Sotsiaalkomisjon

Komisjoni esimees: hariduse, kultuuri, noorsootöö, kehakultuuri, spordi, kogukondade arengu ning sotsiaalabi ja tervishoiu valdkonna asevallavanem Maarja Mägi;

aseesimees: sotsiaaltöö juhtivspetsialist Sirje Puusepp;

liikmed:

                sotsiaaltöö teenistuse juhataja Jüri Kõre;

                lastekaitse juhtivspetsialist Jaana Kala;

                puuetega inimeste juhtivspetsialist Ingrid Püvi;

                Valga Vallavolikogu poolt määratud esindaja Teresa Sale.

 

Planeeringute- ja keskkonnakomisjon

Komisjoni esimees: vallavara ja ehituse valdkonda kureeriv asevallavanem Kaupo Kutsar;

aseesimees: planeeringute juhtivspetsialist Lenna Hingla;

liikmed:

 • ehitus- ja planeerimisteenistuse juhataja Urmas Möldre;
 • vallavara- ja hooldusteenistuse juhataja Kalev Niit;
 • ehitus- ja planeerimisteenistuse vallaarhitekt Jiri Tintera;
 • ehitus- ja planeerimisteenistuse keskkonnaspetsialist Anni Teetsmann;
 • Valga Vallavolikogu poolt määratud liige;
 • Valga Vallavolikogu poolt määratud liige.

 

Hajaasustuse programmi taotluste hindamiskomisjon

Komisjoni esimees: asevallavanem Maarja Mägi;

aseesimees: kogukonna- ja koostööprojektide spetsialist Marika Muru;

liikmed:   

 • ehitusspetsialist Kairid Leks;
 • keskkonnaspetsialist Anni Teetsmann;
 • sekretär Maarika Kets;
 • Karula sotsiaaltööspetsialist Õnneke Hermaste;                 
 • Taheva sotsiaaltööspetsialist Evi Veerme;
 • Tõlliste sotsiaaltööspetsialist Anu Tamm.
 
Kaasava eelarve ideede sõelumiskomisjon

Komisjoni esimees: vallavanem;

aseesimees: planeeringute juhtivspetsialist Lenna Hingla;

liikmed:

 • ehitusspetsialist Kairid Leks;
 • valladisainer Raivo Behrsin;
 • vallaarhitekt Jiri Tintera;
 • haljastusspetsialist Pille Zimmer;
 • kultuurispetsialist Merce Mäe;
 • ökonomist Kerli Lill.

 

Kultuurialaste toetuste määramise komisjon

Komisjoni esimees: asevallavanem haridus-, kultuuri-, kogukonna ja noorsootöö valdkonnas Maarja Mägi;

aseesimees: kultuurispetsialist;

liikmed: 

 • Valga linna esindaja Sirje Päss;
 • Karula piirkonna esindaja Janika Jurs;
 • Tõlliste piirkonna esindaja Tiia Pärnik-Pernik;
 • Taheva piirkonna esindaja Lea Radsin;
 • Õru piirkonna esindaja Siiri Anier;
 • Valga Vallavolikogu poolt määratud esindajad..

 

Kogukonnakomisjon

Komisjoni esimees: asevallavanem haridus-, kultuuri-, kogukonna ja noorsootöö valdkonnas Maarja Mägi;

aseesimees: kogukonna- ja koostööprojektide spetsialist Marika Muru; 

liikmed:

 • Taheva piirkonna esindaja Andres Rattasepp;
 • Õru piirkonna esindaja Kaja Papagoi;
 • Tõlliste piirkonna esindaja Katre Kikkas; 
 • Karula piirkonna esindaja Ene Kaas;
 • Valga linna esindaja Aet Arula-Piir;
 • Valga Vallavalitsuse liige Marek Mekk;
 • Valga Vallavolikogu poolt määratud liige.

 

Noorsootööga seotud taotluste hindamise komisjon

Komisjoni esimees: asevallavanem haridus-, kultuuri-, kogukonna ja noorsootöö valdkonnas;

aseesimees: spordi- ja noorsootöö spetsialist;

liikmed:

 • kultuuri- ja haridusteenistuse juhataja;
 • Valga Avatud Noortekeskuse juhataja; 
 • Valga piirkonna noorsootöötaja;
 • Taheva piirkonna noorsootöötaja;
 • Õru piirkonna noorsootöötaja;
 • Tõlliste piirkonna noorsootöötaja;
 • Karula piirkonna noorsootöötaja;
 • Valga Vallavolikogu poolt määratud esindaja.

 

Spordialaste toetuste määramise komisjon

Komisjoni esimees: hariduse, kultuuri-, kogukonna ja noorsootöö valdkonna asevallavanem;

aseesimees: spordi- ja noorsootöö spetsialist;

liikmed:          

 • kultuuri- ja haridusteenistuse juhataja;
 • Valga Sport juhataja;
 • Valga Gümnaasiumi õpilasesinduse poolt määratud isik;
 • Valga Vallavolikogu poolt määratud esindaja;
 • Valga Vallavolikogu poolt määratud esindaja.

 

Vallavarakomisjon

Komisjoni esimees: vallavara ja ehituse valdkonda kureeriv asevallavanem Kaupo Kutsar;

aseesimees: vara valitsemise juhtivspetsialist Pille Meriroos;

liikmed:          

 • vallavara ja -hoolduse teenistuse juhataja Kalev Niit;
 • rahandusteenistuse juhataja Annely Adrat;                                                                
 • ehitus- ja planeerimisteenistuse juhataja Urmas Möldre;                           
 • planeeringute juhtivspetsialist Lenna Hingla;
 • majandushalduse spetsialist Janek Rennu;
 • Valga Vallavolikogu poolt määratud isik.

 

Liikluskomisjon

Komisjoni esimees: asevallavanem Kaupo Kutsar;

aseesimees: vallavara- ja hooldusteenistuse juhataja Kalev Niit;

liikmed:    

 • ehitus- ja planeerimisteenistuse juhataja Urmas Möldre;
 • liiklus- ja teedespetsialist Toomas Klein;
 • vallavalitsuse liige Vladimir Baranov;              
 • Politsei- ja Piirivalveameti Lõuna prefektuuri Kagu politseijaoskanna esindaja Kairi Ruus; 
 • Maanteeameti Lõuna teehoiu osakonna liikluskorraldaja Raul Tammela;
 • Päästeameti Lõuna päästekeskuse ennetusbüroo juhtivspetsialistjuht Merle Liba
 • Kalle Muru;
 • Valga Vallavolikogu poolt määratud esindaja.

 

Enampakkumiste läbiviimise komisjon

Komisjoni esimees: vallavara ja ehituse valdkonda kureeriv asevallavanem Kaupo Kutsar;

aseesimees: vara valitsemise juhtivspetsialist Pille Meriroos;

liikmed:                                                                

 • maakorralduse spetsialist Mario Pinka;                           
 • majandushalduse spetsialist Janek Rennu;
 • Valga Vallavolikogu poolt määratud isik.

 

Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetusmeetme hindamiskomisjon

Komisjjoni esimees: vallavara ja ehituse valdkonda kureeriv asevallavanem Kaupo Kutsar;

liikmed:

 • majandushalduse soetsialist Janek Rennu;
 • ehitusjärelevalve spetsialist Iivika Voode;
 • vallasekretär Diana Asi;
 • ettevõtlus- ja arenguspetsialist Mare Raid.

 

Kriisikomisjon

Komisjoni esimees: vallavanem Monika Rogenbaum;

aseesimees: asevallavanem Kaupo Kutsar (asendaja ehitus- ja planeerimisteenistuse juhataja Urmas Möldre);

liikmed:
 • asevallavanem Maarja Mägi (asendaja sotsiaaltöö teenistuse juhataja Jüri Kõre);
 • Politsei- ja Piirivalveameti Kagu Valga maja piirkonnavanem Kairi Ruus (asendaja piirkonnapolitseinik Marek Käis);
 • Lõuna Päästekeskuse ennetusbüroo juhtivspetsialist Merle Liba (asendaja Valgamaa päästepiirkonna komandopealik Raivo Pavlovitš);
 • vallavara- ja hooldusteenistuse juhataja Kalev Niit (asendaja liiklus- ja teedespetsialist Toomas Klein);
 • kommunikatsioonijuht Kuido Merits (asendaja meediaspetsialist Lea Margus);
 • aktsiaselts Valga Haigla ravijuht Neve Vendt (asendaja aktsiaselts Valga Haigla õendusjuht Anastassia Org);
 • AS VALGA VESI juhataja Jüri Teder (asendaja AS VALGA VESI tootmisjuht Raivo Püvi);
 • AS Utilitas Valga klienditeeninduse osakonna juhataja Raivo Varik (asendaja võrgu vanemmeister Heino Peet);
 • AS RoadWest Valga teemeister Johannes Järv (asendaja Erki Leegiste);
 • vallavara- ja hooldusteenistuse juhataja Kalev Niit (asendaja liiklus- ja teedespetsialist Toomas Klein
 • Kaitseliidu Valgamaa Malev malevapealik major Kaido Lusik (asendaja staabiülem Sulev Taimur).

 

Kalmistute akteerimise komisjon

Komisjoni esimees: vara valitsemise juhtivspetsialist Pille Meriroos;

liikmed:          

 • elamuhalduse spetsialist Merike Müller;
 • majandushalduse spetsialist Janek Rennu;
 • vallahoolduse spetsialist Marju Kants.