Vallavalitsuse komisjonid

Vallavalitsus moodustab oma töö korraldamiseks ajutisi ja alatisi komisjone ning kinnitab vajadusel nende tegutsemise alused. 

Riigihangete komisjon

Komisjoni esimees: jurist Anastasija Kikkas;
aseesimees: ehitus- ja planeerimisteenistuse juhataja Urmas Möldre;
liikmed:

 • ehituse ja planeerimise ning munitsipaalvara valdkonna asevallavanem Toomas Peterson;
 • rahandusteenistuse juhataja Annely Adrat;
 • vallasekretär Diana Asi;
 • Valga Vallavolikogu poolt määratud esindaja Külliki Siilak.           

     

Sotsiaalkomisjon

Komisjoni esimees: arengu-, spordi- ja sotsiaalvaldkonna asevallavanem Mati Kikkas;

aseesimees: sotsiaaltöö juhtivspetsialist Sirje Puusepp;

liikmed:

 • sotsiaaltööteenistuse juhataja Jüri Kõre;
 • lastekaitse juhtivspetsialist;
 • puuetega inimeste juhtivspetsialist Marleen Ein;
 • 2 volikogu poolt määratud esindajat.

 

Planeeringute- ja keskkonnakomisjon

Komisjoni esimees: ehituse ja planeerimise ning munitsipaalvara valdkonna asevallavanem Toomas Peterson;

aseesimees: planeeringute juhtivspetsialist Lenna Hingla;

liikmed:

 • ehitus- ja planeerimisteenistuse juhataja Urmas Möldre;
 • ehitus- ja planeerimisteenistuse vallaarhitekt Jiri Tintera;
 • ehitus- ja planeerimisteenistuse keskkonnaspetsialist Anni Teetsmann;
 • Valga Vallavolikogu poolt määratud kaks liiget.

 

Hajaasustuse programmi taotluste hindamiskomisjon

Komisjoni esimees: vallavalitsuse liige Madis Gross;

liikmed:    

 • kogukonna- ja koostööprojektide spetsialist Marika Muru
 • ehitusspetsialist Kairid Leks;
 • keskkonnaspetsialist Anni Teetsmann;
 • sekretär Maarika Kets;
 • sotsiaaltöö spetsialist Õnneke Hermaste;                 
 • sekretär Eve Eisen;
 • sotsiaaltöö spetsialist Evi Veerme.

 

Kultuurialaste toetuste määramise komisjon

Komisjoni esimees: asevallavanem haridus-, kultuuri-, kogukonna ja noorsootöö valdkonnas;

liikmed: 

 • Valga Vallavalitsuse kultuurispetsialist Merce Mäe;
 • Valga piirkonna ja mittetulundusühenduste esindaja Sirje Päss;
 • Karula piirkonna esindaja Triinu Rätsepp;
 • Tõlliste piirkonna esindaja Arne Nõmmik;
 • Taheva piirkonna esindaja Lea Radsin;
 • Õru piirkonna esindaja Siiri Anier;
 • Valga Vallavolikogu poolt määratud kuni kaks liiget.

 

Kogukonnakomisjon

Komisjoni esimees: asevallavanem haridus-, kultuuri-, kogukonna ja noorsootöö valdkonnas;

aseesimees: kogukonna- ja koostööprojektide spetsialist Marika Muru; 

liikmed:

 • Taheva piirkonna esindaja Kalev Raudsepp;
 • Õru piirkonna esindaja Kaja Papagoi;
 • Tõlliste piirkonna esindaja Katre Kikkas; 
 • Karula piirkonna esindaja Ene Kaas;
 • Valga Vallavolikogu poolt määratud esindaja Monika Rogenbaum.

 

Noorte omaalgatuslike projektide komisjon

Komisjoni esimees: asevallavanem haridus-, kultuuri-, kogukonna ja noorsootöö valdkonnas;

liikmed:

 • spordi- ja noorsootöö spetsialist Tõnu Vahtra;
 • Valga Avatud Noortekeskuse juhataja Maarja Mägi; 
 • Taheva piirkonna esindaja Madli Must;
 • Õru piirkonna esindaja Inna Tuhkanen;
 • Tõlliste piirkonna esindaja Elina Naaris;
 • Karula piirkonna esindaja Siret Kõrge;
 • Valga Vallavolikogu poolt määratud esindaja Vladimir Baranov.

 

Spordialaste toetuste määramise komisjon

Komisjoni esimees: arengu-, spordi- ja sotsiaalvaldkonna asevallavanem Mati Kikkas;

aseesimees: Valga Sport juhataja Meelis Kattai;

liikmed:          

 • spordi- ja noorsootööspetsialist Tõnu Vahtra;
 • Valga Gümnaasiumi õpilasesinduse poolt määratud isik;
 • Valga Vallavolikogu poolt määratud esindaja Allain Karuse;
 • Valga Vallavolikogu poolt määratud esindaja Vladimir Baranov.

 

Vallavarakomisjon

Komisjoni esimees: ehituse ja planeerimise ning munitsipaalvara valdkonna asevallavanem Toomas Peterson;

aseesimees: munitsipaalvara teenistuse vara valitsemise juhtivspetsialist Pille Meriroos;

liikmed:          

 • rahandusteenistuse juhataja Annely Adrat;                                                                
 • ehitus- ja planeerimisteenistuse juhataja Urmas Möldre;                           
 • ehitus- ja planeerimisteenistuse planeeringute juhtivspetsialist Lenna Hingla;
 • munitsipaalvara teenistuse majandushalduse spetsialist Janek Rennu;
 • Valga Vallavolikogu poolt määratud isik.

 

Liikluskomisjon

Komisjoni esimees: ehituse ja planeerimise ning munitsipaalvara valdkonna asevallavanem Toomas Peterson;

aseesimees: liiklus- ja teedespetsialist Urmas Kuldmaa;

liikmed:    

 • välitööde juht Andres Radsin;
 • ehitus- ja planeerimisteenistuse juhataja Urmas Möldre;                        
 • Politsei- ja Piirivalveameti Lõuna prefektuuri Kagu politseijaoskanna esindaja Kairi Ruus; 
 • Maanteeameti Lõuna teehoiu osakonna liikluskorraldaja Raul Tammela;
 • Päästeameti Lõuna päästekeskuse Valgamaa päästepiirkonna juht Alar Roop; 
 • Valga Vallavolikogu poolt määratud esindaja.

 

Enampakkumiste läbiviimise komisjon

Komisjoni esimees: ehituse ja planeerimise ning munitsipaalvara valdkonna asevallavanem Toomas Peterson;

aseesimees: munitsipaalvara teenistuse vara valitsemise juhtivspetsialist Pille Meriroos;

liikmed:          

 • jurist Anastassija Kikkas;                                                                
 • ehitus- ja planeerimisteenistuse maakorralduse spetsialist Mario Pinka;                           
 • munitsipaalvara teenistuse majandushalduse spetsialist Janek Rennu;
 • Valga Vallavolikogu poolt määratud isik.

 

Kalmistute akteerimise komisjon

Komisjoni esimees: munitsipaalvara teenistuse vara valitsemise juhtivspetsialist Pille Meriroos;

liikmed:          

 • munitsipaalvara teenistuse elamuhalduse spetsialist Merike Müller;
 • munitsipaalvara teenistuse majandushalduse spetsialist Janek Rennu;
 • vallahoolduse spetsialist Marju Kants.