Vallavalitsuse komisjonid

Vallavalitsus moodustab oma töö korraldamiseks ajutisi ja alatisi komisjone ning kinnitab vajadusel nende tegutsemise alused. 

 

Riigihangete komisjon

Komisjoni esimees: ehitus- ja planeerimisteenistuse juhataja;

aseesimees: vallasekretär;

liikmed:

 • vallavara ja ehituse valdkonda kureeriv asevallavanem;
 • hariduse ja kultuuri valdkonda kureeriv asevallavanem;
 • jurist;
 • rahandusteenistuse juhataja;
 • Valga vallavolikogu poolt määratud esindaja.
  

Sotsiaalkomisjon

Komisjoni esimees: asevallavanem Meeli Tuubel;

aseesimees: sotsiaaltöö juhtivspetsialist Sirje Puusepp;

liikmed:

 • sotsiaaltööteenistuse juhataja Jüri Kõre;
 • lastekaitse juhtivspetsialist Jaana Kala;
 • puuetega inimeste juhtivspetsialist Ingrid Püvi;
 • Valga Vallavolikogu poolt määratud esindaja Siiri Reiljan;
 • valga Vallavolikogu poolt määratud esindaja Teresa Sale.

 

Planeeringute- ja keskkonnakomisjon

Komisjoni esimees: asevallavanem Enno Kase;

aseesimees: planeeringute juhtivspetsialist Lenna Hingla;

liikmed:

 • ehitus- ja planeerimisteenistuse juhataja Urmas Möldre;
 • vallavara- ja hooldusteenistuse juhataja Kalev Niit;
 • ehitus- ja planeerimisteenistuse vallaarhitekt Jiri Tintera;
 • ehitus- ja planeerimisteenistuse keskkonnaspetsialist Anni Teetsmann;
 • Valga Vallavolikogu poolt määratud liige Igor Jallai;
 • Valga Vallavolikogu poolt määratud liige Andres Illak.

 

Hajaasustuse programmi taotluste hindamiskomisjon

Komisjoni esimees: vallavolikogu liige Viktor Mägi;

liikmed:    

 • kogukonna- ja koostööprojektide spetsialist Marika Muru
 • ehitusspetsialist Kairid Leks;
 • keskkonnaspetsialist Anni Teetsmann;
 • sekretär Maarika Kets;
 • sotsiaaltöö spetsialist Õnneke Hermaste;                 
 • sekretär Eve Eisen;
 • sotsiaaltöö spetsialist Evi Veerme.

 

Kaasava eelarve ideede sõelumiskomisjon

Komisjoni esimees: vallavanem;

aseesimees: planeeringute juhtivspetsialist Lenna Hingla;

liikmed:

 • ehitusspetsialist Kairid Leks;
 • valladisainer Raivo Behrsin;
 • vallaarhitekt Jiri Tintera;
 • haljastusspetsialist Pille Zimmer;
 • kultuurispetsialist Merce Mäe;
 • ökonomist Kerli Lill.

 

Kultuurialaste toetuste määramise komisjon

Komisjoni esimees: asevallavanem haridus-, kultuuri-, kogukonna ja noorsootöö valdkonnas;

liikmed: 

 • Valga Vallavalitsuse kultuurispetsialist Merce Mäe;
 • Mittetulundusühenduste esindaja Sirje Päss;
 • Valga piirkonna esindaja Ülle Juht;
 • Karula piirkonna esindaja Triinu Rätsepp;
 • Tõlliste piirkonna esindaja Arne Nõmmik;
 • Taheva piirkonna esindaja Lea Radsin;
 • Õru piirkonna esindaja Siiri Anier;
 • Valga Vallavolikogu poolt määratud kuni kaks liiget.

 

Kogukonnakomisjon

Komisjoni esimees: asevallavanem haridus-, kultuuri-, kogukonna ja noorsootöö valdkonnas;

aseesimees: kogukonna- ja koostööprojektide spetsialist Marika Muru; 

liikmed:

 • Taheva piirkonna esindaja Kalev Raudsepp;
 • Õru piirkonna esindaja Kaja Papagoi;
 • Tõlliste piirkonna esindaja Katre Kikkas; 
 • Karula piirkonna esindaja Ene Kaas;
 • Valga linna esindaja Ruth Jürgens;
 • Valga Vallavolikogu poolt määratud esindaja Kalmer Sarv.

 

Noorsootööga seotud taotluste hindamise komisjon

Komisjoni esimees: asevallavanem haridus-, kultuuri-, kogukonna ja noorsootöö valdkonnas;

aseesimees: spordi- ja noorsootöö spetsialist;

liikmed:

 • kultuuri- ja haridusteenistuse juhataja;
 • Valga Avatud Noortekeskuse juhataja; 
 • Valga piirkonna noorsootöötaja;
 • Taheva piirkonna noorsootöötaja;
 • Õru piirkonna noorsootöötaja;
 • Tõlliste piirkonna noorsootöötaja;
 • Karula piirkonna noorsootöötaja;
 • Valga Vallavolikogu poolt määratud esindaja.

 

Spordialaste toetuste määramise komisjon

Komisjoni esimees: hariduse, kultuuri-, kogukonna ja noorsootöö valdkonna asevallavanem;

aseesimees: spordi- ja noorsootöö spetsialist;

liikmed:          

 • kultuuri- ja haridusteenistuse juhataja;
 • Valga Sport juhataja;
 • Valga Gümnaasiumi õpilasesinduse poolt määratud isik;
 • Valga Vallavolikogu poolt määratud esindaja;
 • Valga Vallavolikogu poolt määratud esindaja.

 

Vallavarakomisjon

Komisjoni esimees: asevallavanem Enno Kase;

aseesimees: vara valitsemise juhtivspetsialist Pille Meriroos;

liikmed:          

 • rahandusteenistuse juhataja Annely Adrat;                                                                
 • ehitus- ja planeerimisteenistuse juhataja Urmas Möldre;                           
 • planeeringute juhtivspetsialist Lenna Hingla;
 • majandushalduse spetsialist Janek Rennu;
 • Valga Vallavolikogu poolt määratud isik Mart Vanags.

 

Liikluskomisjon

Komisjoni esimees: asevallavanem Enno Kase;

aseesimees: vallavara- ja hooldusteenistuse juhataja Kalev Niit;

liikmed:    

 • ehitus- ja planeerimisteenistuse juhataja Urms Möldre;
 • liiklus- ja teedespetsialist Toomas Klein;
 • välitööde juht Andres Radsin;                   
 • Politsei- ja Piirivalveameti Lõuna prefektuuri Kagu politseijaoskanna esindaja Kairi Ruus; 
 • Maanteeameti Lõuna teehoiu osakonna liikluskorraldaja Raul Tammela;
 • Päästeameti Lõuna päästekeskuse ennetusbüroo juhtivspetsialistjuht Merle Liba
 • Kalle Muru;
 • Valga Vallavolikogu poolt määratud esindaja Marek Käis.

 

Enampakkumiste läbiviimise komisjon

Komisjoni esimees: asevallavanem Enno Kase;

aseesimees: vara valitsemise juhtivspetsialist Pille Meriroos;

liikmed:          

 • jurist Anastassija Kikkas;                                                                
 • maakorralduse spetsialist Mario Pinka;                           
 • majandushalduse spetsialist Janek Rennu;
 • Valga Vallavolikogu poolt määratud isik Igor Jallai.

 

Kriisikomisjon

Komisjoni esimees: vallavanem Monika Rogenbaum;

aseesimees: asevallavanem Enno Kase (asendaja ehitus- ja planeerimisteenistuse juhataja Urmas Möldre);

liikmed:
 • asevallavanem Meeli Tuubel (asendaja sotsiaaltöö teenistuse juhataja Jüri Kõre);
 • Politsei- ja Piirivalveameti Kagu Valga maja piirkonnavanem Kairi Ruus (asendaja piirkonnapolitseinik Marek Käis);
 • Lõuna Päästekeskuse ennetusbüroo juhtivspetsialist Merle Liba (asendaja Valgamaa päästepiirkonna komandopealik Raivo Pavlovitš);
 • vallavara- ja hooldusteenistuse juhataja Kalev Niit (asendaja liiklus- ja teedespetsialist Toomas Klein);
 • kommunikatsioonijuht Kuido Merits (asendaja meediaspetsialist Lea Margus);
 • aktsiaselts Valga Haigla ravijuht Neve Vendt (asendaja aktsiaselts Valga Haigla õendusjuht Anastassia Org);
 • AS VALGA VESI juhataja Jüri Teder (asendaja AS VALGA VESI tootmisjuht Raivo Püvi);
 • AS Utilitas Valga klienditeeninduse osakonna juhataja Raivo Varik (asendaja võrgu vanemmeister Heino Peet);
 • AS RoadWest Valga teemeister Johannes Järv (asendaja Erki Leegiste);
 • Kaitseliidu Valgamaa Malev malevapealik major Kaido Lusik (asendaja staabiülem Sulev Taimur).

 

Kalmistute akteerimise komisjon

Komisjoni esimees: vara valitsemise juhtivspetsialist Pille Meriroos;

liikmed:          

 • elamuhalduse spetsialist Merike Müller;
 • majandushalduse spetsialist Janek Rennu;
 • vallahoolduse spetsialist Marju Kants.