21.01.22

Valga Vallavalitsuse hanked

Hangete läbiviimisel Valga vallas lähtutakse hankekorrast, mis reguleerib nii vallavalitsuse kui hallatavate asutuste riigihangete planeerimist ja korraldamist ning hankelepingute sõlmimist. Kui varasemalt soetati vara või osteti teenuseid suuresti erinevatel alustel, sest lähtuti ühinenud valdades kehtinud kordadest või määrustest, siis peale haldusreformi vajas suurvald ühtset Valga valla hankekorda. Läbiviidavad riigihanked on leiatavad Riigihangete registrist.

Valga valla 2022. a hankeplaan (koostamisel)

 

Käimasolevad hanked

Hargla külaplatsi mänguväljaku projekteerimis- ja ehitustöödPakkumiste esitamise tähtaeg 31.01.2022 kell 12.00.

Lüllemäe korvpalliväljaku asfaltkatte ehitaminePakkumiste esitamise tähtaeg 31.01.2022 kell 12.00.

 

Teostatud hanked

Jaanikese motokompleksi PVC halli projekteerimis- ja ehitustööd

Jaanikese motokompleksile teisaldatava piirdeaia  hankimine 

Karula Hooldemaja ventilatsioonisüsteemi projekteerimine ja ehitamine

Toimetaja: LEA MARGUS