22.05.23

Eluruumi üürikulude hüvitamine Ukraina sõjapõgenikele

 

Ajutise kaitse või täiendava kaitse saanud Ukraina sõjapõgenikud saavad taotleda ühekordset hüvitist eluruumi üürimisega kaasnevate kulude katmiseks.

Hüvitist saab taotleda Ukraina sõjapõgenik, kes on saanud ajutise või täiendava kaitse ja on registreerinud oma elukoha Valga vallas. Üürihüvitise taotlemisel tuleb esitada andmed üüritava eluruumi ja kõigi seda kasutavate leibkonnaliikmete kohta.

 

Hüvitisest võib katta eluruumi üürilepingu sõlmimise ja kasutuselevõtmisega seotud ühekordseid kulusid, nt vahendustasu (maakleritasu), tagatisraha või ettemaks ning elamiseks hädavajalike esemete ostukulusid (voodi, laud, tool, kapp, pliit, külmkapp jmt).

 

Lähtudes välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seadusest (VRKS § 731 lg 1) kompenseeritakse eluruumi kasutamiseks sõlmitava üürilepingu sõlmimise kulu ühekordselt ühe perekonna kohta kuni kuue toimetulekupiiri määra ulatuses. Eluruumi üürihüvitise suurus on maksimaalselt kuni 1200 eurot perekonna kohta.

 

Hüvitise täpne suurus sõltub igal konkreetsel juhul leibkonna tegelikest kuludest. Hüvitise taotlemisel tuleb kulude tõendamiseks esitada üürileping ja kuludokumendid.

NB! Hüvitist makstakse üks kord.

Perekonnale, kellele on hüvitis juba määratud, teistkordselt hüvitist ei määrata. Seda ka juhul, kui perekond või mõni pereliige vahetab elukohta ning pöördub abi saamiseks teise KOV-i.

 

HÜVITISE TAOTLEMINE

Taotluse esitajaks saab olla ainult ajutise või täiendava kaitse staatuses Ukraina sõjapõgenik. Hüvitise saamiseks tuleb esitada taotlus omavalitsusele, kuhu ajutise või täiendava kaitse saanud sõjapõgenik on registreeritud. Koos taotlusega esitatakse ka eluruumi üürilepingu koopia ja kuludokumendid.

 

Valga vallas saab üürihüvitise taotlust koos lisadokumentidega esitada valla iseteeninduskeskkonnas SPOKU või täites avalduse sotsiaaltöö teenistuses Kungla tn 12 Valgas või teeninduskeskuste sotsiaalametnike juures kohapeal (avaldus).

Sotsiaaltöö teenistuse ametnike kontaktid leiate siit:

 

Lisainfo ja viited

Välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seadus

Kriis.ee veebilehel