Euroopa Liidu (EL) alase teabe edastamiseks on ELi liikmesriikides loodud Europe Direct
teabekeskuste võrgustik, mille eesmärgiks on edastada kohalikule elanikkonnale
informatsiooni ELi puudutavates küsimustes.

 

Europe Direct teabekeskus-Valgamaa asub Valga Vallavalitsuses aadressil Puiestee 8, Valga.
Teabekeskus on loodud selleks, et inimesed saaksid rohkem infot ELi kohta.

 

Teabekeskuse töötajad:

Jagavad ELi alast teavet ja trükiseid
Vastavad ELi alastele infopäringutele, nõustavad infootsingul või suunavad vajadusel teabe otsija edasi asjakohastesse ELi võrgustikesse või Europe Directi kõnekeskusse.
Korraldavad erinevaid ELi alaseid üritusi (messid, loengud, õppereisid, infopäevad jne)
Levitavad infot rahvusvaheliste projektikonkursside kohta

Kohapeal on võimalik:
Tutvuda ELi alaste trükistega
Saada tasuta infomaterjale ELi kohta
Saada nõu ELi alaste ürituste korraldamisel
Saada teavet selle kohta, kuidas ja kust leida vajalikku informatsiooni

 

Keskuse külastamiseks palume eelnevalt aeg kokku leppida telefonil 766 9964 või e-posti
aadressil ​euroinfo@valgamaa.ee.

 

Valdkonnaga tegelevad töötajad

Ametikoht

Ametniku nimi

Telefon

E-post

Lisainfo

Kogukonna- ja kooostööprojektide spetsialist

Marika Muru

766 9964

euroinfo@valgamaa.ee

kabinet 309

Meediaspetsialist

Lea Margus

766 9902

lea.margus@valga.ee

kabinet 208

Välisprojektide juhtivspetsialist

Lea Vutt

766 9965

lea.vutt@valga.ee

kabinet 302


Siit leiad ELi teemalisi linke (kliki peale):
Euroopa Liidu ametlik veebisait
Euroopa Liidu alane elektrooniliste päringute teenus
Euroopa Komisjoni Esindus Eestis
Euroopa Liidu infokeskus
Euroopa Liidu struktuurifondid
Eesti Euroopa Liidus
Euroopa Parlamendi Infobüroo Eestis
Euroveeb (eurorahast)
Euroopa Liidu asjade koordineerimine Eestis
European Ombudsman

ELi alane eesti keelne info on kättesaadav tasuta telefonil 00 800 6789 1011.

Tutvu ka Europe Directi teabekeskus-Valgamaa Facebooki lehega.

 

Tagasiside
Kui olete tarbinud teabekeskuse teenuseid, siis palun täitke tagasisideankeet, mis on anonüümne
ja mille täitmine võtab aega vaid paar minutit. Teie tagasiside on  meie jaoks oluline. Tänan!

Teabekeskuse tegevust rahastab Euroopa Komisjon.