Tuleohutus

Infoga ohutust käitumisest, samuti tuleohutuse tagamise võimaluste ja nõuetega saab tutvuda Päästeameti teemalehel: www.kodutuleohutuks.ee

Veeohutus

Infoga aastaringselt veekogudega seonduvatest ohtudest, inimese ettevalmistusest ja ohutust käitumisest veekogule või ujuma minnes saab tutvuda Päästeameti kodulehel: www.veeohutus.ee

Piirkonna ohud

Suurõnnetuse ohuga ja ohtlikud ettevõtted on suuremas koguses ohtlikke kemikaale käitlevad ettevõtted. Nendes ettevõtetes toimuv õnnetus võib põhjustada kahjustusi ka väljaspool ettevõtte territooriumi.

Estreftransservice AS http://www.erts.ee/

Atria Eesti AS Valga tootmisüksus http://atria.ee/

Jetgas OÜ https://jetgas.ee/

Suurõnnetuse ohuga ja ohtlike ettevõtete kohta saad rohkem informatsiooni Päästeameti kodulehelt https://www.rescue.ee/et/ohtlikud-ettevotted 

ja Maa-ameti kaardirakendusest 

https://xgis.maaamet.ee/maps/XGis?app_id=MA11AH5&user_id=at&LANG=1&WIDTH=1620&HEIGHT=943&zlevel=0,552500,6505000

Kriisiolukorraks valmistumine

Ametkondade abi- ja infotelefonid leiad: www.kriis.ee. Lehelt leiab ka praktilisi nõuandeid, kuidas eri kriisideks valmistuda ja neis käituda.

Päästeameti juhised hädaolukordadeks ja kriisiks valmistumiseks: https://www.rescue.ee/

 

PÄÄSTEKOMANDOD

Valga Päästekomando

Päästepiirkond: Valgamaa

Aadress: Karja 16, Valga, 68207

Päästekomando pealik: Raivo Pavlovitsh

Pealiku kontakt: 766 9720, 5340 8612

MTÜ Karula Vabatahtlik Tuletõrjeselts

Piirkond: Valgamaa

Aadress: Karula küla, Valga vald, 68106

Kontakt: 528 7277
 
 

OLE VALMIS

Lae oma mobiilsesse seadmesse Naiskodukaitse poolt väljatöötatud käitumisjuhiste äpp „Ole valmis!". Rakenduse saab tasuta alla laadida ning see on kasutatav ka ilma internetiühenduseta: https://www.naiskodukaitse.ee/OLE_VALMIS_3680

Hakka vabatahtlikuks

Kui soovid vabatahtlikuna teisi abistada ja ühiskonna heaks tegutseda, liitu mõne vabatahtliku organisatsiooniga: