Lapsehoiuteenus raske või sügava puudega lapsele

Lapsehoiuteenuse eesmärk on toetada last kasvatava isiku toimetulekut, töötamist ja vähendada lapse erivajadusest perekonnale langevat hoolduskoormust.

Lapsehoiuteenust võimaldatakse kuni 18aastased raske või sügava puudega lapsele Valga Vallavalitsuse poolt hallatavas asutuses Valga Lastekodu Kurepesa või suunatakse ta teise juriidilise isiku poolt korraldatavale teenusele. Vastavalt Valga Vallavolikogu 6. aprilli 2018 määrusele nr 27 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kordˮ tasub teenuse kasutaja omaosaluse lapse toitlustamise eest.

Lapsehoiuteenuse taotlemiseks on vaja esitada vormikohane taotlus (link avaldusele fail).

Taotlust on võimalik täita Valga Vallavalitsuses ning Karula ja Taheva ning Tõlliste ja Õru lastekaitse spetsialisti juures:

Ametikoht

Ametniku nimi

Telefon

E-post

Lisainfo

Lastekaitse spetsialist

 

 

 

Kabinet 218

Lastekaitse peaspetsialist

 

Jaana Kala

 

5780 7206

jaana.kala@valga.ee

Kabinet 217