Mittetulunduslik tegevus sotsiaalvaldkonnas

Asutus

Juhataja

Tegevusvaldkond

Kontaktid

 

 

Valgamaa Puuetega Inimeste Koda

 

Juhatuse esimees: Marika Ein

Kojas asub Valga Linna Pensionäride Liit ja 12 seltsi.

Seltsid korraldavad infoüritusi, tegelevad spordiga ja isetegevusega, veedavad ühiselt aega.

Kungla 15,Valga linn, 68204

Juhataja: telefon 55544371, 766 1541

E-post: valgakoda@gmail.com

 

Karula valla pensionäride ühendus

Silva Võsakova

Pensionäride ühendus

Lüllemäe küla,

Telefon 5363 5353

MTÜ Valgamaa Lasterikaste Perede Ühing

Juhatuse liikmed: 

Evely Kuus 5071749

Timo Laks

Teana Sobko 55522288

 

    

Lasterikaste perede huvide kaitsmine, laste ja perede heaolu toetamine,

koolituste ja ühisürituste korraldamine.

Kuperjanovi 57, Valga. E-post: lasterikas@gmail.com

 

MTÜ Valga Abikeskus

Teresa Sale

Sotsiaalhooldus/erihoolekanne:

Igapäevaelu toetamise päeva-  ja nädalahoiuteenus

Toetatud elamise teenus

Kogukonnas elamise teenus,

Tööharjutus, kaitstud töö.

Lastele suunatud tegevused, tasuta lõunasöök.

Käsitöötuba

Lembitu 2, Valga linn

Telefon 5386 6825

 

Valga Toidupank

(MTÜ Valga Abikeskus)

Koordinaator Teresa Sale

Toiduabi kogumine ja jagamine abivajajatele. Soe toit koju kaasa.

 

Lembitu 2 68205 Valga linn, Koordinaator tel 53866825

E-post: valga@toidupank.ee

www.toidupank.ee

 

Rainis Lilleleht: E-post: valga.abikeskus@gmail.com

Valgamaa Tugikeskus MTÜ

Lea Uppin

Ööpäevaringne erihooldusteenus

Toetatud elamise teenus

Töötamise toetamise teenus

Igapäevaelu toetamise teenus koos nädalahoiuteenusega

Pargi12 68204, Valga linn

Telefon 7663566, 5268090

E-post:  reh@hot.ee

 

Valgamaa Naiste Tugikeskus

 

Vägivalda kogenud naiste ajutine majutus, psühholoogiline nõustamine, õigusabi

Telefon 5303 2544

E-post: Valgamaanaistetugikeskud@gmail.com

EELK Valga praostkond, Hargla kogudus

Vallo Ehasalu

diakooniatöö

Hargla küla,

Telefon 503 1474, E-post: Hargla@eelk.ee

EELK Valga praostkond, Karula kogudus

Enno Tanilas

Diakooniatöö,

heategevus

Lüllemäe küla,

Telefon 529 6516

Eesti Kristlik Nelipühi Kirik EKNK Valga kogudus

Kati Tamm

Diakooniatöö,

heategevus

Kungla 34, Valga linn

Telefon 5695 0442, 

valgakogudus@gmail.com

Eesti Punane Rist Valgamaa Selts

Koordinaator

Hele Heletäht

Esmaabi koolitused, elanikkonna esmaabioskuste parandamine, esmaabi valveteenuste pakkumine kultuuri- ja spordiüritustel, vabatahtlik tegevus, riigile ja kohalikule omavalitsusele toe pakkumine mistahes kriisi- või hädaolukorras, otsimisteenus, annetuste eest vähekindlustatud lastega perede toetamine toidu- ja hügieenitarvetega, laste- ja noortelaagrite korraldamine.

 

J.Kuperjanovi 3A-34, 68207 Valga linn

Telefon 525 7250

E-post: valgamaa@redcross.ee

Naiskodukaitse

 

Mari Mõttus

Heategevus, toitlustamine, vabatahtlik tegevus

Telefon 517 6304

Tiina Loomemaja

Tiina Saarmann

Loometegevus: kunstistuudio, käsitöötuba, õmblusklassid, ilu- ja teraapiakeskus

Võimalus rentida saali seminarideks, üritusteks

Perelepitus (lahutusteemaline nõustamine), supervisioon (töönõustamine), coaching

Lai tänav 19, Valga linn

Tiina Saarmann 5163543

E-post: tiina505@gmail.com

 

Ülla Visnapuu 5341 7306

MTÜ Lüllemäe Rahvaõpistu

Ene Kaas

Koolitused (lapsevanematele ja kõigile)

68116 Lüllemäe  küla

Telefon 53 301 511

E-post: opistu@gmail.com

www.opistu.net.ee

Rahvusvaheline Lions Klubide organisatsioon Eesti piirkond Valga LC

President Tiina Tedresaar

 

 

Heategevus

Sekretär Heikki Järlik

Telefon: 5056265

E-post: heikki.jarlik@tsirgu.eu