Valga valla teehoiukava tutvustamine

Valga valla teehoiukava tutvustamine

Käesolev Valga kohalike teede teehoiukava aastateks 2021-2025 on koostatud Valga
Vallavalitsuse tellimusel ning seisnes põhiliselt töös „Valga valla kohalike teede ja tänavate
inventariseerimine ja teehoiukava 2020-2024 koostamine" esitatud teehoiukava 2020-2024
värskendamises. Töö eesmärgiks on anda ülevaade olemasolevas kohalike teede nimekirjas
olevate teede ja tänavate seisukorra kohta ning pakkuda välja visioon vajalikest töödest aastatel
2021 kuni 2025. Visiooni alusel koostatakse teehoiukava aastateks 2021 kuni 2025, mis oleks
valla eelarves teetöödeks vajalike rahaliste vahendite arvestamise suuniseks.
 
Teehoiukava on suunatud avalikustamisele ja Valga valla elanikel on võimalus esitada oma
ettepanekuid kuni 26. maini allpool oleva elektroonilise ankeedi kaudu.
Ettepanekuid on võimalik esitada ka e-posti teel või paberkandjal. Tagasiside ankeedi
saab alla laadida SIIT ja saata täidetuna e-posti aadressile valga@valga.ee
Tagasiside ankeedid on kättesaadavad ka Valga valla raamatukogudes ja piirkondade
teeninduskeskustes, kus saab neid kohapeal täita ja jätta edastamiseks vallavalitsusele.
 

Lisa 1: Valga valla teehoiukava investeeringud 2021-2025

 
Küsimuste korral pöörduda:
Asevallavanem Enno Kase, e-post: enno.kase@valga.ee
Liiklus- ja teedespetsialist Toomas Klein, e-post: toomas.klein@valga.ee
Teede projekteerija Kalle Muru, e-post: kalle@reaalprojekt.ee

 

Valga valla teede inventariseerimine 2020-2024

Valga valla teede inventariseerimine. Lisa 1: Valla teede seisukord.

Valga valla kohalike teede ja tänavate inventariseerimine ja teehoiukava 2020-2024 koostamine