TENTacle

 

Projekti eesmärk ja tulemused:

Projekti TENTacle peamine eesmärk on TEN-T transpordikoridoride kasutamine Läänemere piirkonna heaolu, majanduskasvu ja ühtekuuluvuse eesmärgil ning jätkusuutliku territoriaalse arengu nimel:

•tagada kolme transpordikoridori koostalitlusvõime, parem juurdepääs ja ühenduvus

•parandada sidusrühmade võimekust ja kompetentsi

•parandada riikidevahelist koostööd

Projektis osaleb 24 projektipartnerit 9 riigist ning üle 60 kaasatud organisatsiooni.

Täpsem info projekti kodulehel.

Vidzeme-Valga kohalikul tasandil loodud tegevusrühma eesmärk oli:

•leida meetmed piirkonna paremaks infrastruktuuriliseks ja funktsionaalseks ühendamiseks Põhjamere ja Läänemere transpordikoridoridega

•suurendada kohaliku ja regionaalse tasandi planeerijate ja otsustajate suutlikkust pakkuda integreeritud transpordiplaneerimise ja maakasutuse lahendusi

•vähendada kohalike ettevõtete logistikakulusid

•lahendada ettevõtete ümberpaigutumise protsess väheneva rahvastikuga aladelt suurematesse linnadesse

Vidzeme Planeerimisregiooni ja Valga Vallavalitsuse koostöö väljundiks on Vidzeme piirkondlik liikuvuse investeeringukava aastani 2030. Projekti käigus viidi läbi Valga liikuvusuuring, mis integreeriti Vidzeme regiooni liikuvuse investeeringukavaga.

Valga liikuvusuuringuga saab tutvuda siin.  

Programm: Interreg Läänemere piirkonna programm

Projekti kestus:
20.11.2015-31.07.2019

Projekti eelarve:
3 750 821 eurot, Valga Vallavalitsuse eelarve 80 000 eurot

Juhtpartner:
Blekinge regioon, Rootsi

Newsletter no 1

Newsletter no 2

Newsletter no 3

Newsletter no 4

Newsletter no 5

TENTacle brochure "Connecting the Baltic Sea Region" (developed by Innovation Circle Network)

 

Valdkonnaga tegelevad töötajad

Ametikoht

Ametniku nimi

Telefon

E-post

Lisainfo

Välisprojektide juhtivspetsialist

Lea Vutt

5887 4836

lea.vutt@valga.ee

Kabinet 302