Tõlliste noortekeskuse renoveerimine uute tegevusvõimaluste jaoks

Projekti käigus renoveeriti Tõlliste Avatud Noortekeskus uute tegevusvõimaluste jaoks soojaks, hubaseks ja turvaliseks noorte kogukonna keskuseks, kuhu on oodatud kõik noored üheskoos aega veetma. Noorte poolt kasutatavatele ruumidele anti värske välimus, parandati radiaatorid, renoveeriti elektrisüsteem jne. Lisaks laiendati noortekeskust, võttes noortekeskuse kasutusse Tsirguliina Rahvamaja pilliruum.

Projekt sai positiivse otsuse Valgamaa Partnerluskogu meetmest „Kogukonnad ja noored – kogukonnaalgatused oma elukeskkonna parandamiseks".

Projekti rahastati Eesti maaelu arengukava 2014-2020 ühise põllumajanduspoliitikaga kaasneva maaelu arengu toetuse meetme 19.2 vahenditest.

Kokku oli projekti maksumus 19 300,44 eurot, millest toetus on 15 965 eurot. Omaosalus kaeti Tõlliste valla eelarvest.

Projekti kehtivus:
ajavahemik 2017-2019

Täiendav info ja küsimused:
noorsootöötaja Merlika Hüdsi (5692 9769; merlikahudsi@gmail.com
projektijuht Katre Kikkas (5822 8203)