Vahendid täiendavate uute tegevusvõimaluste loomiseks Tõlliste noortekeskusesse

Projekti käigus laiendatakse Tõlliste Avatud Noortekeskuse tegevusvõimalusi selliselt, et kohapeal oleksid mitmekesisemad võimalused huvide ja võimete arendamiseks ning aktiivseks vaba aja veetmiseks.

Loodavad tegevusvõimalused on jagatud järgmistesse gruppidesse:
1) söögi ja kokandusringi läbiviimise võimalus;
2) tubased aktiivsed tegevused;
3) muusikaharrastustega tegelemise võimalus bändiruumi ning salvestus- ja helitöötlustehnika näol;
4) välitingimustes kasutatavad aktiivsete tegevuste võimalused;
5) tegevusi toetavad vahendid.

Kokku on projekti maksumus 6036,26 eurot, millest toetus on 5430 eurot.
Omaosalus kaetakse valla eelarvest.

Projekti algus: 26.04.2017

Projekti kestus: kaks aastat

Projekt sai positiivse otsuse Valgamaa Partnerluskogu meetmest „Kogukonnad ja noored – kogukonnaalgatused oma elukeskkonna parandamiseks". Projekti rahastati Eesti maaelu arengukava 2014-2020 ühise põllumajanduspoliitikaga kaasneva maaelu arengu toetuse meetme 19.2 vahenditest.


Täiendav info ja küsimused: noorsootöötaja Merlika Hüdsi (569 29769;  merlikahudsi@gmail.com) või projektijuht Katre Kikkas (5822 8203 või katrekikkas@gmail.com).