29.06.23

TURISM

Alates 2023 aasta algusest on toimunud muudatus Valga maakonna turismitegevuste juhtimises, mida seni koordineeris Valgamaa Arenguagentuur. Riik ehk Ettevõtluse Arendamise sihtasutus (EAS) lõpetas 2021. aasta lõpus infopunktide rahastamise ja sealt sai alguse Lõuna-Eesti piirkonna tihedam turismialane koostöö. SA Tartumaa Turism juurde loodi Lõuna-Eesti turismiklaster, kuhu kuuluvad turismiettevõtjad, võrgustikud ja maakondlikud arenduskeskused. EASi ja KredExi ühendasutus tõi 2022 aasta suvel kokku Eesti piirkonnad, et alustada Eesti turismiorganisatsioonide ümberkujundamist. Turismireformi eesmärk oli ühendada piirkondade turismialased pädevused suuremateks kompetentsikeskusteks (DMO ehk Destination Management Organisation), et vähendada tegevuste killustatust ja tõsta kvaliteeti. Uus lähenemine lähtub külastajakogemusest, mitte maakondlikest piiridest.

Valga maakonnast on Valga vald ja Otepää vald liitunud Lõuna-Eesti turismi kompetentsikeskusega (Lõuna-Eesti DMO), mida juhib SA Tartumaa Turism juhatuse liige Kaia Lehtsaar.

 

Lõuna-Eesti DMO turismispetsialistid Valga vallas ja Otepää vallas on:

Triin Roo

Tootearendusspetsialist

Otepää ja Valga piirkonna turismiarendusega seotud tegevused. Lõuna-Eesti piirkonnaspetsiifiliste turismitoodete ja -teenuste väljatöötamine koostöös piirkonna turismiettevõtetega.

 

 

+372 5333 5054

triin.roo@visitsouthestonia.com

 

Külliki Pikk

Valgamaa diginähtavuse spetsialist

Otepää ja Valga valla turismiinfo haldamine puhkaeestis.ee/visitestonia.com lehel ning piirkonna turismiettevõtjate nõustamine diginähtavuse teemadel. Lõuna-Eesti turismisihtkoha arendamisega seotud tegevused (sh. Soome turule suunatud turundustegevused).

 

+372 513 7946

kylliki.pikk@visitsouthestonia.com

 

 

Suvehooajal on avatud Valga Jaamahoones infopunkt

Infopunkt on avatud 14. juunist kuni 27. augustini, E-P 10.30-16.30

Selleks, et külalised teadmatusse ei jääks, on esmakordselt sellel suvel Valga raudtejaamas tööl noored spetsialistid, kes hoolitsevad selle eest, et eelkõige rongidega saabuvad turistid leiaksid tee soovitud teenuste ja huvipunktideni, mis nende külastuse linnas meeldejäävaks ning nauditavaks kogemuseks muudab.


Jan Jakob ja Lisandra on Valga Gümnaasiumi õpilasd, kes otsustasid ennast turismiinfo jagaja ametis proovile panna, et arendada oma suhtlemis- ja keeleoskust, tutvuda põnevate inimestega ning seejuures teenida ka pisut päris oma raha. Mõlemad noored on huvitatud sellest, et kodulinn areneks ning meie külalised leiaks üles nii kohvikud, majutuskohad kui ka põnevamad vaatamisväärsused, et siin veedetud aeg oleks põnev ja mugav.

Kontaktid: turism@valga.ee; tel.5470 0406

P.S. Valga Raekojas tegutsenud Valga Külastuskeskus on suletud alates 1. jaanuarist 2023.

 

 

Turismiinfo lingid:

https://visitsouthestonia.com/

www.puhkaeestis.ee

https://www.visitestonia.com/en/

https://visitvalgavalka.com/et/

 

Loe lisaks:

https://visitsouthestonia.com/wp-content/uploads/2020/11/Lo%CC%83una-Eesti-turismiklastri-toimimismudel-2.pdf

https://www.tartu.ee/et/uudised/tartu-ja-louna-eesti-uhendasid-turismipadevused

https://lounapostimees.postimees.ee/7775248/turismialane-koostoo-louna-eestis-tiheneb

https://lounapostimees.postimees.ee/7754269/pea-koik-louna-eesti-turismiinfopunktid-on-kinni-pandud

Valga turismi värsked suunad

 

Toimetaja: ELISABETH TÕNISSON