16.01.20

Walko lasteaed on ehitatud 1970ndatel aastatel. Tegemist on vana hoonega, kus viimati teostati rekonstrueerimistöid ca 15 aastat tagasi. Kogu hoone energiatarbimisest ligikaudu 64% kulub hoone kütmiseks, mistõttu on kindel prioriteet vähendada küttekulusid. Selleks, et vähendada küttekulusid ning muuta hoone energiatõhusamaks on omavalitsus taotlenud toetust Euroopa Liidu heitmekaubanduse tulu meetmest, millega toetatakse lasteaiahoonete energiatõhusaks muutmist ja taastuvenergia kasutuse edendamist. WALKO lasteaiahoone rekonstrueerimise projekt sai rahastust vajalike tööde teostamiseks.

Projekti tulemusena muutub lasteaiahoone energiasäästlikuks hooneks. Projekti käigus soojustatakse hoone välisseinad, katuslaed ning põrand. Uuendatakse küttesüsteemi ja vahetatakse välja olemasolevad valgustid energiasäästlikumate vastu. Lasteaiahoonesse paigaldatakse päikeseelektrisüsteem, millega köetakse ruume ja soojendatakse vett. Kavandatud tööde tulemusena paraneb lasteaiateenuse kvaliteet ning lasteaia personalile ning lastele on tagatud parem olmekeskkond.

Projekti rahastab Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) Euroopa Liidu heitmekaubanduse tulu meetmest.  Projekti kogumaksumus on ligikaudu 798 209 eurot, millest 195 163 eurot moodustab toetus ning 603 046 eurot Valga Vallavalitsuse omafinantseering.

Hetkel käib WALKO lasteaiahoone rekonstrueerimiseks vajalike projekteerimistööde teostamine. Projekteerimistööd lõpevad kõigi eelduste kohaselt 2018. aastal. Pärast seda tehakse ehitushange ning ehitustööd viiakse eeldatavalt läbi 2019. aastal. 

 

Valdkonnaga tegelevad töötajad

Ametikoht

Ametniku nimi

Telefon

E-post

Lisainfo

Keskkonnaspetsialist

Anni Teetsmann

766 9913

anni.teetsmann@valga.ee

Kabinet 209

 

 

Toimetaja: TEVE RAJAMETS