Valgamaa mitte-eestlaste konkurentsivõime

Projekti nimi: Valgamaa mitte-eestlaste konkurentsivõime tõstmine tööturul

Projekti kokkuvõte: Projekti raames koolitatakse Valga piirkonnas elavaid ja/või töötavaid mitte-eestlasi eesmärgiga suurendada nende eesti keele oskust. Parem eesti keele oskus suurendab inimeste konkurentsivõimet tööturul.

 

Projekti number: 2014-2020.1.05.16-0048

 

Projekti algus ja lõpp: 
Ajavahemik 01.07.2017 -30.11.2018

 

Toetuse summa: 10000 eurot

 

Sihtrühmadeks on:
Ebapiisava keeleoskusega eesti keelest erineva ema- või kodukeelega täiskasvanud ja koolikohustuseeast välja jõudnud noored

 

Projekti partneriteks on Valgamaa Kutseõppekeskus, kes viib läbi sihtgrupile mõeldud koolitused.

 

Projekti eesmärk ja tulemused: 
Kümnele lätlasele on õpetatud eesti keelt 60 tundi (A2 tase)
Kümnele venelasele on õpetatud eesti keelt 60 tundi (A2 tase)
Kümnele venelasele on õpetatud eesti keelt 60 tundi (B2 tase)

Projekti tegevused on lõppenud, lõpuaruanded esitatud ja kinnitatud.

 

Valdkonnaga tegelevad töötajad

Ametikoht

Ametniku nimi

Telefon

E-post

Lisainfo

Projektijuht

Kristel Unt

5300 8085

kristel.unt@gmail.com