Vallavalitsuse komisjonid

Vallavalitsus moodustab oma töö korraldamiseks ajutisi ja alatisi komisjone ning kinnitab vajadusel nende tegutsemise alused. 

 

Riigihangete komisjon

Komisjoni esimees: vallasekretäri abi Margus Teder;

aseesimees: ehitus- ja planeerimisteenistuse juhataja Urmas Möldre;

liikmed:

 • vallasekretär Diana Asi;
 • vallavara ja ehituse valdkonda kureeriv asevallavanem Kaupo Kutsar;
 • hariduse ja kultuuri valdkonda kureeriv asevallavanem Maarja Mägi;
 • rahandusteenistuse juhataja Annely Adrat;
 • Valga vallavolikogu poolt määratud esindaja.
  

Sotsiaalkomisjon

Komisjoni esimees: hariduse, kultuuri, noorsootöö, kehakultuuri, spordi, kogukondade arengu ning sotsiaalabi ja tervishoiu valdkonna asevallavanem Maarja Mägi;

aseesimees: sotsiaaltöö juhtivspetsialist Sirje Puusepp;

liikmed:

 • sotsiaaltöö teenistuse juhataja Ülla Kimmel;
 • lastekaitse juhtivspetsialist Jaana Kala;
 • puuetega inimeste juhtivspetsialist;

 

Planeeringute- ja keskkonnakomisjon

Komisjoni esimees: vallavara ja ehituse valdkonda kureeriv asevallavanem Kaupo Kutsar;

aseesimees: planeeringute juhtivspetsialist Lenna Hingla;

liikmed:

 • ehitus- ja planeerimisteenistuse juhataja Urmas Möldre;
 • vallaarhitekt Angeelika Saaron;
 • keskkonnaspetsialist Madis Mumm
 • haljastusspetsialist Kristi Põldvee;
 • liiklus- ja teedespetsialist Toomas Klein;
 • Valga Vallavolikogu poolt määratud liige Andres Illak;
 • Valga Vallavolikogu poolt määratud liige Rainer Kuutma.

 

Hajaasustuse programmi taotluste hindamiskomisjon

Komisjoni esimees: hariduse, kultuuri, noorsootöö, kehakultuuri, spordi, kogukondade arengu ning sotsiaalabi ja tervishoiu valdkonda kureeriv asevallavanem Maarja Mägi;

aseesimees: kogukonna- ja koostööprojektide spetsialist Marika Muru;

liikmed:

 • ehitusspetsialist Kairid Leks;
 • keskkonnaspetsialist Madis Mumm;
 • sekretär Maarika Kets;
 • Karula sotsiaaltööspetsialist Õnneke Hermaste;
 • Tõlliste sotsiaaltööspetsialist Anu Tamm;
 • Taheva sotsiaaltööspetsialist Evi Veerme.

 

Kaasava eelarve ideede sõelumiskomisjon

Komisjoni esimees: vallavanem Monika Rogenbaum;

aseesimees: planeeringute juhtivspetsialist Lenna Hingla;

liikmed:

 • ehitusspetsialist Kairid Leks;
 • valladisainer Raivo Behrsin;
 • vallaarhitekt Angeelika Saaron;
 • haljastusspetsialist Kristi Põldvee;
 • ökonomist Kerli Lill.

 

Kultuurialaste toetuste määramise komisjon

Komisjoni esimees: asevallavanem haridus-, kultuuri-, kogukonna ja noorsootöö valdkonnas Maarja Mägi;

aseesimees: kultuurispetsialist Kaisa Kerge;

liikmed: 

 • Valga linna esindaja Aet Arula-Piir;
 • Karula piirkonna esindaja Janika Jurs;
 • Tõlliste piirkonna esindaja Tiia Pärnik-Pernik;
 • Taheva piirkonna esindaja Lea Radsin;
 • Õru piirkonna esindaja Siiri Anier;
 • Valga vallavalitsuse liige Marek Mekk;
 • Valga Vallavolikogu poolt määratud esindajad Ene Kaas ja Olev Kaasik;
 • Valga valla noortevolikogu esindaja Liis Põder.

 

Kogukonnakomisjon

Komisjoni esimees: asevallavanem haridus-, kultuuri-, kogukonna ja noorsootöö valdkonnas Maarja Mägi;

aseesimees: kogukonna- ja koostööprojektide spetsialist Marika Muru; 

liikmed:

 • Taheva piirkonna esindaja Andres Rattasepp;
 • Õru piirkonna esindaja Kristel Pruks;
 • Tõlliste piirkonna esindaja Kristel Orula; 
 • Karula piirkonna esindaja Ene Kaas;
 • Valga linna esindaja Aet Arula-Piir;
 • Valga Vallavalitsuse liige Marek Mekk;
 • Valga Vallavolikogu poolt määratud esindaja Julia Belova;
 • Valga valla noortevolikogu esindaja Emma Hansson.

 

Noorsootööga seotud taotluste hindamise komisjon

Komisjoni esimees: asevallavanem haridus-, kultuuri-, kogukonna ja noorsootöö valdkonnas Maarja Mägi;

aseesimees: spordi- ja noorsootöö spetsialist Tõnu Vahtra;

liikmed:

 • Valga Avatud Noortekeskuse juhataja Siret Kõrge;
 • Valga Avatud Noortekeskuse poolt määratud noorsootöötaja Dea Margus;
 • Valga Avatud Noortekeskuse poolt määratud noorsootöötaja Mihkel Kononov;
 • Valga Vallavalitsuse poolt määratud esindaja Vladimir Baranov;
 • Valga Vallavolikogu poolt määratud esindaja Pilvi Pindma;
 • Valga valla noortevolikogu poolt määratud esindaja Helina Saega;
 • Valga valla noortevolikogu poolt määratud esindaja Kristella Sikk.

 

Spordialaste toetuste määramise komisjon

Komisjoni esimees: hariduse, kultuuri-, kogukonna ja noorsootöö valdkonna asevallavanem Maarja Mägi;

aseesimees: spordi- ja noorsootöö spetsialist Tõnu Vahtra;

liikmed:        

 • Valga Sport juhataja Meelis Kattai;
 • Valgamaa Spordiliidu poolt määratud esindaja Tiit Kattai;
 • Valga Vallavalitsuse poolt määratud esindaja Vladimir Baranov;
 • Valga Vallavolikogu poolt määratud esindaja Ester Peterson;
 • Valga Vallavolikogu poolt määratud esindaja Margus Lepik;
 • Valga valla noortevolikogu poolt määratud esindaja Eke Egor;
 • Valga valla noortevolikogu poolt määratud esindaja Ander Alliksaar.

 

Vallavarakomisjon

Komisjoni esimees: asevallavanem Kaupo Kutsar;

aseesimees: ehitus- ja planeerimisteenistuse vara valitsemise juhtivspetsialist Meelis Saavel;

liikmed:          

 • ehitus- ja planeerimisteenistuse juhataja Urmas Möldre; 
 • rahandusteenistuse juhataja Annely Adrat;
 • ehitus- ja planeerimisteenistuse planeeringute juhtivspetsialist Lenna Hingla;
 • vallavara- ja hooldusteenistuse majandushalduse spetsialist Janek Rennu;
 • Volikogu esindaja Mart Vanags.

 

Liikluskomisjon

Komisjoni esimees: asevallavanem Kaupo Kutsar;

aseesimees: liiklus- ja teedespetsialist Toomas Klein;

liikmed:    

 • ehitus- ja planeerimisteenistuse juhataja Urmas Möldre;
 • Valga linna välitööde juht Enno Kase;
 • vallavalitsuse liige Vladimir Baranov;              
 • Politsei- ja Piirivalveameti Lõuna prefektuuri Kagu politseijaoskanna esindaja Kairi Ruus; 
 • TranspordiamTranspordiameti Lõuna teehoiu osakonna liikluskorraldaja Raul Tammela;
 • Päästeameti Lõuna päästekeskuse Valga päästekomando juhataja Raivo Pavlovitš;
 • Kalle Muru;
 • Valga Vallavolikogu poolt määratud esindaja Marek Käis.

 

Enampakkumiste läbiviimise komisjon

Komisjoni esimees: vallavara ja ehituse valdkonda kureeriv asevallavanem Kaupo Kutsar;

aseesimees: vara valitsemise juhtivspetsialist Meelis Saavel;

liikmed:                                                                

 • maakorralduse spetsialist Mario Pinka;                           
 • majandushalduse spetsialist Janek Rennu;
 • Valga Vallavolikogu poolt määratud isik.

 

Kriisikomisjon

Komisjoni esimees vallavanem Monika Rogenbaum;

aseesimees asevallavanem Kaupo Kutsar (asendaja ehitus- ja planeerimisteenistuse juhataja Urmas Möldre);

liikmed:

 • asevallavanem Maarja Mägi (asendaja sotsiaaltöö teenistuse juhataja Ülla Kimmel);
 • Politsei- ja Piirivalveameti Lõuna prefektuuri Kagu politseijaoskonna Valga piirkonnagrupi piirkonnavanem Kairi Ruus (asendaja piirkonnapolitseinik Marek Käis);
 • Päästeameti Lõuna päästekeskuse Valgamaa päästekomando pealik Raivo Pavlovitš (asendaja Viljandi-Valgamaa päästepiirkonna peaspetsialist Alari Kais);
 • vallahooldusteenistuse välitööde juht Enno Kase (asendaja liiklus- ja teedespetsialist Toomas Klein);
 • kommunikatsioonijuht Elina Virnas;
 • aktsiaselts Valga Haigla juhataja Apo Oja (asendaja aktsiaselts Valga Haigla ravijuht Maarja Brause);
 • AS VALGA VESI juhataja Jüri Teder (asendaja AS VALGA VESI tootmisjuht Raivo Püvi);
 • AS Utilitas Valga klienditeeninduse osakonna juhataja Raivo Varik (asendaja võrgu vanemmeister Heino Peet);
 • Kaitseliidu Valgamaa maleva pealik Silver Mäe (asendaja staabiülem Sulev Taimur);
 • Eesti Töötukassa Valgamaa osakonna juhataja Merike Metsavas (asendaja Eesti Töötukassa Valgamaa osakonna juhtivkonsultant Thea Aasma);
 • Valga valla elutähtsa teenuse osutaja OÜ RoadWest esindaja Johannes Järv (asendaja Erki Leegiste).

Kriisikomisjoni sekretär korrakaitseametnik Ranno Allik.