Varjupaigateenus

Varjupaigateenuse eesmärk on ajutise ööbimiskoha võimaluse kindlustamine täisealisele isikule, kes ei ole võimeline endale ööbimiskohta leidma. Teenuse osutamine toimub Valga Vallavalitsuse hallatavas asutuses Valga Töötute Aktiviseerimiskeskuses. Teenusel on tagatud ööbimiseks voodikoht ja pesemisvõimalus. Teenuse vajaja võib teenuse saamiseks võtta ühendust ja pöörduda otse teenuseosutaja juurde. Järgneva kolme tööpäeva jooksul peab teenuse kasutaja pöörduma vallavalitsuse sotsiaaltöö teenistuse ametniku juurde abivajaduse hindamiseks.

 

Teenuse saaja on isik, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Valga linnas. 
Teiste omavalitsusüksuste elanikele osutatakse varjupaigateenust vältimatu abi korras ning teenuse eest esitatakse omavalitsusüksusele arve vastavalt teenuse osutaja hinnakirjale.

Varjupaiga teenuseosutaja:

Valga Töötute Aktiviseerimiskeskus

Teenusel on tagatud ööbimiseks voodikoht, pesemisvõimalus ja turvaline keskkond.

Aadress: Piiri 19, Valga linn

Telefon: 5770 2765

 

Teenuse vajaduse hindamine ja teenusele suunamine:

Ametikoht

Ametniku nimi

Telefon

E-post

Lisainfo

Puuetega inimeste spetsialist

Kristi Tsarjov

56488408

kristi.tsarjov@valga.ee

 

Kungla 12, Valga linn

Kabinet 215

K 16.00-18.00

R 10.00-12.00

 

 

 

 

 

 

 

Valgamaa Naiste Tugikeskus

Vägivalda kogenud naiste ajutine majutus, psühholoogiline nõustamine, õigusabi

Telefon 5303 2544

E-post: Valgamaanaistetugikeskus@gmail.com

 

 

 

 

 

Hea teadaohvriabi.