Valga valla jäätmejaam

Tähelepanu! Jäätmejaama külastamine eriolukorra ajal!

Viiruse leviku vältimiseks palume võimaluse korral lükata jäätmejaama külastus edasi ajani, mil olukord on normaliseerunud ning jäätmejaama külastus on ohutu nii Teile kui Teie lähedastele.

Valga jäätmejaam on avatud eriolukorra ajal järgmistel aegadel:

E-R 11:00-17:00 ja L 9:00-14:00 

Valga jäätmejaam on seoses riigipühaga suletud 10.04 (suurel reedel).

Jäätmejaamas teenindatakse 1 klient korraga või vastavalt olukorrale. Seetõttu võib jäätmete ära andmiseks kuluda tavapärasest rohkem aega. Võimaluse korral tuleb hoida jäätmejaama töötajatest distantsi vähemalt 2 m.

Palume suhtuda olukorda mõistvalt.

 

Valga valla jäätmejaam asub Valga linnas aadressil Võru tn 109c

Valga valla jäätmejaama haldab Marico Metall OÜ. Valga jäätmejaamas saavad Valga valla elanikud jätkuvalt üle anda tasuta kodumajapidamisest tekkivaid ohtlikke jäätmeid ning suurjäätmeid (vana mööbel). Muu hulgas saab tasuta üle anda ka betooni, telliseid ning plaate ja keraamikatooteid.

Vaata vastuvõetavate jäätmete täpsemat hinna- ja nimekirja

Elanike poolt ära antavad jäätmekogused registreeritakse, mistõttu tuleb jäätmejaama jäätmeid viies kaasa võtta isikut tõendav dokument.

Segaolmejäätmeid Valga jäätmejaamas tavaolukorras ära anda ei saa. Segaolmejäätmeid saab Valga jäätmejaama üle anda vaid erandkorras ja kohaliku omavalitsuse nõusoleku alusel.

Jäätmejaamas toimub tasumine jäätmete äraandmise eest ainult sularahas.

Marico Metall OÜ võtab Valga valla jäätmejaamas vastu ka vanametalli. Samuti on võimalik tellida jäätmejaamast transpordi teenust ning rentida jäätmete jaoks erinevaid kogumismahuteid. Rohkem infot pakutavate teenuste koha saab, kui võtta ühendust Marico Metall OÜ-ga (tel:554 9296 e-post: info@maricom.ee)  

Valga valla jäätmejaamas on võimalik tasuta ära anda:

  • ohtlikke jäätmeid, mis pärinevad kodumajapidamisest (nt: patareid, akud, päevavalgustid, olmekeemia jäägid, pestitsiidid jne)
  • kasutuskõlbulikku vanamööblit
  • kasutatud rehvid (eraisikud saavad kord aastas tasuta ära anda kuni 8 sõiduauto rehvi).
  • olmeelektroonikat ja kodutehnikat

Valga valla jäätmejaamas tegutseb ka taaskasutuskoja vastuvõtupunkt. Taaskasutuskoda tegeleb üleliigsete, kuid kasutuskõlblike esemete kokkukogumise, korrastamise ja uuesti kasutusse andmisega müügi või tasuta loovutamise teel.

Taaskasutuskoja vastuvõtupunktis saab tasuta ära anda:

  • kodukaupu (nt: nõud, triikimislaud, kuivatusrest jms)
  • raamatuid
  • sporditarbeid, muusikatarbeid, hobivahendeid
  • kohvreid-kotte, mänguasju, ehteid
  • tööriistu, tehnikat
  • erinevaid tekstiile

Kõik Taaskasutuskoja vastuvõtupunkti viidavad esemed peaksid olema puhtad, terved ja taaskasutatavad. Vaata rohkem Taaskasutuskoja kodulehelt www.taaskasutuskoda.ee

 

Valdkonnaga tegelevad töötajad:

Ametikoht

Ametniku nimi

Telefon

E-post

Lisainfo

Keskkonnaspetsialist

Anni Teetsmann

766 9913

anni.teetsmann@valga.ee

Kabinet 209