Valga valla jäätmejaam

Valga valla jäätmejaam asub Valga linnas aadressil Võru tn 109c

Valga valla jäätmejaama haldab Marico Metall OÜ. Valga jäätmejaamas saavad Valga valla elanikud jätkuvalt üle anda tasuta kodumajapidamisest tekkivaid ohtlikke jäätmeid.

 

Valga jäätmejaam on avatud järgmistel aegadel:

Lõunapaus kell 12.30-13.00

E-T  09.00-18.00

K-R 09.00-17.00 

L     09.00-15.00 

Vaata vastuvõetavate jäätmete täpsemat hinna- ja nimekirja

Elanike poolt ära antavad jäätmekogused registreeritakse, mistõttu tuleb jäätmejaama jäätmeid viies kaasa võtta isikut tõendav dokument.

Segaolmejäätmeid Valga jäätmejaamas tavaolukorras ära anda ei saa. Segaolmejäätmeid saab Valga jäätmejaama üle anda vaid erandkorras ja kohaliku omavalitsuse nõusoleku alusel.

Marico Metall OÜ võtab Valga valla jäätmejaamas vastu ka vanametalli. Samuti on võimalik tellida jäätmejaamast transpordi teenust ning rentida jäätmete jaoks erinevaid kogumismahuteid. 

Valga valla jäätmejaamas on võimalik tasuta ära anda kodumajapidamistes tekkinud:

  • ohtlikke jäätmeid (nt: patareid, akud, päevavalgustid, olmekeemia jäägid, pestitsiidid jne);
  • kasutatud rehvid (eraisikud saavad kord aastas tasuta ära anda kuni 8 sõiduauto rehvi);
  • olmeelektroonikat ja kodutehnikat.

Juhul, kui eraisikul on soov jäätmejaama ära anda rohkem kui 8 sõiduauto rehvi või ka muid rehve (nt: veoki  või traktori rehvid), tuleb sellest teavitada MTÜ Rehviringlust kes väljastab selleks vastava saatekirja. Vaata lisainfot siit: https://www.rehviringlus.ee/vastuvotu-tingimused

 

Lisainfo vastuvõetavate jäätmeliikide kohta: tel 16220 (tasuta lühinumber); 525 0986 või e-post info@maricom.ee.

 

Valdkonnaga tegelevad töötajad:

Ametikoht

Ametniku nimi

Telefon

E-post

Lisainfo

Keskkonnaspetsialist

Madis Mumm

766 9913

madis.mumm@valga.ee