Jäätmemajandus

Omavalitsusüksuse ülesanne on korraldada oma vallas või linnas muuhulgas ka jäätmehooldust. Igasuguse tarbimisega kaasneb rohkemal või vähemal määral prügi teke. Sageli viskame tarbetud jäägid lihtsalt prügikonteinerisse, mis tundub lihtsaim viis jäätmetega ümber käia. Tänapäeval üldkehtiva jäätmehierarhia kohaselt oleks aga kõige parem variant jäätmete teket üldse vältida. Kui see ei õnnestu, siis proovida jäätmete mahtu vähendada ning suunata võimalikult palju materjale korduvkasutusse. Vähem eelistatud variant on jäätmete taaskasutamine (põletamine, tagasitäide jms) ning kõige kahjulikum lahendus prügi lihtsalt prügimäele ladustamine.

Valga valla jäätmemajandust reguleerib jäätmehoolduseeskiri. Toimub korraldatud jäätmevedu kodumajapidamistest ning jäätmete sorteerimise lihtsustamiseks on avalikku ruumi paigutatud kogumiskonteinerid. Toimub ka ohtlike jäätmete vastuvõtt. Jäätmeid kogutakse Valga jäätmejaamas.

 

Jäätmemajanduse valdkonnaga tegeleb Valga vallas:

 

Ametikoht

Ametniku nimi

Telefon

E-post

Lisainfo

Keskkonnaspetsialist

Anni Teetsmann

766 9913

anni.teetsmann@valga.ee

Kabinet 209