Valga valla kogukondade arendamine

Valga valla erinevates piirkondades tegutseb mitmeid MTÜ-sid ja seltsinguid. Selleks, et MTÜ-d oleksid elujõulised ja saaksid tegeleda kogukonna arendamisega, toetab Valga Vallavalitsus neid rahaliselt. Toetust saab taotleda projektide elluviimiseks ja  tegevustoetuseks. Samuti saab küsida toetust ka suuremate projektide omaosaluse katteks.

Vallavalitsuse korraldusega on moodustatud küla- ja asumiliikumise komisjon koosseisus:

Esimees:      Kalmer Sarv - haridus- ja kultuurivaldkonda kureeriv asevallavanem

Liikmed:       Marika Muru - kogukonna- ja koostööprojektide spetsialist

                      Kalev Raudsepp - Taheva piirkonna esindaja

                      Kaja Papagoi - Õru piikonna esindaja

                      Katre Kikkas - Tõlliste piirkonna esindaja

                      Ene Kaas - Karula piirkonna esindaja

           Monika Rogenbaum - Valga Vallavolikogu poolt määratud esindaja

 

Komisjoni  ülesandeks on küla- ja asumiliikumise ja kogukondade koostöö soodustamine ja koordineerimine, külade ja asumite probleemide väljaselgitamine ja vastavate lahendusettepanekute tegemine, külade ja asumite arenguvõimaluste väljaselgitamine ja vastavates arendusprotsessides osalemine, küla- ja asumivanemate valimise ja nende töö korraldamise aluste väljatöötamine, piirkondade, kantide, asumite ja külade  arendamine lähtuvalt nende eripärast, pidev koostöö avalikes huvides tegutsevate mittetulundusühendustega ja kogukondade eestvedajatega.

Tutvu Valga valla külavanema statuudiga!

Komisjon hindab kogukonna arendamise projektitaotlusi ja vaatab läbi kogukonna arendamisega tegelevate mittetulundusühenduste tegevustoetuse taotlusi.

Valdkonnaga tegelev ametnik:

 

Kogukonna- ja koostööprojektide spetsialist

 

Marika Muru

 

766 9964
5304 9805

marika.muru@valga.ee

Kabinet 309