25.11.22

Kultuuripärand – Euroopa tuleviku alus.

 

 

Cultural Heritage – A Foundation for Building Europe`s Future.

Kultuuripärandile pühendatud projekti eestvedajaks on Alqueidão omavalitsus Portugalist. Projekti raames loodi linnade võrgustik, mis üheskoos soovivad edendada Euroopa riikide dünaamilise ja eristuva identiteedi püsimajäämist.

Projekti eesmärk

Projekti eesmärgiks on Euroopa kultuuripärandi teadvustamine ning ühise kultuuriruumi tugevdamine läbi pärandi tundmise ja infotehnoloogia vahendite kasutamise. Läbi erinevate tegevuste edendatakse kultuuripärandi püsimajäämist ja julgustatakse inimesi oma kodukoha pärandit uurima.

 

PROJEKTI TUTVUSTUS 

 

Projekti tegevused

Projekti raames toimus viis projektipartnerite kohtumist üle kogu Euroopa. Kohtumiste eesmärgiks oli erinevate kultuuride tutvustamine ja ühtekuuluvustunde tugevdamine ning Euroopa ajaloolise ja kultuurilise identiteedi säilitamise vajalikkuse rõhutamine. Koostöös arendati  välja kultuuripärandi tutvustamist ja kättesaadavust soodustavad meetmed, mis aitavad tõsta Euroopa kodanike ja  ühenduste teadlikkust kultuuripärandi kasutamisel.  Samuti rõhutada kultuuri, kui identiteedi osa globaliseeruvas maailmas ning materiaalse ja immateriaalse pärandi mõju Euroopa majanduslikule ja sotsiaalsele arengule.

Projekti kohta saab rohkem lugeda siit: https://www.patrimonioculturalalqueidao.com/

Projekti Youtube kanal: https://www.patrimonioculturalalqueidao.com/

Projekti Instagram: https://www.instagram.com/projetopatrimoniocultural/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D

 

PROJEKTI TEGEVUSTE KIRJELDUS

 

Projekti partnerid

Projekti peapartner: Alqueidão omavalitsus, Portugal.

Projekti partnerid: Malta, Ungari, Hispaania, Prantsusmaa, Leedu, Läti, Kreeka, Itaalia, Slovakkia, Eesti.

 

Rahastaja

Euroopa Liidu programm „Kodanike Euroopa"

Demokraatlik kaasatus ja kodanikuosalus-kodanike kaasamine, Linnade võrgustik.

 

Projektiga tegelev ametnik

Välisprojektide juhtivspetsialist Lea Vutt