21.06.24

Valga Vallavalitsuse ja hallatavate asutuste hanked

Hangete läbiviimisel Valga vallas lähtutakse hankekorrast, mis reguleerib nii vallavalitsuse kui hallatavate asutuste riigihangete planeerimist ja korraldamist ning hankelepingute sõlmimist.

Hankekord Valga vallas 

 

Valga Vallavalitsuse riigihanked on leitavad riigihangete registrist.

Valga valla 2024. a hankeplaan 

 

Käimasolevad hanked

Valga Põhikooli söökla ruumide ümberehitamine. Pakkumuste esitamise tähtaeg 27.06.2024 kell 16.00.

Kolme sõiduki kasutusrent sotsiaaltöö teenistusele. Pakkumuste esitamise tähtaeg 12.06.2024 kell 9.00.

Lüllemäe Põhikooli veevarustus- ja küttesüsteemide rekonstrueerimine omanikujärelevalve teenuse osutamine. Pakkumuste esitamise tähtaeg 03.06.2024 kell 16.00.

Elektrienergia ostmine Valga vallas. Pakkumuste esitamise tähtaeg 10.06.2024 kell 10.00.

Valga Avatud Noortekeskuse, J. Kuperjanovi tn 9 restaureerimine ja rekonstrueerimine, omaniku- ja muinsuskaitse järelevalve teenuse osutamine. Pakkumiste esitamise tähtaeg 10.04.2024 16.00.

Kaasamis- ja kommunikatsioonialase teenuse ostmine elanikkonna põhjalikumaks ja sisukamaks kaasamiseks kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu koostamisel. Pakkumiste esitamise tähtaeg 05.04.2024 12.00.

Õigusabiteenuse ostmine kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu menetlemisega seotud juriidiliste küsimuste lahendamiseks. Pakkumuste esitamise tähtaeg 05.04.2024 12.00.

Valga valla kruusateede greiderdamine 2024. aastal. Pakkumuste esitamise tähtaeg 26.03.2024 12.00.

Lüllemäe Põhikooli veevarustus- ja küttesüsteemide rekonstrueerimine. Pakkumuste esitamise tähtaeg 16.04.2024 09.00.

Valga valla ajutiste välikäimlate paigaldamine ja hooldamine 2024. Pakkumuste esitamise tähtaeg 01.04.2024 kell 12.00.

Hargla koolihoone söökla põranda rekonstrueerimine. Pakkumuste esitamise tähtaeg 18.03.2024.

Valga valla eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamine tuulepargi kavandamiseks. Pakkumuste esitamise tähtaeg 02.02.2024 12.00.

Valga Avatud Noortekeskuse, J. Kuperjanovi tn 9 restaureerimine ja rekonstrueerimine. Pakkumuste esitamise tähtaeg 27.02.2024 09.00.