14.06.24

Projekt nr: RE.4.09.23-0283

Projekti nimetus: Eterniidijäätmete kogumise korraldamine Valga vallas

Toetusmeede: Keskkonnaprogrammi ringmajanduse eterniidijäätmete kogumisringid

Taotlusvoor: Ringmajanduse programm

Rakendusüksus: SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

Projekti lühikokkuvõte: Eesmärgiks on kokku koguda ca 100 tonni eterniiti ja anda need üle nõuetele vastavasse kogumiskohta.

Asbestijäätmete väär käitlemine on tervisele ohtlik ning põhjustavad ohtu ka keskkonnale, mistõttu on eriti oluline, et need jäätmed saaksid nõuetekohaselt käideldud. Projekti tulemusena väheneb pika aja jooksul tekkinud eterniidijäätmete kogus Valga vallas ja ning toimub eterniidijäätmete nõuetekohane käitlemine.

Eterniidi eraldi kogumine on oluline, et vältida nende kasutamist tee täiteks või metsa alla viimist. Eterniidijäätmete kogumisringide korraldamise eesmärgiks on inimeste teadlikkuse tõstmine, jäätmete liigiti kogumise propageerimine, vältides ja vähendades sellega kasutuskõlbmatu eterniidi põhjustatud keskkonna saastamist.

Projekti periood: 28.03.2024 – 30.11.2024

Projekti eelarve:

Abikõlblik kogumaksumus (EUR):14627,80
Toetus (EUR): 11 702,24
Omafinantseering (EUR): 2925,56

Projektiga tegelevad töötajad Valga vallas:

Keskkonnaspetsialist Madis Mumm e-post: madis.mumm@valga.ee

MTÜ Eesti Jäätmehoolduskeskus projektijuht Evelyn Jasson e-post: evelyn@ejhk.ee

Автор: VILLAR SIKK