Valga valla jäätmejaam

Valga valla jäätmejaam asub Valga linnas aadressil Võru tn 109c

Valga valla jäätmejaama haldab Marico Metall OÜ. Valga jäätmejaamas saavad Valga valla elanikud jätkuvalt üle anda tasuta kodumajapidamisest tekkivaid ohtlikke jäätmeid ning suurjäätmeid (vana mööbel). Muu hulgas saab tasuta üle anda ka betooni, telliseid ning plaate ja keraamikatooteid.

Valga jäätmejaam on avatud järgmistel aegadel:

E-T  09:00-18:00

K-R 09:00-17:00 

L     09:00-15:00 

 

Jäätmejaamas toimub tasumine jäätmete äraandmise eest ainult sularahas.

Vaata vastuvõetavate jäätmete täpsemat hinna- ja nimekirja

Elanike poolt ära antavad jäätmekogused registreeritakse, mistõttu tuleb jäätmejaama jäätmeid viies kaasa võtta isikut tõendav dokument.

Segaolmejäätmeid Valga jäätmejaamas tavaolukorras ära anda ei saa. Segaolmejäätmeid saab Valga jäätmejaama üle anda vaid erandkorras ja kohaliku omavalitsuse nõusoleku alusel.

Marico Metall OÜ võtab Valga valla jäätmejaamas vastu ka vanametalli. Samuti on võimalik tellida jäätmejaamast transpordi teenust ning rentida jäätmete jaoks erinevaid kogumismahuteid. 

Valga valla jäätmejaamas on võimalik tasuta ära anda kodumajapidamistes tekkinud:

  • ohtlikke jäätmeid (nt: patareid, akud, päevavalgustid, olmekeemia jäägid, pestitsiidid jne);
  • kasutuskõlbulikku vanamööblit;
  • kasutatud rehvid (eraisikud saavad kord aastas tasuta ära anda kuni 8 sõiduauto rehvi);
  • olmeelektroonikat ja kodutehnikat.

Juhul, kui eraisikul on soov jäätmejaama ära anda rohkem kui 8 sõiduauto rehvi või ka muid rehve (nt: veoki  või traktori rehvid), tuleb sellest teavitada MTÜ Rehviringlust kes väljastab selleks vastava saatekirja. Vaata lisainfot siit: https://www.rehviringlus.ee/vastuvotu-tingimused

Valga valla jäätmejaamas tegutseb ka taaskasutuskoja vastuvõtupunkt. Taaskasutuskoda tegeleb üleliigsete, kuid kasutuskõlblike esemete kokkukogumise, korrastamise ja uuesti kasutusse andmisega müügi või tasuta loovutamise teel.

Taaskasutuskoja vastuvõtupunktis saab tasuta ära anda:

  • kodukaupu (nt: nõud, triikimislaud, kuivatusrest jms)
  • raamatuid
  • sporditarbeid, muusikatarbeid, hobivahendeid
  • kohvreid-kotte, mänguasju, ehteid
  • tööriistu, tehnikat
  • erinevaid tekstiile. Võetakse vastu kangaid (mitte kangajääke) nt: kodus ülejäänud kleidiriie ja kardinakangas. Vastu ei võeta RIIDEID ja JALANÕUSID.

Kõik Taaskasutuskoja vastuvõtupunkti viidavad esemed peaksid olema puhtad, terved ja taaskasutatavad. Vaata rohkem Taaskasutuskoja kodulehelt www.taaskasutuskoda.ee

Lisainfo vastuvõetavate jäätmeliikide kohta: tel 16220 (tasuta lühinumber); 525 0986 või e-post info@maricom.ee.

 

Valdkonnaga tegelevad töötajad:

Ametikoht

Ametniku nimi

Telefon

E-post

Lisainfo

Keskkonnaspetsialist

Anni Teetsmann

766 9913

anni.teetsmann@valga.ee

Kabinet 209